Gå til indhold

Arbejds- og opholdstilladelser til Danmark

På Udlændingestyrelsens hjemmeside NyiDanmark.dk kan du finde oplysninger om betingelserne for at opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Der er også information om den dokumentation, du skal aflevere i forbindelse med en ansøgning.

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

På Udlændingestyrelsens hjemmeside, Nyidanmark.dk, kan du finde oplysninger om betingelserne for at opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark og den dokumentation, du skal indlevere i forbindelse med en ansøgning.

Der findes særlige skemaer til ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse, og skemaerne kan findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Selvom ansøgningen om opholds- eller arbejdstilladelse afleveres hos en dansk ambassade i udlandet, er det myndigheder i Danmark som træffer afgørelser i sagerne.

Hvor kan ansøgningen indgives?

Hvis du ønsker at søge om opholds- og arbejdstilladelse, skal du som udgangspunkt indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et visumansøgningscenter (VFS).

Danmark har indgået repræsentationsaftaler med en række landes ambassader, og på visse af de norske ambassader kan ansøgninger om ophold i Danmark også indleveres. Hvis du vælger at indlevere en ansøgning om arbejde- eller opholdstilladelse, hvor Norge repræsenterer Danmark, skal du være opmærksom på, at det norske gebyr er højere end det danske. Du kan få et overblik over de norske gebyrer her.

Liste over indleveringssteder
Klik på linket herunder for at se listen over de steder, hvor du kan aflevere ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark:

Listen over de steder, hvor du kan indgive din ansøgning.

Klager

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse på en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse, kan du finde information om, hvordan du klager på Udlændingestyrelsens hjemmeside, NyiDanmark.dk.

Gebyrer

Du kan finde oplysninger om det gebyr, som de danske repræsentationer opkræver ved indlevering af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser på denne side: Udenrigsministeriets Borgerservice.

Betaling af gebyret til den danske repræsentation foregår online

På Udlændingestyrelsens hjemmeside, NyiDanmark.dk, kan du se hvilke gebyrer, som opkræves for at få behandlet en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse af de danske myndigheder i Danmark.

 

Læs mere:

NyiDanmark.dk

Repræsentationsaftaler