Gå til indhold

Børn og unge på rejse

Her finder du nyttige informationer, hvis du skal rejse med f.eks. andre børn end dine egne eller unge i større grupper.
Familie på strand
Der kan gælde særlige regler, når børn og unge rejser.

Børn på rejse

Skal du rejse til udlandet med et barn du ikke er forælder til, eller hvor den anden forælder ikke er med?

Mindreårige, der rejser uden forældre eller med kun den ene forælder, kan nægtes ind- eller udrejse i visse lande. Det er derfor vigtigt at undersøge om det er nødvendigt at få en samtykkeerklæring med.

Reglerne varierer fra land til land. Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Vi anbefaler, at du kontakter ambassaden for det land, dit barn skal rejse til for at få oplyst:

 • om der kræves dokumentation for eneforældremyndighed, hvis du har den fulde forældremyndighed over det barn du rejser med
 • om der kræves en samtykkeerklæring, hvis barnet rejser med kun den ene forælder
 • om der kræves en samtykkeerklæring fra begge forældre, hvis barnet rejser uden forældre
 • hvilket sprog skal dokumentation for eneforældremyndigheden/samtykkeerklæringen skrives på
 • om samtykkeerklæringen skal underskrives hos en notar i byretten
 • om notarens underskrift på dokumentet skal legaliseres af Udenrigsministeriet
 • om landets ambassade skal stemple dokumentation for eneforældremyndigheden/samtykkeerklæringen efter legalisering i Udenrigsministeriet

Samtykkeerklæring:

Hvis der er krav om samtykkeerklæring, anbefaler vi, at du spørger rejselandets ambassade om der er særlige formkrav eller om de evt. har en skabelon.

Det er vores erfaring, at en samtykkeerklæring som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

 • Barnets navn, adresse, fødselsdato, pasnummer og nationalitet.
 • Ledsagende voksnes navne, adresse, pasnummer og nationalitet samt eventuelt relation til barnet.
 • Begge forældres eller forældremyndighedsindehaverens navn, adresse, nationalitet og telefonnummer.
 • Oplysning om rejsedestination, rejsedatoer og evt. kontaktoplysninger under opholdet.

Du bør overveje, om du samtidig vil give den/de ledsagende voksne fuldmagt til at varetage barnets tarv under rejsen. F.eks. i tilfælde ulykke eller sygdom.

Det kan være en fordel at medbringe barnets fødselsattest og kopi af forældrenes pas.

Du finder kontaktoplysninger til ambassaderne her: Copenhagen Diplomatic List

 

Se også:

Borger.dk

Notarkontorer

Legalisering

Skolerejser med udenlandske elever

EU-skolerejselisten

EU-skolerejselisten er for kortere ophold eller gennemrejser i EU-lande med skoleelever, som ikke er EU-statsborgere, men som har opholdstilladelse i Danmark. 

EU-skolerejselisten kan benyttes til skoleelever i alderen 6-22 år i det almene skolesystem. Elever opført på skolerejselisten kan i forbindelse med en skolerejse rejse uden visum og i nogle tilfælde også uden pas.

Du kan læse mere om ordningen på Udlændingestyrelsens hjemmeside

Du kan få den originale fortrykte liste udleveret ved henvendelse til Udlændingestyrelsen