Gå til indhold

Rejser under COVID-19

Lokale COVID-19 rejserestriktioner

Her kan du finde oplysninger om lokale COVID-19 rejserestriktioner rundt om i verden.

 

FAQ: Spørgsmål og svar til rejsende om COVID-19

For spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark henviser vi til coronasmitte.dk.

For sundhedsfaglige spørgsmål om COVID-19 henviser vi til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Siden er senest opdateret den 16. marts 2022.

Rejse ud fra Danmark

Må jeg rejse ud af Danmark?

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af sikkerhedsfaktorer for den rejsende som bl.a. terror, krig, uro, naturkatastrofer mv. Rejsevejledningerne kan også ændre sig, hvis der opstår en bekymrende virusvariant i et område, region eller land, hvilket betyder, at området bliver farvet rødt, og at alle rejser til det pågældende område frarådes. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om COVID-19-indrejseregler via de danske ambassaders hjemmesider som kan findes i oversigten øverst her på siden, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab. 

Lande kan med kort varsel indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med COVID-19. Restriktionerne kan bl.a. være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne og aflysning af flyafgange.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 
Endelig bør du tilmelde dig Danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling i dit opholdsland.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg skal rejse?

Ved rejser til udlandet i en tid med COVID-19, bør du være opmærksom på en række forhold. Det er op til dig selv at undersøge forhold, der kunne være relevante for lige din situation inden, du rejser. Det anbefales, at du inden afrejse forholder dig til: 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret eller jeg har været smittet med COVID-19 og skal rejse?

Vær opmærksom på at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Du bør derfor tjekke indrejsereglerne for rejsemålet, og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes hjemmesider som kan findes i søgefeltet øverst på siden her. Er du i tvivl, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.  

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Der henvises i stedet til coronasmitte.dkHvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på tlf. (+45) 44 22 20 80.

Kan ældre og sårbare rejse?

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at personer der er 60 år eller derover, eller er i øget risiko for alvorligt forløb på grund af COVID-19, og ønsker at rejse, bør være immune som færdigvaccinerede og hvis relevant revaccinerede eller tidligere smittede. Personer i øget risiko bør også være særligt opmærksomme på at overholde smitteforebyggende anbefalinger. Det er den rejsendes egen beslutning, om man vælger at rejse eller ej.

Det europæiske coronapas

Det danske digitale coronapas kan downloades som en app. Du kan vælge visningen ”EU/udlandsrejse” i din coronapas app. Dette er dit europæiske coronapas, hvilket vil sige, at denne visning kan benyttes som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination eller tidligere smitte med COVID-19 ved rejser i EU- og Schengenlande og ved lande, der løbende tilknyttes EU's coronapasordning

Det europæiske coronapas er en fælles løsning for EU- og Schengenlandene med henblik på at gøre det lettere at rejse i EU- og Schengenlande. Alle EU- og Schengenlande kan udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Dog har hvert enkelt land ret til  selv at fastsætte krav om f.eks. isolation ved indrejse. Før du rejser, bør du derfor altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Et godt sted at starte er på den danske ambassades COVID-19 hjemmeside på dit rejsemål, som du kan finde øverst her på siden.  

Du kan læse mere om det europæiske coronapas her.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Der henvises i stedet til coronasmitte.dk. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas kan du rette henvendelse til sundhed.dk på tlf. (+45) 44 22 20 80.

Hvad er en nødvendig og ikke nødvendig rejse?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. Der er derimod lovkrav om, hvordan du skal forholde dig i forhold til test og isolation efter hjemkomst fra en rejse, og det kan du læse mere om på coronasmitte.dk

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, hvis risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt du sikrer dig, at din forsikring dækker.  

De lokale myndigheder i det land, jeg ønsker at rejse til, vil have dokumentation for, at en PCR-test foretaget i Danmark er ’akkrediteret’. Hvor kan jeg finde det?

Enkelte tredjelande kræver udover en negativ PCR-test også dokumentation for, at testen er akkrediteret (dvs. er myndighedsgodkendt). Du kan finde et bevis for akkreditering på coronasmitte.dk under fanen ”Rejser til udlandet” eller ved at følge dette link: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk). Scroll ned til ”Materialer”, hvor du kan hente og printe beviset.

rejse hjem til danmark

Hvordan skal jeg forholde mig, når jeg kommer hjem til Danmark?

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Skal jeg testes, før jeg flyver til Danmark?

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal mellemlande?

Når du skal mellemlande, bør du undersøge:

  • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit
  • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet
  • Din forsikringsdækning
  • Testmuligheder i transit

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser, herunder når du rejser i transit.

Kan danske ambassader hjælpe med at dokumentere, at jeg har bopæl i Danmark?

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette i forbindelse med indrejse, fx med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret og du ikke har anden form for dokumentation.

um's rejsevejledninger

Hvad er Udenrigsministeriets model for rejsevejledninger?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger farves i udgangspunktet ikke længere efter COVID-19-smitte i et land, men efter sikkerhedsfaktorer for den rejsende som terror, krig, uro mv. Som rejsende skal man dog fortsat være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du kan finde rejsevejledningerne her

Mange lande har stadig skrappe COVID-19-indrejseregler. Du kan læse om reglerne for dit rejsemål og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes COVID-19 hjemmesider, som kan findes i søgefeltet øverst her på siden.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er rettet mod den almene danske turistrejsende. 

Du kan læse om, hvad farverne i rejsevejledningerne dækker over her på hjemmesiden.

Hvornår opdateres Udenrigsministeriets rejsevejledninger?

Udenrigsministeriet opdaterer løbende rejsevejledningerne, hvis f.eks. sikkerhedssituationen ændrer sig.

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Hvilke lande er røde pga. en bekymrende virusvariant?

Fra den 23. december 2021 er ingen lande røde på grund af forekomsten af en bekymrende virusvariant. 

Hvad betyder det, hvis et område bliver rødt pga. en bekymrende virusvariant?

Hvis der opstår en bekymrede virusvariant i et område, region eller land aktiveres en nødbremse, der gør at området bliver farvet rødt, og at alle rejser til det pågældende område frarådes i rejsevejledningerne.

Landet, regionen eller området klassificeres samtidig som virusvariantområde ved indrejse til Danmark, hvor du vil blive underlagt krav test forud for ombordstigning på direkte fly fra virusvariantområdet samt test og isolation efter indrejse. Udlændinge uden fast bopæl i Danmark vil desuden også blive underlagt krav om særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen og test forud for indrejse. Du kan læse mere om reglerne for indrejse fra et virusvariantområde på coronasmitte.

Beslutningen om at klassificere et land, region eller område som virusvariantområde træffes af den nationale taskforce for COVID-19 rejserestriktioner på baggrund af en indstilling fra Statens Serum Institut. Indstillingen tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig vurdering af landets COVID-19 situation, herunder udbredelsen af bekymrende virusvarianter. Nødbremsen aktiveres som hovedregel på landeniveau. Der kan dog i særlige tilfælde gøres undtagelser for regioner eller områder. 

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. 

Ved indrejse til Færøerne fra Danmark er der ingen anbefalinger om vaccination eller karantæne. Der anbefales foretaget en kviktest på 2. dagen efter ankomst. Ved positiv kviktest bør der foretages en PCR-test hurtigst muligt. Læs mere på www.korona.fo.


Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark fra en rejse til Færøerne på coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Udenrigsministeriet kan dog orientere om følgende:

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere om at undgå ikke-nødvendige rejser til Grønland. 

Af hensyn til at begrænse smittespredningen via flytrafik fra Danmark til Grønland gælder der for disse rejser en række indrejse-forholdsregler, herunder at personer, der ikke har bopæl i Grønland, skal være færdigvaccinerede før indrejse til Grønland.

For specifikke oplysninger om reglerne i forbindelse med rejser til Grønland henvises til Landslægeembedet, der er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark efter en rejse til Grønland på coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Grønland, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test. Det kan dog i praksis være nødvendigt med coronadokumentation, når man rejser fra en by eller bygd i Grønland.

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over sikkerhedsniveauerne i vores rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på [email protected] med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og eventuelt region samt hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

erhvervsrejser

Gælder Udenrigsministeriets rejsevejledninger også for erhvervsrejser?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er i udgangspunktet rettet mod den almindelige, danske turistrejsende. 

Hvis du skal på erhvervsrejse, bør du læse om lokale indrejserestriktioner hos den relevante danske ambassade og vores rejseråd til erhvervsrejsende. Udenrigsministeriet har en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test med videre i et givent land. 

Tilbyder Udenrigsministeriet rådgivning om erhvervsrejser?

Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Virksomheder kan rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil inden for 24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar. Den webbaserede hotline findes her: Hjælp til erhvervsrejsende (thetradecouncil.dk).

Læs mere i retningslinjernerejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Visum og visumansøgning

Kan der stadig søges om visum til Danmark?

Det er muligt at indlevere en visumansøgning til Danmark. Find information om, hvor du kan indlevere din visumansøgning her.

Repræsentationsaftaler

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (kortidsvisum) på vegne af Danmark. De fleste af disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Find mere information på denne side.

Kan en person med et gyldigt visum, der bliver nødt til at udskyde sin rejse, få ændret sit visum?

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet ”Kan der stadig søges om visum til Danmark”). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

persondata

Hvordan behandler Udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.