Gå til indhold

Rejser under COVID-19

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende rejser i en tid med COVID-19.  

For spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark henviser vi til coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk.

Siden er senest opdateret den 7. juni 2022.

 

Hvilke COVID-19 rejserestriktioner gælder i andre lande?

Du kan finde opdateret information om de enkelte landes regler og restriktioner på de danske ambassaders hjemmesider. Hold dig løbende opdateret! Lande kan med kort varsel indføre nye restriktioner.

Find dit rejseland her:

 

Rejse ud fra Danmark

Hvad er forskellen på danske ambassaders COVID-19 hjemmesider og Udenrigsministeriets rejsevejledninger?

Ambassaderne følger tæt COVID-19 situationen i de lande, hvor de er. De opdaterer løbende deres COVID-19 hjemmesider med fx information om nye rejserestriktioner.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder information om alle andre væsentlige sikkerhedsrisici i dit rejseland og råd om, hvordan du kan få en tryg og sikker rejse. Det kan være i forhold til fx risiko for terror, kriminalitet, uro og naturkatastrofer.

Udenrigsministeriet farver ikke længere rejsevejledningerne efter, hvor stor risikoen er for COVID-19 smitte. Farverne viser nu, hvordan sikkerhedsniveauet er i forhold til andre væsentlige risici.

Find ambassadernes COVID-19 hjemmesider.

Find Udenrigsministeriets rejsevejledninger. 

Hvad er det vigtigste at være opmærksom på, hvis jeg skal rejse?

Her er en tjekliste over, hvad du bør være opmærksom på, før du rejser:

  • Udenrigsministeriets rejsevejledning: Tjek hvordan sikkerhedssituationen er i dit rejseland og i de lande, du evt. rejser igennem. Find rejsevejledningerne. 
  • Lokale COVID-19-indrejseregler: Gælder der fx indrejseforbud eller krav til test og vaccination i dit rejseland og de lande, du evt. rejser igennem? Opdateret information findes på ambassadernes hjemmesider. 
  • Rejseforsikring: Dækker din rejseforsikring sygdom med COVID-19 på rejsen? Dækker den fx forsinkelser, hvis du bliver syg, eller andre gener forbundet ed COVID-19? Tjek Forsikringsbranchens guide. 
  • Flyvning - test og mundbind: Tjek om luftfartselskabet kræver, at du fremviser test før ombordstigning. Der er ikke længere krav om mundbind i danske lufthavne, men vær opmærksom på, at nogle europæiske lufthavne stadig kræver mundbind. Tjek også med dit flyselskab, om der gælder krav om mundbind ombord på flyet.
  • Coronapas: Det er din dokumentation for, at du er vaccineret, tidligere smittet eller testet. Du kan vise coronapas i form af appen Coronapas eller printet ud fra hjemmesiden sundhed.dk. Undgå at fx et fladt batteri og manglende forbindelse gør din rejse besværlig. Medbring et printet eksemplar af dit coronapas (fra sundhed.dk) samt dit fysiske NemID-nøglekort eller nøgleviser, hvis du endnu ikke har fået MitID. Så kan du altid logge ind og bevise, at du er fuldt vaccineret, hvis du ikke kan tilgå coronapas appen. Læs mere om coronapas på coronasmitte.dk. 

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret eller jeg har været smittet med COVID-19 og skal rejse?

Vær opmærksom på at mange lande uden for EU- og Schengenlandene fortsat har betydelige indrejserestriktioner, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet og har coronapas. 

Du bør derfor altid tjekke indrejsereglerne for dit rejsemål og for de lande, som du evt. ønsker at rejse igennem, på ambassadernes hjemmesider. 

Er du i tvivl, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.  

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål vedr. tests. Vi henviser til coronasmitte.dk.  

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas, kan du kontakte sundhed.dk, tlf.: (+45) 44 22 20 80.

Kan mit coronapas blive ugyldigt?

Inden du rejser, bør du altid undersøge, hvilke regler, der gælder vedr. coronapassets gyldighed. Læs mere på coronasmitte.dk.

Vær opmærksom på at mange lande uden for EU- og Schengenlandene fortsat har betydelige indrejserestriktioner, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet og har coronapas.

Du bør derfor altid tjekke indrejsereglerne for dit rejsemål, og for de lande, som du evt. ønsker at rejse igennem, på ambassadernes hjemmesider.

Er du i tvivl så kontakt de lokale myndigheder i det pågældende land.  

Kan ældre og sårbare rejse?

Hvis du har øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, bør du være særlig opmærksom på at overholde de smitteforebyggende anbefalinger, hvis du rejser. 

Det er altid din egen beslutning, om du vælger at rejse eller ej. Kontakt evt. din læge hvis du er i tvivl.

Læs Sundhedsstyrelsens beskrivelse af hvem, der er i øget risiko, og en række gode råd på sundhedsstyrelsen.dk. 

Hvordan kan jeg bruge det europæiske coronapas

Det europæiske coronapas er en fælles løsning for EU- og Schengenlandene. Det gør det lettere at rejse i EU- og Schengenlande samt andre lande, der løbende tilknyttes EU's coronapas ordning.


Coronapasset kan benyttes som dokumentation for en negativ COVID-19 test, vaccination eller tidligere smitte med COVID-19.


Alle EU- og Schengenlande kan udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Hvert enkelt land har dog ret til selv at fastsætte krav om f.eks. isolation ved indrejse.


Inden du rejser, bør du altid undersøge, hvilke regler, der gælder vedr. coronapassets gyldighed. Læs mere på coronasmitte.dk.


Før du rejser, bør du også altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Læs mere på COVID-19 hjemmesiden for den danske ambassade i dit rejseland.

Hvordan får jeg det europæiske coronapas?

Du kan printe dit coronapas ud fra sundhed.dk eller få det via appen Coronapas. Vælge visningen ”EU/internationalt pas” i din app. Det er dit europæiske coronapas. 

Når du rejser, anbefaler vi, at du altid har et print af coronapasset med dig, hvis din mobiltelefon løber tør for strøm.

Før du rejser, bør du altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Tjek COVID-19 hjemmesiden for den danske ambassade i dit rejseland.

Du kan læse mere om det europæiske coronapas på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret vedr. tests. Vi henviser til coronasmitte.dk. 

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas, kan du kontakte sundhed.dk, tlf.: (+45) 44 22 20 80.

De lokale myndigheder i mit rejseland vil have dokumentation for, at min PCR-test er ’akkrediteret’. Hvordan får jeg den?

Enkelte lande uden for EU og Schengenlandene kræver – ud over en negativ PCR-test - også dokumentation for, at testen er akkrediteret (dvs. myndighedsgodkendt). 

Du kan finde et bevis for akkreditering under Rejser til udlandet (coronasmitte.dk).

Under punktet ”Materialer” finder du et akkrediteringscertifikat.

Hvordan kan jeg tilmelde mig Danskerlisten?

Få mere tryghed på rejsen ved at downloade Udenrigsministeriets app, Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så modtager du information, hvis der opstår en væsentlig ændring i situationen i dit rejseland.

Under rejsen

Hvordan kan jeg holde mig opdateret om COVID-19 situationen på rejsen?

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om COVID-19-indrejseregler via de danske ambassaders hjemmesider, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal mellemlande?

Når du skal mellemlande, bør du på forhånd undersøge:

  • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit.
  • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet.
  • Din forsikringsdækning.

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. 

Læs mere om lokale COVID-19-indrejseregler ambassadernes hjemmesider både for dit rejsemål og evt. transitlande. 

Hvad skal jeg gøre, hvis et land bliver rødt lige før eller under min ferie?

Hvis rejsevejledningen ændres til rød på grund af fremkomsten af en ny virusmutation lige før eller under din ferie, vil du blive underlagt krav om test og isolation, når du kommer hjem. Såfremt dette sker, vil der blive orienteret om det på Sundhedsministeriets hjemmeside sum.dk.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg af myndighederne i udlandet får besked på at gå i karantæne?

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Kontakt dit rejse- og forsikringsselskab. 
Udenrigsministeriet og danske ambassader har meget begrænsede muligheder for at yde bistand, hvis du skulle blive bedt om ikke at forlade dit hotel eller om at gå i karantæne i et privat hjem. 
Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som de mener er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Hvad nu du er i udlandet og mistænker eller ved, at du er smittet med COVID-19

Mistænker eller ved du, at du er smittet, skal du isolere dig og følge de lokale myndigheders anvisninger. Kontakt hurtigst muligt dit rejseforsikringsselskab. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter ((+45) 33 92 11 12), hvis du har brug for akut bistand. 

Generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. 

Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil pandemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er indlagt med COVID-19 på hospital i udlandet?

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19-smitte eller -symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du ved behov for rådgivning kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på: [email protected] eller (+45) 33 92 11 12. Du kan finde en oversigt over danske ambassader. 

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt.

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Ambassaden kan ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg grundet COVID-19 må blive på rejsemålet i længere tid end min ferie?

Om forsikringen dækker i en given situation, er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

udenrigsministeriets rejsevejledninger

Har COVID-19 situationen betydning for farven i rejsevejledningen for et land?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger farves ikke længere efter COVID-19-smitten i et land. Som før angiver farverne nu, hvor høj en sikkerhedsrisiko, der vurderes at være i et land/område for almindelige danske turister pga. fx terror, kriminalitet eller uro. 

Når du rejser, skal du dog fortsat være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du kan læse mere om rejsevejledningerne.  

Vær opmærksom på at mange lande uden for EU- og Schengenlandene fortsat har betydelige indrejserestriktioner. Du kan læse om reglerne for dit rejsemål og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes COVID-19 hjemmesider. 

Hvad betyder det, hvis et område bliver rødt pga. en bekymrende virusvariant?

Hvis der opstår en bekymrede virusvariant i et område, region eller land aktiveres en nødbremse, der gør at området bliver farvet rødt, og at alle rejser til det pågældende område frarådes i rejsevejledningerne.

Landet, regionen eller området klassificeres samtidig som virusvariantområde ved indrejse til Danmark, hvor du vil blive underlagt krav test forud for ombordstigning på direkte fly fra virusvariantområdet samt test og isolation efter indrejse. 

Udlændinge uden fast bopæl i Danmark vil desuden også blive underlagt krav om særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen og test forud for indrejse. Du kan læse mere om reglerne for indrejse fra et virusvariantområde på coronasmitte.dk.

Beslutningen om at klassificere et land, region eller område som virusvariantområde træffes af den nationale taskforce for COVID-19 rejserestriktioner på baggrund af en indstilling fra Statens Serum Institut. 

Indstillingen tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig vurdering af landets COVID-19 situation, herunder udbredelsen af bekymrende virusvarianter. Nødbremsen aktiveres som hovedregel på landeniveau. Der kan dog i særlige tilfælde gøres undtagelser for regioner eller områder. 

Hvad er en nødvendig og ikke-nødvendig rejse?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. 

Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, hvis risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge landet/området. 

Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Kan jeg få refunderet min billet med henvisning til Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab.
Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Er der en rejsevejledning for Færøerne?

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. 

Der er ikke længere krav om dokumentation for vaccination eller PCR-test for indrejse til Færøerne. Alle rejserestriktioner er ophævet. 

Læs mere på www.korona.fo.

Er der en rejsevejledning for Grønland?

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. 

Der er ikke længere krav om dokumentation for vaccination eller PCR-test for indrejse til Grønland. Alle rejserestriktioner er ophævet. 

Læs mere på www.corona.nun.gl. 

Kan jeg få tilsendt en kopi af en gammel rejsevejledning?

På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over COVID-19 relaterede sikkerhedsniveauer i vores rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på: [email protected] under emnet: ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

Det er vigtigt, at du meget præcist angiver land (evt. region) og dato for rejsevejledningen. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

erhvervsrejser

Gælder Udenrigsministeriets rejsevejledninger også for erhvervsrejser?

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er som udgangspunkt rettet til den almindelige, danske turistrejsende. 

Hvis du skal på erhvervsrejse, anbefaler vi, at du orienterer dig om de enkelte landes regler og lokale COVID-19 indrejserestriktioner på hjemmesiden for den danske ambassade i dit rejseland.
Læs også Udenrigsministeriets rejseråd til erhvervsrejser.
 

persondata

Hvordan behandler Udenrigsministeriet persondata fra Danskerlisten?

Din rejse, dit ansvar

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem.

Udenrigsministeriet kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.