Spring til indhold

Rejsevejledning - Australien

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 02.10.2019

Vær opmærksom:

Hele landet.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark. De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Australien. Du bør dog være opmærksom pga. risikoen for terror og naturkatastrofer.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Australien.

I juni 2017 blev en person dræbt i Melbourne. I januar 2017 blev seks mennesker dræbt og 30 såret under et terrorangreb ved påkørsel i Melbourne. I oktober 2015 blev en person dræbt ved et politihovedkvarter i Sydney. I december 2014 blev tre dræbt under en gidseltagning i Sydney.

De australske myndigheder gjort en indsats for at øge sikkerheden. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terror angreb.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turist-attraktioner, indkøbscentre, trafikknudepunkter, hoteller, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Australien er lav.

Du bør dog være opmærksom på risikoen for lomme- og tasketyveri og overfald i nattelivet i de større byer.

Sexchikane og seksuelle overgreb er sjældne, men kan være rettet mod turister.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Få mere information om IT-sikkerhed på rejsen

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer.

Hold dig opdateret om sikkerhedssituationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Australien har et rigt dyreliv, hvor bl.a. hajer, krokodiller og gopler kan udgøre en risiko. Undgå at svømme i floder, flodmundinger og vandhuller. Svøm kun fra strande med afskærmningsnet i perioden november – april.  Tag advarselsskilte alvorligt og følg altid myndighedernes anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for skovbrande (bushfires/grassfires) i Australien året rundt. I det sydlige Austra-lien er de især i december - maj. I New South Wales og det sydlige Queensland er risikoen størst i september - februar. Northern Territory bliver især ramt i juni - november.

Der er risiko for cykloner i det nordlige Australien fra november - april.

Ved kraftig regn er der risiko for oversvømmelser i land-områderne. Veje krydser ofte udtørrede flodlejer, som efter kraftig regn kan fyldes med vand. Stærk strøm kan føre til ulykker, hvis du forsøger at køre igennem.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Følg også vejrudsigt og advarsler om naturkatastrofer.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken. Der er venstrekørsel i Australien.

Mindre veje uden for de større byer er ofte grusveje. Hvis du kører i bil uden for de større byer, skal du være opmærksom på risikoen for dyr på vejene. Der er størst risiko for at påkøre kænguruer ved solnedgang.

Hav altid ekstra forsyninger af brændstof, vand og mad med, hvis du kører i øde områder.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Offentlig transport fungerer godt, men er begrænset uden for de større byer.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Australien, er du underlagt australsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på mange offentlige steder, også på strandene.

Det er forbudt at ryge på mange offentlige steder, herunder på restauranter og nær legepladser.

Mobiltelefon dækning kan være ustabil i mindre byer. Ofte er der ingen dækning uden for byerne.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-australsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Australien, hvis Australien ikke går med til det.

Hvis du har dansk-australsk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Australien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de australske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Australien har strenge regler for, hvad du må bringe ind i landet af bl.a. mad og planter. Læs mere om indrejseregler hos Department of Agriculture and Water Resources og om, hvad du skal deklarere i tolden ved ankomst hos Department of Home Affairs.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinations¬klinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

For mere information om indrejse med medicin i Australien, se hjemmesiden de australske sundhedsmyndigheder.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Australien er generelt af god standard.

I landområder kan det tage lang tid at få læge- og ambulanceassistance eller anden hjælp i en nødsituation.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Australien.

I Australien er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger på den danske ambassade og de danske konsulater i Australien.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Australiens Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde Danske Sømands- og Udlandskirker i Australien.

Rejsevejledningen for Australien er senest opdateret den 2. oktober 2019 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

 

Kort over Australien

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning