Gå til indhold

Indonesien

Rejsevejledning opdateret: 08.05.2024 Kl. 13:32

Gyldig: 17.06.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet undtagen områderne i den orange bjælke.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Provinserne Papua, Højlands Papua, Syd Papua, Central Papua og Vest-Papua.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Generel anbefaling

Når du rejser til Indonesien, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed og udvise stor forsigtighed pga. risikoen for terror. 

Du bør også udvise stor forsigtighed ved rejser til provinsen Aceh, hvor der er sharia-lovgivning. Den gælder også for udlændinge.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til provinserne Papua, Højlands Papua, Syd Papua og Central Papua samt Vest-Papua pga. risikoen for væbnede sammenstød mellem myndighederne og militante grupper, voldelige uroligheder samt terror, kriminalitet og kidnapning. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge områderne.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Indonesien. Det gælder særligt mod indonesiske myndigheder og religiøse samlingssteder, men også mod vestlige turister.

I de senere år har der været en række terrorangreb i landet. De har været rettet mod fx sikkerhedsmyndigheder, regeringsbygninger og religiøse mål.

I marts 2021 blev 20 civile såret i et bombeangreb mod en kirke i Makassar, Sydsulawesi.

Myndighedernes sikkerhedsberedskab er højt i en række større byer og på turiststeder. Det er skærpet på nationale og religiøse helligdage, og når der er større begivenheder. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, religiøse samlingssteder, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Indonesien er forholdsvis lav, men stigende i og omkring Jakarta og i andre større byer. Det gælder også i turistområderne fx på Bali og Lombok.

Gadekriminalitet, som fx lomme- og tasketyverier, kan ske. Vær især opmærksom, hvis du kører med offentlig transport.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og seksuelle overgreb.

I turistområder på fx Bali, Lombok og Sumatra har der været dødsfald og alvorlige forgiftninger pga. drinks tilsat methanol. Undgå også at drikke lokal, hjemmebrygget risvin (’arak’).

Pirateri er en risiko for sejlere i området. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Der er ofte demonstrationer i Jakarta, Surabaya og andre større byer. Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Det kan fx være, når der afholdes valg, eller pga. andre nationale eller internationale begivenheder.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er stor risiko for vulkanudbrud i Indonesien. Mange vulkaner er tæt på byer og turistdestinationer.

Der er stor risiko for jordskælv i Indonesien. Nogle jordskælv kan udløse tsunamier. 

Der er stor risiko for oversvømmelser i Indonesien, især i regntiden, der varierer fra region til region. Infrastruktur og bygninger kan blive ødelagt. 

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger og tage advarsler om naturkatastrofer alvorligt.

I visse områder kan myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe være begrænset.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de større byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsregler bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange ulykker.

Vejene er i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. 

Bemærk, at der er venstrekørsel. 

Hvis du som bilist bliver involveret i et trafikuheld, vil du som udlænding oftest - uanset omstændighederne – blive pålagt en stor del af skylden. En evt. erstatning skal ofte afregnes med det samme.

Du bør undgå kørsel i øde områder, når det er mørkt.

Busser, færger og passagerbåde er ofte indblandet i ulykker. Benyt kun anerkendte selskaber. Ofte er sikkerheden ikke i orden, og fx redningsudstyr mangler.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer, fx bestilt fra officielle taxaholdepladser, et hotel eller et taxaselskab. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Taxachauffører er ikke altid udhvilede, så hold øje med dem under transporten.

Det kan være risikabelt at rejse med indenrigsfly i Indonesien.

Hvis du skal rejse med indenrigsfly i Indonesien, kan du finde Indonesiens sikkerhedsprofil hos Aviation Safety Network.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Indonesien, er du underlagt indonesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. Der er dødsstraf i Indonesien.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt, fx med særdeles langvarige fængselsstraffe og dødsstraf. Vær opmærksom på, at visse former for medicin med euforiserende stoffer sidestilles med narkotika og derfor kan straffes.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive udsat for chikane og overfald. I nogle dele af landet kan du også risikere at blive anholdt og straffet. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person.

I Indonesien er utroskab forbudt. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Spørg din rejsearrangør eller på dit hotel, hvad der gælder lokalt.

I Aceh provisen er der Sharia-lovgivning. Det betyder bl.a., at det er ulovligt at drikke alkohol, og at prostitution og sex uden for ægteskab er forbudt. Sharia-lovgivningen gælder for alle, også rejsende. 

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Indonesien er et konservativt land, hvad angår påklædning. Kvinder bør følge skik og brug, når de opholder sig på offentlige steder. Det gælder især uden for turistområderne.

Ved religiøse helligdomme bør du også som turist være opmærksom på din påklædning (eksempelvis om dine arme og ben er tildækkede). Det gælder især under Ramadanen. Ellers kan den lokale befolkning opfatte det som mangel på respekt.

Injurie- og blasfemilovgivningen bruges aktivt i Indonesien, og overtrædelser straffes hårdt. 

På Bali bør du være opmærksom på myndighedernes særlige retningslinjer for opførsel som turist. 

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-indonesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Indonesien, hvis Indonesien ikke går med til det.

Hvis du har dansk-indonesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Indonesien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de indonesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Indonesien kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Der er stor forskel på offentlige og private hospitaler. Der findes relativt gode privathospitaler i de større byer, herunder Denpasar og Jakarta.

Akut læge- og især ambulanceassistance er meget begrænset.

De indonesiske myndigheder har svært ved udføre redningsopgaver i visse dele af landet.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Indonesien. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Indonesien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Indonesien på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Indonesien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Indonesiens ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Indonesien er senest opdateret den 8. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Naturkatastrofer", "Transport" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.