Gå til indhold

Fængsling

Hvis du bliver fængslet i udlandet, kan forholdene i fængslet være meget anderledes end i Danmark og straffen hårdere. Udenrigsministeriet hjælper hvert år over 100 fængslede borgere rundt om i verden.

Værd at vide

 • Hvis du som dansk statsborger bliver arresteret i udlandet, har du krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et konsulat, hvis du ønsker det.
 • Ved fængsling i udlandet er det opholdslandets love, der gælder. Det betyder, at du kan blive fængslet for noget, som ikke er strafbart i Danmark. Du kan også blive straffet hårdere, end du ville blive i Danmark.
 • Vi kan afhængig af situationen forsøge at hjælpe dig med kontakt til advokat og pårørende, rimelige afsoningsforhold, pengeoverførsler, observere din retssag og besøge dig i fængslet, hvis muligt.
 • Vi kan ikke betale udgifter, efterforske en sag, få dig ud af fængslet eller påvirke din retssag. 

Kan myndighederne i et land modsætte sig, at vi hjælper dig som fængslet?  

 • Ja, hvis du har dobbelt statsborgerskab og fængsles i dit andet hjemland.
 • Ja, hvis du er udlænding med fast ophold i Danmark og fængsles i dit hjemland eller i et tredjeland.
 • Hvis myndighederne modsætter sig, vil vi dog stadig forsøge at hjælpe dig, f.eks. med kontakt til familie eller venner.

Kan det være rigtigt, at du som dansker kan få en straf og fængsles på vilkår, der er meget hårdere end i Danmark? 

 • Ja, hvis du fængsles i et andet land for et brud på loven dér, vil det være landets domstole, der fastsætter straffen efter landets lovgivning. Danmark kan ikke påvirke udfaldet af en retssag i udlandet eller forholdene i fængslet. 

Kan du afsone din straf i Danmark? 

 • Ja, i nogle tilfælde. Det kræver, at dommen er endelig og ikke længere kan ankes. Desuden skal både Danmark og landet, hvor du er fængslet kunne godkende dit ønske om at blive overført. Der kan gå lang tid, før en evt. aftale om overførsel er på plads.

Kan du få hjælp fra ambassaden eller konsulatet til at betale dine udgifter? 

 • Nej, du skal selv betale udgifter til fx kaution, advokat, translatør, ekstra mad eller drikke i fængslet, medicin, lægebesøg og hjemrejse, efter du er blevet løsladt.
 • Hvis du ikke selv har penge, kan familie eller venner måske hjælpe dig. I nogle tilfælde kan vi hjælpe med at overføre penge til dig i fængslet.

Hvad gør du, hvis Danmark ikke har en repræsentation i det land, hvor du er fængslet? 

 • Hvis Danmark ikke har en repræsentation i landet, hvor du er fængslet, kan du få hjælp fra en ambassade fra et andet nordisk land eller EU-land. Du har ret til samme hjælp, som landet yder til sine egne statsborgere. 
 • Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 kan hjælpe med at få kontakt til den rette ambassade.

Hvad kan Udenrigsministeriet og danske repræsentationer hjælpe med? 

 • Udlevere en liste over lokale advokater. 
 • At kontakte dine pårørende i Danmark.
 • At forsøge at sikre, at du behandles efter de regler og forhold, der gælder lokalt.
 • At forsøge at sikre at dine basale behov bliver mødt, fx adgang til lægehjælp og medicin.
 • At overføre penge i visse tilfælde.
 • Besøge dig i fængslet, hvis det er muligt.
 • Følge retssagens forløb som neutral observatør.

Hvad kan Udenrigsministeriet og danske repræsentationer ikke hjælpe med?  

 • At betale dine udgifter, fx til advokat og fornødenheder i fængslet. Tjek om din rejseforsikring dækker juridisk bistand. 
 • At låne dig penge.
 • At indsamle beviser eller efterforske en sag. 
 • At påvirke udfaldet af en retssag.