Gå til indhold

Ufrivilligt udlandsophold

Her kan du finde information om, hvad du kan gøre, hvis der er risiko for, at en rejse kan ende som et ufrivilligt udlandsophold. Det kan være fx en genopdragelsesrejse, for at indgå tvangsægteskab eller hvis en ægtefælle forhindrer den anden ægtefælle og evt. børn i at rejse tilbage til Danmark.

Værd at vide

 • Det er ulovligt at tvinge en person over 18 år til at rejse til udlandet eller at forhindre dem i at rejse tilbage til Danmark.
 • Det er ulovligt, hvis et barn under 18 år tvinges til et længere ufrivilligt udlandsophold af sin familie, fx en genopdragelsesrejse, og opholdet bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare. Strafferammen er op til fire års fængsel. 

 • Det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis du har mistanke om, at en planlagt rejse kan ende som et ufrivilligt udlandsophold. Kontakt de sociale myndigheder i din kommune, sikkerhedskonsulenten i din region eller politiet. Du er også velkommen til at ringe til Udenrigsministeriets Borgerservice for råd og vejledning. Læs mere nedenfor.

 • Udenrigsministeriet og danske ambassader og konsulater i udlandet kan yde bistand til danske statsborgere og personer med fast bopæl i Danmark i sager, hvor de ufrivilligt opholder sig i udlandet. Læs mere nedenfor. 

Hvad gør du, hvis du er i risiko for at blive sendt på et ufrivilligt udlandsophold? 

 • Ved akut behov for hjælp, kontakt dansk politi, tlf.: 114.
 • Kontakt de sociale myndigheder i din kommune eller sikkerhedskonsulenterne i din region.
 • Sikkerhedskonsulenterne kan støtte både borgere og fagpersoner, der er bekymrede for genopdragelsesrejser og andre ufrivillige udlandsophold, både før, under og efter opholdet. De kan også kontakte fx politiet, Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen for dig.
 • Kontakt Udlændingestyrelsens hotline til unge udsat for negativ social kontrol på tlf.: +45 7016 1818. Telefontid: Mandag – fredag, kl. 9.00 – 15.00. 

Hvad gør du, hvis du ufrivilligt opholder dig i udlandet og gerne vil hjem til Danmark?

 • Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater i udlandet kan hjælpe danske statsborgere og personer med fast bopæl i Danmark i sager om ufrivillige udlandsophold. I visse tilfælde er det dog svært at hjælpe en borger tilbage til Danmark, fx hvis den lokale lovgivning ikke tillader borgeren at forlade landet.
 • Udenrigsministeriet vurderer i hver enkelt sag mulighederne for at finde en løsning. Løsningen skal være lovlig i det land, du opholder dig i.
 • Kontakt den danske ambassade eller et dansk konsulat i landet. Du kan også kontakte en dansk ambassade i nabolandet, hvis Danmark ikke har en ambassade i det land, hvor du opholder dig i. Find os i verden
 • Kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, tlf.: +45 3392 1112, e-mail: [email protected]. Døgnåbent.
 • Hvis du har opholdstilladelse i Danmark, så kontakt Udlændingestyrelsens hotline til unge udsat for negativ social kontrol på tlf.: +45 7016 1818. Telefontid: Mandag – fredag, kl. 9.00 – 15.00.  

Hvilke forholdsregler kan du træffe, hvis du frygter et ufrivilligt ophold i udlandet?

 • Fortæl en person du stoler på, hvor du præcist skal bo i udlandet, hvornår du regner med at komme hjem, og hvem, der skal kontaktes, hvis du ikke kommer hjem.
 • Medbring på rejsen:
  • Adresse, tlf.nr. og e-mail til den danske ambassade eller konsulat i landet og til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, tlf.: +45 3392 1112, e-mail: [email protected]. Døgnåbent.
  • Dine egne penge.
  • En ekstra hemmelig mobiltelefon med fungerende taletidskort.
  • Kopi af dit pas og hjemrejsebillet.
 • Få råd og vejledning hos en sikkerhedskonsulent i din region eller de sociale myndigheder i din kommune.
 • Hvis du har opholdstilladelse i Danmark, så kontakt Udlændingestyrelsens hotline til unge udsat for negativ social kontrol på tlf.: +45 7016 1818. Telefontid: Mandag – fredag, kl. 9.00 – 15.00.

Hvad kan Udenrigsministeriet og danske ambassader ikke hjælpe med?

 • Gennemtvinge danske afgørelser om forældremyndighed i udlandet. 
 • Medvirke til at et barn kommer til Danmark uden forældrenes eller de lokale myndigheders accept og medvirken.
 • Medvirke til at en myndig person kommer til Danmark uden de lokale myndigheders accept og medvirken.
 • Give juridisk rådgivning om for eksempel familieret og sociallovgivningen i det land, barnet/den myndige borgere befinder sig i. Betale for advokatbistand i Danmark eller i det land hvor borgeren befinder sig.