Gå til indhold

Hvad er Brexit?

Brexit er betegnelsen for Storbritanniens udtræden af EU. Du kan læse mere om Brexit på siderne herunder.

Den 23. juni 2016 stemte den britiske befolkning om, hvorvidt Storbritannien skulle forlade EU. Resultatet var et flertal for at forlade EU: 48,11 procent stemte ”remain” – 51,89 procent stemte ”leave”.

Den 29. marts 2017 meddelte Storbritannien officielt, at Storbritannien ønsker at forlade EU. Erklæringen til EU blev indgivet under artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Den proces giver som udgangspunkt to år til at gennemføre Storbritanniens udtrædelse. Den oprindelige udtrædelsesdato var derfor den 29. marts 2019. De 27 resterende EU-medlemslande besluttede på anmodning fra den britiske regering i henholdsvis marts, april og oktober 2019 at udskyde udtrædelsesdatoen, og Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. 

Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande blev i november 2018 enige om en udtrædelsesaftale, der fastsætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. I oktober 2019 enedes den britiske regering og de 27 resterende EU-lande om revisioner af dele af aftalen. Denne reviderede udtrædelsesaftale blev i januar 2020 godkendt af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet. Du kan finde Udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside

Aftalen indebar bl.a., at en overgangsperiode trådte i kraft på udtrædelsesdatoen og løb frem til udgangen af 2020. I den periode var Storbritannien ikke længere et EU-medlem og derfor ikke repræsenteret i EU’s institutioner, men alle EU’s regler gjaldt stadig for britiske borgere og virksomheder. Samtidig forhandlede man i overgangsperioden om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skulle se ud.

Den 24. december 2020 blev Kommissionen og den britiske regering enige om en aftale om det fremtidige forhold. Du kan læse mere om Handels- og Samarbejdsaftalen her.