Gå til indhold

Danmark til eksamen i menneskerettigheder - universel periodisk bedømmelse

Den 6. maj 2021 var Danmark til ’eksamination’ i menneskerettigheder for tredje gang under den universelle periodiske bedømmelse (UPR – Universal Periodic Review). 

Den 6. maj 2021 var Danmark til ’eksamination’ i menneskerettigheder for tredje gang under den universelle periodiske bedømmelse (UPR – Universal Periodic Review).

Eksaminationen skete i regi af FN’s Menneskerettighedsråd, hvor alle FN's medlemsstater på lige fod rapporterer om - og eksamineres i - den samlede menneskerettighedssituation i det pågældende land.

Forud for eksaminationen havde den danske regering udarbejdet en national rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark. Parallelt hermed havde relevante civilsamfundsorganisationer udarbejdet rapporter til Menneskerettighedsrådet med deres vurdering af menneskerettighedssituationen i Danmark og kommet med forslag til anbefalinger.

Som led i udarbejdelsen af den danske rapport blev der blevet afholdt en række møder og folkehøringer rundt omkring i Danmark med henblik på at indsamle information om problemstillinger, som burde indgå i eksaminationen. Udkastet til rapport blev også sendt i offentlig høring.

Den danske regering afleverede den nationale rapport til FN i februar 2021. Blandt andet på baggrund af den nationale rapport og civilsamfundets parallelle rapporter havde alle FN-medlemslande den 6. maj 2021 mulighed for at fremsætte spørgsmål og anbefalinger til Danmark på menneskerettighedsområdet. Danmark modtog i alt 288 anbefalinger ved eksaminationen og accepterede efterfølgende 202. Danmark har nu udarbejdet en midtvejsrapport, hvori samtlige anbefalinger gennemgås og hvor opfølgning på anbefalingerne beskrives. Midtvejsrapporten blev indleveret den 21. december 2023 og gav anledning til yderligere accept af ni anbefalinger.

Baggrund

Danmark betragter UPR-processen som et vigtigt redskab i FN's overvågning af medlemslandenes overholdelse af deres menneskeretlige forpligtelser og har siden første UPR-cyklus i 2008 bidraget aktivt til andre landes eksaminationer.

UPR's primære formål er at styrke overholdelsen af menneskerettighederne i praksis, dvs. ikke bare i ord og hensigt men også ved at sikre, at det enkelte menneske rent faktisk kan mærke en forskel. Alle 193 FN-medlemsstater skal med ca. 5 års mellemrum til 'eksamen' i menneskerettigheder, hvor deres standarder og opfyldelse af forpligtelser gennemgås. UPR er således et obligatorisk bedømmelsessystem, hvor FN's medlemsstater en efter en deltager i en interaktiv dialog, hvor landets samlede menneskerettighedssituation drøftes, og hvor de øvrige FN-medlemslande kommer med anbefalinger til, hvordan det pågældende land kan fremme respekten for og sikre effektiv overholdelse af menneskerettigheder til fordel for landets borgere.