Gå til indhold

Danmark til eksamen i menneskerettigheder - universel periodisk bedømmelse

Den 6. maj 2021 skal Danmark til ’eksamination’ i menneskerettigheder for tredje gang under den universelle periodiske bedømmelse (UPR – Universal Periodic Review). 

Eksaminationen sker i regi af FN’s Menneskerettighedsråd, hvor alle FN's medlemsstater på lige fod rapporterer om - og eksamineres i - den samlede menneskerettighedssituation i det pågældende land.

Forud for eksaminationen har den danske regering udarbejdet en national rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark. Parallelt hermed har relevante civilsamfundsorganisationer udarbejdet rapporter til Menneskerettighedsrådet med deres vurdering af menneskerettighedssituationen i Danmark og kommet med forslag til anbefalinger. 
Som led i udarbejdelsen af den danske rapport er der blevet afholdt en række møder og folkehøringer rundt omkring i Danmark med henblik på at indsamle information om problemstillinger, som bør indgå i eksaminationen. Udkastet til rapport er også sendt i offentlig høring i november 2020.

Den danske regering afleverede den nationale rapport til FN i februar 2021. Blandt andet på baggrund af den nationale rapport og civilsamfundets parallelle rapporter vil alle FN-medlemslande den 6. maj 2021 have mulighed for at fremsætte spørgsmål og anbefalinger til Danmark på menneskerettighedsområdet. Eksaminationen kan følges via dette link.

Baggrund 
Danmark betragter UPR-processen som et vigtigt redskab i FN's overvågning af medlemslandenes overholdelse af deres menneskeretlige forpligtelser og har siden første UPR-cyklus i 2008 bidraget aktivt til andre landes eksaminationer. 

UPR's primære formål er at styrke overholdelsen af menneskerettighederne i praksis, dvs. ikke bare i ord og hensigt men også ved at sikre, at det enkelte menneske rent faktisk kan mærke en forskel. Alle 193 FN-medlemsstater skal med ca. 5 års mellemrum til 'eksamen' i menneskerettigheder, hvor deres standarder og opfyldelse af forpligtelser gennemgås. UPR er således et obligatorisk bedømmelsessystem, hvor FN's medlemsstater en efter en deltager i en interaktiv dialog, hvor landets samlede menneskerettighedssituation drøftes, og hvor de øvrige FN-medlemslande kommer med anbefalinger til, hvordan det pågældende land kan fremme respekten for og sikre effektiv overholdelse af menneskerettigheder til fordel for landets borgere. 

Under den seneste eksamination i 2016 modtog Danmark 199 anbefalinger. Danmark accepterede 122 af de 199 anbefalinger. Efterfølgende tog Danmark i 2018 initiativ til en UPR-midtvejsrapportering. Regeringen foretog i den forbindelse en gennemgang af alle anbefalingerne til Danmark, herunder også de anbefalinger, som ikke kunne accepteres i 2016. Rapporten blev færdiggjort på baggrund af bemærkninger fra en offentlig høring og sendt til Menneskerettighedsrådet i juli 2018.