Gå til indhold

WTO

WTO er rygraden i det globale handelssystem, og både Danmark og EU har været medlem siden oprettelsen.

Verdenshandelsorganisationen (World Trade Organisation, WTO) er en mellemstatslig organisation oprettet i 1995 på grundlag af GATT-aftalen om told og udenrigshandel fra 1947 (General Agreement on Tariffs and Trade). 

Arbejdet er drevet af medlemmerne og har som overordnet formål at bidrage til økonomisk vækst og udvikling ved at reducere hindringer for international handel. Det skal ske under hensyntagen til både bæredygtighed og udviklingslandenes behov – herunder især de mindst udviklede lande.

Danmark er en stærk støtte af WTO og et effektivt multilateralt handelssystem. Fra dansk side arbejder vi målrettet for åben og fair handel og fælles handelsregler, som er til gavn for alle lande, ikke mindst de fattigste udviklingslande.

Den danske mission ved WTO i Genève varetager sammen med Udenrigsministeriet i København og de øvrige ministerier i centraladministrationen de danske interesser i WTO - inden for rammerne af EU's fælles handelspolitik.

KONTAKT

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
Eksportrådet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]