Gå til indhold

Danmarks udenrigspolitik

Mellemøsten og Nordafrika gennemgår en sammensat udvikling præget af folkelige reformkrav, betydelige vækstrater og stærke politiske og ideologiske konflikter.

Udviklingen i landene i Mellemøsten og Nordafrika bevæger sig på mange måder i forskellige retninger. Enkelte lande i regionen er fortsat præget af den optimisme og reformdagsorden, der udsprang af de folkelige opstande i 2011, som var præget af krav om værdighed, socioøkonomisk retfærdighed og frihed. Anderledes er det for en anden gruppe lande, der på den ene side oplever generel stabilitet og stabile vækstrater, men hvor reformtempoet på den anden side er lavt. Endelig er lande som Syrien, Yemen og Irak under betydeligt pres med væbnede konflikter og radikalisering. I Syrien skaber den langvarige konflikt øgede regionale spændinger og påvirker den internationale sikkerhed.

Styrkelsen af ISIL og andre terrorgrupper i Syrien og Irak har haft stor betydning for udviklingen. Sammen med en lang række andre lande samt EU og den Arabiske Liga deltager Danmark aktivt i den internationale koalition til bekæmpelse af ISIL. Danmarks bidrag omfatter både militære tiltag i form af kampfly og specialstyrker, men også hjælp til stabilisering, som minerydning og genopbygning af elektricitets- og vandforsyningen i områder, der er blevet befriet fra ISIL.

De betydelige forskelle mellem landene i regionen stiller høje krav til Danmarks udenrigspolitik, hvor alle udenrigspolitiske instrumenter skal bringes i spil - fra diplomatiske over militære og til de bistandsmæssige instrumenter. Danmark har i lighed med andre lande i Europa en politisk, sikkerhedsmæssig og handelspolitisk interesse i fred, stabilitet og fremgang i regionen. Derfor engagerer Danmark sig både politisk, humanitært og bistandsmæssigt og spiller en aktiv rolle i Mellemøsten og Nordafrika.

Du kan læse mere om Danmarks politik i Mellemøsten og Nordafrika i disse dokumenter:  

Syria-Iraq Peace and Stabilisation Programme 2022-2025

Syria-Iraq Peace and Stabilisation Programme (2019-2021)

Syria-Iraq Regional Stabilisation Programme 2016-2018 

Programdokument for Irak 2015-2017

Programdokument for Syrien 2015-2016

Danmark-Palæstina. Landestrategipapir 2016-2020

 

Du kan også læse mere om Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, som støtter reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika, her på hjemmesiden.