Gå til indhold

Egypten

Rejsevejledning opdateret: 15.05.2024 Kl. 15:17

Gyldig: 25.05.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet undtagen områderne i den orange og den røde bjælke.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Ørkenområdet vest for Nilen undtagen kystområdet mellem Nildeltaet og Marsa Matruh, Siwa Oasen, Marsa Matruh-Siwa Road samt Fayoum-governoratet. Den sydlige del af Sinai-halvøen, som ligger nord for vej 36 (St. Catherine-Nuweiba road) undtagen turistområderne og hovedvejene ved kysterne.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Den nordlige del af Sinai-halvøen, områder 20 km fra grænsen til Libyen samt områder 20 km fra grænsen til Sudan.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Når du rejser til Egypten, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed. 

Vi fraråder alle rejser til den nordlige del af Sinai-halvøen, områder 20 km fra grænsen til Libyen samt områder 20 km fra grænsen til Sudan pga. en meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse dertil, bør du på forhånd søge professionel rådgivning.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til følgende områder pga. en høj risiko for terror og kidnapning:

  • Ørkenområdet vest for Nilen undtagen kystområdet mellem Nildeltaet og Marsa Matruh, Siwa Oasen, Marsa Matruh-Siwa Road samt Fayoum-governoratet.
  • Den sydlige del af Sinai-halvøen som ligger nord for vej 36 (St. Catherine-Nuweiba road) undtagen turistområderne og hovedvejene ved kysterne. 
  • Al kørsel mellem turistområderne på den sydlige del af Sinai-halvøen bør foregå på hovedvejene i dagslys.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terror i Egypten.

I oktober 2023 blev to turister dræbt og en såret i Alexandria. 

I august 2019 blev 20 personer dræbt, og 47 kom til skade ved en bombeeksplosion i Kairo.

Der er en generel terrortrussel mod religiøse samlingssteder i Egypten. Det gælder kirker, klostre og moskéer i hele landet. Du bør især være forsigtig ved koptiske kirker, særligt når der er gudstjeneste. Vær særligt opmærksom under religiøse højtider som ramadanen og den koptiske jul den 7. januar.

I mange turistområder og ved turistattraktioner har myndighederne gjort en stor indsats for at øge sikkerheden.

Angreb vil kunne ske uden varsel og være rettet mod de egyptiske sikkerhedsstyrker eller religiøse og civile mål, herunder også vestlige turister. Vær forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. 

Angreb vil også kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af turister. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Det kan også være, når du færdes alene i øde områder af landet.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.                                                                                     

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Egypten er forholdsvis lav.

Du bør dog være forsigtig og ikke færdes alene om natten. Sexchikane og overgreb sker hovedsageligt mod kvinder, også på steder hvor der er mange mennesker. Det kan fx være i offentlig transport.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Der er risiko for kidnapning, især uden for de større byer.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking.  

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Du bør holde dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Tag ikke på fx ørkenture på egen hånd. Du bør anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den type tur, du skal på.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især som fodgænger i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Veje og køretøjer er ofte i dårlig stand, og mange trafikanter har ikke forsikring. 

Kørsel med offentlig transport, fx tog og busser, er forbundet med risiko, fordi der ofte sker ulykker.

Vær ekstra opmærksom, hvis du rejser efter mørkets frembrud, især ved kørsel i bil. 

Vi anbefaler, at du kun kører med forudbestilte taxaer i god stand eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Egypten, er du underlagt egyptisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er kun tilladt at drikke alkohol på steder, der har en alkoholbevilling.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt og straffet og/eller at blive udsat for chikane og overfald. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person

Uden for turiststeder er det kutyme at klæde sig konservativt (dækkede skuldre og knæ).

Egypten er et overvejende muslimsk land. Det er ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme.

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Det samme gælder negative eller falske udtalelser om regeringen, staten eller religion på fx sociale medier.

Droner er forbudte i Egypten. Har du en drone med i bagagen, vil den typisk blive konfiskeret ved ankomst, og du kan i nogle tilfælde risikere bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-egyptisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Egypten, hvis Egypten ikke går med til det.

Vær opmærksom på, at du som dansk-egyptisk statsborger i Egypten vil blive betragtet som egyptisk statsborger, da Egypten ikke anerkender dobbelt statsborgerskab. Den danske ambassade har derfor meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i Egypten.

Hvis du har dansk-egyptisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Egypten, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de egyptiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Personer, der har tilladelse fra de egyptiske myndigheder, kan i meget begrænset omfang komme igennem grænseovergangen til Palæstina (Rafah).

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Egypten kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset i store dele af Egypten.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Egypten. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Egypten er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Egypten på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Egypten under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Egyptens ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs mere om Egypten på hjemmesiden for Den egyptiske Turistmyndighed, Egyptian Tourism Authority.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Egypten er senest opdateret den 15. maj 2024 med ændring i sikkerhedsniveauet fra orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser) til gul (vær ekstra opmærksom) for kystområdet mellem Nildeltaet og Marsa Matruh, Siwa Oasen, Marsa Matruh-Siwa Road, hele Fayoum-governoratet og den sydlige del af Sinai-halvøen syd for vej 36 (som ikke inkluderer turistområder og hovedveje, der allerede er gule) samt ændring i sikkerhedsniveauet fra orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser) til rød (fraråder alle rejser) for områder 20 km fra grænserne til hhv. Libyen og Sudan. Der er desuden foretaget ændringer i afsnittene "Generel anbefaling", "Risiko for terror", "Naturkatastrofer" og Transport". 

 

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledning