Gå til indhold

Indien

Rejsevejledning opdateret: 08.05.2024 Kl. 14:44

Gyldig: 07.12.2023

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet undtagen områderne i den orange og den røde bjælke.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Delstaten Manipur.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Unionsterritoriet Jammu & Kashmir, samt grænseområderne til Pakistan undtagen Wagah-grænseovergangen og byerne Amritsar og Jaisalmer.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Når du rejser til Indien, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til delstaten Manipur, hvor der er risiko for røveri, kidnapning, terror og voldelige uroligheder. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at rejse dertil.

Vi fraråder alle rejser til følgende områder pga. en meget høj sikkerhedsrisiko:

  • Unionsterritoriet Jammu & Kashmir. Der er risiko for væbnede sammenstød mellem islamistiske og andre militante grupper, terror, voldelige uroligheder og kidnapning.
  • Grænseområderne til Pakistan undtagen Wagah-grænseovergangen og byerne Amritsar og Jaisalmer. Der er risiko for væbnede sammenstød på tværs af grænsen, terror og voldelige uroligheder. Der er landminer i området. Unionsterritoriet Ladakh er ikke omfattet bortset fra grænseområdet til Pakistan.

Hvis du vælger at rejse til disse områder, bør du på forhånd søge professionel rådgivning.

Ambassaden har meget begrænsede muligheder for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation i de områder, der er nævnt ovenfor.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Indien. Det gælder også mod vestlige turister.

I de senere år har der været terrorangreb i Indien, især i de områder, hvortil vi fraråder rejser. Angrebene har været rettet mod sikkerhedsmyndigheder, hoteller og trafikknudepunkter. Andre steder, der besøges af mange mennesker, vil også kunne være mål for angreb, fx markeder, turistattraktioner og offentlige bygninger.

Myndighederne har gjort en indsats for at øge sikkerheden. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. vestlige turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, religiøse samlingssteder, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Lomme- og tasketyverier, røverier og voldelige overfald sker især i de store byer og på turiststeder. Tasketyverier kan ske fra forbikørende motorcykler. Du kan risikere at blive slæbt med hen ad gaden og komme til skade, hvis du ikke giver slip.

Vær meget opmærksom hvis du kører med offentlig transport.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre genstande af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem sikkert, fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone eller pc fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Seksuelle overgreb og sexchikane mod kvinder finder sted og kan ske overalt, også på steder, hvor der er mange mennesker, fx turister. Kvinder bør derfor aldrig færdes alene på øde steder eller rejse alene. 

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der er blevet tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb, demonstrationer, religiøse processioner og andre begivenheder, hvor mange mennesker er samlet. De kan udvikle sig voldeligt. Sammenstød mellem forskellige politiske og religiøse grupper sker ofte. Det kan fx være pga. valg eller andre nationale eller internationale begivenheder.

Indiens anspændte forhold til Pakistan kan også give anledning til uroligheder og demonstrationer over hele landet.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne, fx Times of India, og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Monsunregnen er voldsom i store dele af Indien i perioden fra juni til oktober. I denne periode er der ved kyster og i bjergrige dele af landet jævnlige oversvømmelser og til tider styrtfloder. Regnen udløser ofte jordskred, især i den nord- og nordøstlige del af landet.

Der er risiko for cykloner og tyfoner ud for Indiens østkyst i perioden fra september til december.

Der er risiko for hedebølger i hele landet, især i perioden fra marts til juli.

Der er risiko for jordskælv i dele af Indien, især nær Himalaya bjergene.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger og tage advarsler om naturkatastrofer alvorligt.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Se vejrudsigt.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de større byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsregler bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Vejene og køretøjer er ofte i dårlig stand, og mange trafikanter har hverken kørekort eller forsikring. 

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Busser, tog, færger og passagerbåde er ofte indblandet i ulykker. Benyt kun anerkendte selskaber hvis du rejser med langtursbusser, færger og passagerbåde. Ofte er sikkerheden ikke i orden, og fx redningsudstyr mangler.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer bestilt enten fra officielle taxaholdepladser, et hotel eller et taxaselskab. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Kvinder bør undgå at køre alene i offentlig transport og taxa pga. risiko for overgreb, især efter mørkets frembrud.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Indien, er du underlagt indisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. Der er dødsstraf i Indien.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

I visse stater/ved bestemte højtider kan det være forbudt at drikke alkohol. Spørg din rejsearrangør eller på dit hotel, hvad der gælder lokalt.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive udsat for chikane. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person.

Indien er et konservativt land, hvad angår påklædning. Kvinder bør følge skik og brug, når de opholder sig på offentlige steder. Hvis du besøger religiøse helligdomme, bør du klæde dig respektfuldt – dette gælder både kvinder og mænd.

Besiddelse og brug af satellittelefoner er ulovligt. Overtrædelse af forbuddet er strafbart.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-indisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Indien, hvis Indien ikke går med til det.

Du skal være opmærksom på, at du som dansk-indisk statsborger i Indien vil blive betragtet som indisk statsborger, da Indien ikke anerkender dobbelt statsborgerskab. Den danske ambassade har derfor meget begrænset mulighed for at hjælpe dig.

Hvis du har dansk-indisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Indien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de indiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

For rejser til områderne Sikkim, Arunachal Pradesh samt Andaman og Nicobar-øerne skal du på forhånd ansøge om en særlig tilladelse fra myndighederne.

Læs mere om pas- og visumregler

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten i indiske storbyer er generelt meget dårlig. Når det er værst, bør du holde dig indenfor. Læs mere om luftkvalitetsmålinger.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Indien kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Vær opmærksom på at de indiske myndigheder har svært ved at udføre redningsopgaver i bjergområder. De kommercielle redningstjenester opererer ikke over 3000 meters højde eller i grænseområder, hvor kun myndighederne må udføre redningsopgaver. Hvis du skal på bjergbestigning eller trekking, bør du sikre dig, at din rejseforsikring dækker redning der, hvor du skal hen.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Indien. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Indien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Indien på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Indien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Indiens Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Indien er senest opdateret den 8. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Naturkatastrofer" og "Særligt om indrejse og ophold", samt en række redaktionelle ændringer. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.