Spring til indhold

Humanitære organisationer

De humanitære organisationer er med til at sikre en hurtig og effektiv humanitær bistand ved pludselige naturkatastrofer og krige eller i forbindelse med langsigtede konflikter.

 
UNICEF uddeler plastikdunke til en landsby i Uganda.
UNICEF uddeler plastikdunke til en landsby i Uganda.
Foto: Jørgen Schytte

Humanitære ikke-statslige organisationer leverer langt den største del af nødhjælpen verden over og udgør en væsentlig andel af den danske humanitære indsats. Erfarne humanitære organisationer har en solid ekspertise, detaljeret kendskab til konkrete lokalområder og kapacitet til at levere den rette hjælp til de mest udsatte befolkningsgrupper.

Derfor samarbejder Danmark med en række humanitære organisationer om at levere hurtig og effektiv nødhjælp.

Danske humanitære organisationer

De danske humanitære organisationer har opnået en særlig status som vigtige og kompetente partnere for Udenrigsministeriet i gennemførelsen af dansk humanitær bistand. Det gælder for både den langsigtede udviklingsbistand og akutte humanitære indsatser.

Internationale humanitære organisationer

Internationale humanitære organisationer har en central placering i den humanitære bistand. Det gælder f.eks. FN’s humanitære organisationer og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC).

EU’s humanitære arbejde

EU's humanitære bistand koordineres af Kommissionens humanitære kontor ECHO (the Humanitarian Aid Office of the European Commission). ECHO udfører ikke selv projekter, men kanaliserer bistanden gennem andre organisationer.

Multilateral Analyse

For at vurdere Danmarks vigtigste multilaterale samarbejdspartenere har Udenrigsministeriet i 2013 gennemført en analyse af 17 internationale og humanitære organisationer, som alle modtager betydelige bidrag fra Danmark. Organisationerne er blevet vurderet i forhold til de danske udviklingsprioriteter som beskrevet i strategien Retten til et bedre liv og i forhold til deres organisatoriske effektivitet. I analysen gives desuden, under overskriften ”Ny Multilateralisme”, anbefalinger til, hvordan Danmark kan arbejde med organisationerne fremadrettet og de vigtigste målsætninger for dette arbejde. Du kan downloade analysen her.


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf.: +45 33 92 00 00
um@um.dk