Spring til indhold

Rejsevejledning - Brasilien

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 17.07.2021 Gyldig: 04.08.2021

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet pga. høj risiko for smitte.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Brasilien pga. høj risiko for smitte med coronavirus. Erhvervsrejser anses som nødvendige rejser og kan derfor gennemføres.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Danmark samt deres medrejsende børn under 18 år er undtaget denne anbefaling om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Vær dog fortsat opmærksom på landets indrejserestriktioner.

Du bør læse om indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Brasilia, da der kan være krav om fx COVID-19-test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten

Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Andre sikkerhedsrisici

 Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed, når du rejser i Brasilien, især pga. risikoen for kriminalitet. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Risiko for terror

Brasilien har ikke oplevet terrorangreb.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb. Turister og andre rejsende har dog ikke hidtil været mål for terror. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange udlændinge. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være meget forsigtig især pga. risikoen for kriminalitet. Tyverier, røverier, voldelige overfald og bilkapringer sker især i de store byer som fx Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza og Recife og på steder, hvor der er mange turister.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald, bør du lade være med at gøre modstand og undgå øjenkontakt med gerningsmanden. Kriminelle kan være bevæbnede og på stoffer.

Undgå helt at færdes i slumkvarterer (favela’er). I Rio de Janeiro grænser slumkvartererne op til turistområderne ved Copacabana og Ipanema. Hvis du bruger GPS til at finde vej, skal du sikre dig, at GPS'en ikke tager dig igennem slumkvartererne.

Tyverier begået af større bander på strandene er ikke ualmindelige.

Vi fraråder ophold på strande og øde steder, når det er mørkt.

Seksuelle overgreb er sjældne, men de kan være rettet mod turister. 

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Pirateri er en risiko for sejlere på det sydvestlige flodsystem i Amazonas regnskoven, herunder Amazonfloden. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici 

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

I regntiden er der risiko for oversvømmelser og jordskred i dele af Brasilien.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Der er absolut nultolerance for spirituskørsel. Hvis du kører bil efter at have drukket alkohol, kan du risikere store bøder, inddragelse af dit kørekort og evt. fængsel.

Du bør være forsigtig, hvis du bruger offentlig transport pga. risikoen for kriminalitet. Du bør så vidt muligt helt lade være med at køre i bybusser i Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza og Recife. Offentlig transport bør helt undgås om natten.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer, og at du ikke tager imod tilbud om at køre med fremmede. Taxichaufføren skal have synligt billed-ID.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Brasilien, er du underlagt brasiliansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Børneprostitution findes i Brasilien. Seksuel omgang med mindreårige straffes hårdt.

I Brasilien tales portugisisk. De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår meget lidt engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Brasilien, hvis Brasilien ikke går med til det.

Hvis du har dansk-brasiliansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Brasilien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de brasilianske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Kørekort eller en fotokopi af dit pas er oftest nok. Politiet kan dog kræve at se selve passet.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Brasilien kan være af svingende standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Brasilien. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Brasilien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Brasilien.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Brasilien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Brasiliens ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Brasilien er senest opdateret den 17. juli 2021 med en ændring af sikkerhedsniveauet for hele landet, som sænkes fra rød (vi fraråder alle rejser) til orange (vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser). Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet Generel anbefaling. 

Kort over Brasilien

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning