Spring til indhold

OBS (31.08.2020 13:16)

CAMBODJA: Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Cambodja på grund af coronavirus/COVID-19. Cambodja står ikke på EU’s liste over lande uden for EU og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for. EU’s liste opdateres hver 14.dag. Når et land kommer på EU’s liste vurderer de danske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip, om der kan åbnes for landet ud fra en sundhedsfaglig vurdering af COVID-19 situationen. Hvis du kommer hjem fra en rejse til Cambodja, opfordres du fortsat til at blive hjemme i 14 dage.

Rejsevejledning - Cambodja

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 13.07.2020

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Cambodja som følge af COVID-19.

Den danske ambassade i Bangkok har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Cambodja. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i Cambodja via den danske ambassade i Bangkok, de lokale myndigheder og nyhedsmedierne. Du bør også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og vores rejseråd i en tid med COVID-19.

Andre sikkerhedsrisici

Hvis du rejser til Cambodja, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed. 

I tempelområderne langs grænsen til Thailand er der risiko for civile uroligheder og væbnede kampe.

Risiko for terror

Der er middel risiko for terror i Cambodja.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, hvor der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til et land med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være meget forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier er særligt udbredt i storbyer som Phnom Penh.

Du bør især være opmærksom, hvis du kører med offentlig transport, herunder motorcykeltaxa og tuk-tuk. Tasketyverier foregår ofte fra forbikørende knallerter.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Seksuelle overgreb er sjældne, men de kan være rettet mod turister. Kvinder bør være forsigtige med at færdes alene.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at det er blevet tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Demonstrationer kan opstå spontant, især i Phnom Penh og langs grænsen til Thailand. Du kan risikere at blive fanget i krydsild, vejspærringer eller på anden måde blive ufrivilligt inddraget.

Vi anbefaler, at du til enhver tid holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Der er risiko for landminer i tempelområderne langs grænsen til Thailand. Der er ikke altid opsat advarselsskilte, men hvor der er, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke færdes uden for etablerede veje og stier.

Relevante nyhedsmedier er Phnom Penh Post og Cambodia Daily.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Der er risiko for oversvømmelser i regntiden fra maj til slutningen af oktober, og voldsomme regnskyl kan forekomme uden for regntiden.

Hold dig opdateret om vejrsituationen via lokale myndigheder, medierne eller dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Veje og biler er ofte i meget dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Der sker mange alvorlige ulykker.

Kørsel med offentlig transport, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker. Du bør ikke rejse om natten. Der er risiko for tyveri og overfald.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Det er risikabelt at rejse med indenrigsfly. Der sker mange ulykker.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Cambodja, er du underlagt cambodjansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne er meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at ryge indendørs på offentlige steder, fx restauranter, barer og kontorer.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, militære anlæg og offentlige bygninger, fx lufthavne. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

I Cambodja tales cambodjansk. De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent/meget lidt engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-cambodjansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Cambodja, hvis ikke Cambodja går med til det.

Hvis du har dansk-cambodjansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Cambodja, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de cambodjanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og opbevare dit pas et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Cambodja er af ringe standard især uden for de store byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er yderst begrænset.

Hjemmesiden for Royal Phnom Penh Hospital.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Cambodja.

I Cambodja er du hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Der er ingen dansk ambassade i Cambodja. Du kan tage kontakt til den danske ambassade i Bangkok. Find kontaktoplysninger på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Cambodja under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. få mere information fra Cambodjas ambassade i London, der dækker Danmark.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Cambodja er senest opdateret den 13. juli 2020 med redaktionelle ændringer i afsnittet Generel anbefaling. Der er ikke foretaget ændringer af sikkerhedsniveauet.

Kort over Cambodja

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning