Spring til indhold

Sundhedsforhold

Udenrigsministeriet har ikke egne kompetencer på det sundhedsfaglige område og vi kan derfor ikke give råd og kompetent vejledning om sygdom og sundhed i udlandet. Til gengæld har vi samlet eksempler på, hvem der kan hjælpe dig.

Kontakt din egen læge eller Sundhedsstyrelsen vedr. generelle sundhedsforhold.

Under et ophold i udlandet kan du i en lang række lande være udsat for virusinfektioner og andre sundhedsrisici. På Statens Seruminstituts hjemmeside kan du holde dig informeret og opdateret om udviklingen af vira m.v.

Hvilke vaccinationer skal jeg have?
Din praktiserende læge kan vejlede om nødvendige vaccinationer i forbindelse med rejse.

Derudover har vi samlet nogle links til dig, så du selv kan undersøge hvilke vaccinationer, der er nødvendige for netop din rejse.
Statens Seruminstitut
Danske Lægers Vaccinations Service 
Rejsevaccination på apoteket
Rejseklinikken

Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der også generelle information om vaccinationer.

Hvordan får jeg min medicin med på rejsen?
Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne, hvis du skal have medicin med på din rejse. Læs mere om hvilke forholdsregler du bør tage.

Kan jeg gå til lægen i udlandet?
Rejser du i EU/EØS sidestiller dit blå EU-sygesikringskort dog med en borger i det land, du opholder dig, og du kan derfor få lægehjælp på samme vilkår.

Rejser du i den øvrige del af verden opfordrer vi dig til at tegne en privat rejseforsikring inden du rejser. Læs mere om hvorfor du kan få behov for en rejseforsikring, og hvordan du er dækket. 

Hvis du f.eks. er gravid eller syg inden afrejse opfordrer vi dig til at kontakte dit forsikringsselskab og spørge om det kan have indflydelse på, hvordan du er dækket. Forsikringsselskabet kan muligvis også give dig gode råd eller kontaktoplysninger til en lokal klinik, der vil kunne hjælpe, hvis du skulle få behov for det.

Er der risiko for at få Zika-virus?
Vi får en del henvendelser specifikt om Zika-virus. Du kan blive klogere på smittefare og risiko ved at kigge på Sundhedsstyrelsens, Seruminstituttets og Centers for Desease Control and Preventions (CDC) hjemmeside. 

Hvad er risikoen for pandemi?
Seruminstituttet rådgiver om risikoen for at sygdomsudbrud i udlandet. På deres hjemmeside kan du læse seneste nyheder, herunder om sygdomme i udlandet. Fødevarestyrelsen vejleder også om f.eks. risikoen for at blive smittet med fugleinfluenza

Hvad kan Udenrigsministeriet hjælpe med hvis jeg bliver syg i udlandet?
Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dig, hvis du bliver alvorligt syg i udlandet. Men vi har nogle begrænsninger.