Gå til indhold

Enkeltprojekter

Retningslinjer inklusiv bilag til brug for tilskudsforvaltning kan findes nedenfor på denne side.

Retningslinjer for enkeltprojekter inklusiv annekser til brug for tilskudsforvaltning gennem danske civilsamfundsorganisationer.

Retningslinjerne er senest blevet opdateret i september 2020 i forbindelse med den nye modalitet for tematiske NGO runder.

De tidligere retningslinjer kan findes længere nede på siden. De er fortsat gældende for projekter, som enten er søgt eller bevilliget før september 2020.

Senest opdateret august 2022

Retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem danske civilsamfundsorganisationer

Guidelines for management of grants through Danish civil society organisations

Anneks 1 - Status report

Anneks 2 – Partners Final Results Report

Anneks 3 - Budgetformat

Annex 3 - Budget template [English]

Anneks 4 - Note til udfyldelse af budget

Anneks 5 - Finansiel statusrapport

Annex 5 - Financial status report [English]

Anneks 6 - Afsluttende revideret regnskab

Annex 6 - Final revised account [English]

Annex 7 - Disbursement request template [English]

Anneks 8 - Vejledning til udbetalinger

Annex 8 - Guide to disbursement [English]

Anneks 9 - Revisionsinstruks

Annex 9 - Audit instructions [English]

Anneks 10 - Form for reporting of irregularities

 

Tidligere retningslinjer (før september 2020): 

Retningslinjer for tilskudsforvaltning

Anneks 1 - Status Report

Anneks 2 - Completion Report Format

Bilag 1 - Statusrapport

Bilag 2 - Afsluttende rapport 

Bilag 3 -  PPO-vejledning

Bilag 4 - Mellemregnskab 

Bilag 5 - Afsluttende regnskab eksempel

Bilag 6 - Revisionsinstruks 

Bilag 7a - Betalingsanmodningsformular

Bilag 7b - Udbetalingsvejledning 

Bilag 8a - Skema til indrapportering af mistanke om uregelmæssigheder

Bilag 8b - Form for Reporting of Irregularities

Bilag 9a - Rater aktivitetsspecifik konsulentbistand 2016