Gå til indhold

De finansielle institutioner

De væsentligste internationale finansielle institutioner er:

De væsentligste multilaterale udviklingsbanker, som Danmark har et regelmæssigt samarbejde med, er:

OECD - Organisation for økonomisk Samarbejde og Udvikling

OECD’s formål er at fremme økonomisk vækst og finansiel stabilitet, skabe job og øget levestandard; både i medlemslandene og i stigende grad også i udviklings- og mellemindkomstlande. OECD’s globale og regionale økonomiske outlooks, samt  analyserne af medlemslandenes politikker inden for økonomi, udvikling, undervisning, transport, klima og miljø mv. har stor indflydelse på landenes førte politik. Det skyldes ikke mindst, at OECD’s arbejde er drevet af efterspørgsel fra medlemslandene. Inden for international udviklingspolitik spiller OECD’s komité for udviklingsbistand (DAC) desuden en særligt vigtig rolle i udviklingen af principper og mål for global udvikling og bistandseffektivitet. Det daglige samarbejde med OECD varetages af Danmarks faste OECD-delegation.

OECD har sit hovedsæde og sit sekretariat i Paris (Frankrig). Arbejdssproget er engelsk og fransk. Ledige stillinger, der især men ikke udelukkende retter sig imod økonomer, opslås som hovedregel både internt og eksternt, og kan findes på OECDs hjemmeside. Ansøgning skal indgives elektronisk ifølge anvisningerne på hjemmesiden, når ansøgeren er oprettet som bruger af systemet. OECDs løn- og ansættelsesvilkår følger reglerne for De Koordinerede Organisationer.