Gå til indhold

Oversættelser

Legaliseringsproceduren for oversatte dokumenter blev tilpasset i 2017. I dag skal alle oversættelser (herunder private oversættelser) påtegnes hos en notar (Byret), Dansk Erhverv eller Dansk Industri før Udenrigsministeriet kan Apostille-påtegne oversættelsen.

Tilpasningen blev foretaget i medfør af ophævelsen af lov om translatører og tolke pr. 1. januar 2016. Der kan ikke længere fra Udenrigsministeriets side stilles krav om, at dokumentet skal være oversat af en certificeret translatør.

Fra 15/2 2023 kan påtegnede oversættelser af dokumenter udstedt af en dansk myndighed, fremover alene, legaliseres såfremt udgangspunktet kan legaliseres. Med andre ord, at der ikke blot er tale om oversættelse af en kopi. Dog accepteres kopi af et allerede legaliseret dokument, såfremt kopien tages af notaren og denne påtegner kopien med ’True copy’. Det er endvidere erfaringen, at den modtagende udenlandske myndighed oftest også vil forlange at denne praksis overholdes.

Påtegnede oversættelser af dokumenter udstedt af en udenlandsk myndighed kan fortsat ikke legaliseres.

Dokumenter, der er udstedt af en dansk myndighed kan alene underskrives/bekræftes af omhandlede myndighed.

Nedenstående gælder for dokumenter oversat fra dansk/engelsk til et tredje sprog.

For at vi kan legalisere oversættelser bør følgende gøre sig gældende:

  • Dokumentet, der er oversat fra dansk eller engelsk til et tredje sprog (eksempelvis arabisk, portugisisk, spansk m.v.), skal vedhæftes den oprindelige dansk- eller engelsksprogede udgave.
  • Personen, der har oversat dokumentet, skal underskrive en tro- og love erklæring på, at de har oversat dokumentet efter bedste evne. Erklæringen skal enten underskrives foran en notar ved byretten eller, for translatørvirksomheders vedkommende, bekræftes af Dansk Erhverv eller Dansk Industri. Se skabelon til tro- og love erklæring her.
    Når oversættelsen, originaldokumentet og erklæringen er bekræftet og hæftet sammen, kan dokumentet legaliseres.  
  • Det er muligt at udarbejde den danske/engelske udgave, samt udgaven på tredje sprog på samme dokument, eksempelvis som en dobbeltkolonne. Det væsentligste for os er, at det er samlet som ét dokument, således at det apostillepåtegnes samlet.  

OBS: Vi legaliserer ikke dokumenter udstedt eller notarpåtegnet i andre lande. Her kan du læse yderligere om legalisering af udenlandske dokumenter.

Udenrigsministeriet forbeholder sig retten til, på baggrund af en individuel vurdering, at afvise den notarpåtegnede oversættelse, såfremt det ikke, uden rimelig tvivl, kan påvises, at der er tale om et dansk dokument, eller der af anden årsag opstår tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde.

Hvordan får jeg Apostillen?

Du skal bestille og betale for Apostillen samt evt. returporto via vores webshop

Find vejledning til webshoppen her.

Når du har sørget for ovenstående og har foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende:

  • Møde op på vores kontor i åbningstiden med de originale dokumenter underskrevet af relevant myndighed. Husk at medbringe kvitteringen for købet. Dokumentet vil blive legaliseret, mens du venter.
  • Sende os det originale dokument underskrevet af relevant myndighed med posten og vedlægge kvitteringen for købet (husk returporto). Når dokumentet er legaliseret, sender vi det retur med den valgte leveringsmetode. Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriet ikke er ansvarlig for forsendelsen.