Gå til indhold

Oversættelser

Fra den 15. februar 2023 kan påtegnede oversættelser af dokumenter udstedt af danske myndigheder kun legaliseres, hvis originalen også legaliseres. Man kan derfor ikke kun få legaliseret en oversættelse af en kopi af et offentligt  dansk dokument.  Dog accepteres kopi af et allerede legaliseret offentligt dansk dokument, hvis kopien tages af notaren og denne påtegner kopien med ’True copy’. Det er  erfaringen, at den modtagende udenlandske myndighed også forlanger, at denne praksis overholdes.

Hvad angår fuldmagter, se mere her  Fuldmagter

Påtegnede oversættelser af dokumenter udstedt af en udenlandsk myndighed kan ikke legaliseres.

Dokumenter, der er udstedt af en dansk myndighed kan alene underskrives/bekræftes af pågældende myndighed.

Vi legaliserer ikke oversættelser af ikke-offentlige dokumenter.

Oversættelser af offentlige danske dokumenter kan legaliseres, hvis oversætteren underskriver en tro- og loveerklæring, som enten skal påtegnes hos en notar (Byret) eller et handelskammer, som f.eks. Dansk Erhverv eller Dansk Industri før Udenrigsministeriet kan Apostille-påtegne oversættelsen.

Lov om translatører og tolke blev tilpasset pr. januar 2016, og medfører at der ikke stilles krav om, at en oversættelse skal være udført af en certificeret translatør.

Nedenstående gælder for dokumenter oversat fra dansk/engelsk til et tredje sprog.

For at vi kan legalisere oversættelser bør følgende gøre sig gældende:

  • Dokumentet, der er oversat fra dansk eller engelsk til et tredje sprog, skal vedhæftes den oprindelige dansk- eller engelsksprogede udgave.
  • Personen, der har oversat dokumentet, skal underskrive en tro- og love erklæring på, at de har oversat dokumentet efter bedste evne. Erklæringen skal enten underskrives foran en notar ved byretten eller for translatørvirksomheders vedkommende, bekræftes af Dansk Erhverv eller Dansk Industri. Se skabelon til tro- og love erklæring her. Når oversættelsen, originaldokumentet og erklæringen er bekræftet og hæftet sammen, kan dokumentet legaliseres.   

OBS: Vi legaliserer ikke dokumenter udstedt eller notarpåtegnet i andre lande. Her kan du læse yderligere om legalisering af udenlandske dokumenter.

På baggrund af en individuel vurdering, forbeholder Udenrigsministeriet sig retten til, at afvise den påtegnede oversættelse. Dette kan ske, når det ikke uden rimelig tvivl kan påvises, at der er tale om et dansk dokument, eller der af anden årsag opstår tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostille-konventionens anvendelsesområde.

Hvordan får jeg Apostillen?

Du skal bestille og betale for Apostillen samt evt. returporto via vores webshop

Find vejledning til webshoppen her.

Når du har gjort ovenstående og har foretaget et køb gennem webshoppen, skal du gøre én af følgende:

  • Møde op på vores kontor i åbningstiden med de originale dokumenter underskrevet af relevant myndighed. Husk at medbringe kvitteringen for købet. Dokumentet vil blive legaliseret, mens du venter.
  • Sende os det originale dokument underskrevet af relevant myndighed med posten og vedlægge kvitteringen for købet (husk returporto).Hvis du ønsker brevet sendt retur som rekommanderet brev, skal du vedlægge en printet label/stregkode fra PostNord som kan bestilles her
    Alternativt kan du bestille en kurér som kan afhente brevet hos os og sende waybill på mail til os. Når dokumentet er legaliseret, sender vi det retur med den valgte leveringsmetode. 
    Udenrigsministeriet ikke er ansvarlig for forsendelsen.