Gå til indhold

Algeriet

Rejsevejledning opdateret: 10.05.2024 Kl. 10:27

Gyldig: 25.05.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet undtagen områderne i den orange og den røde bjælke.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Det umiddelbare grænseområde til Marokko. Områder 30 km fra grænsen til Tunesien nord for Tebessa. Områder 130 km ind i landet fra de røde grænseområder til Mauretanien, Mali og Niger. Hele regionen Djanet undtagen de røde grænseområder til Libyen og Niger.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Områder 100 km fra grænsen til Mauretanien, Mali og Niger, herunder flygtningelejrene ved Tindouf. Områder 30 km fra grænsen til Libyen. Områder 30 km fra grænsen til Tunesien fra Tebessa og syd herfor.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Når du rejser til Algeriet, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til det umiddelbare grænseområde til Marokko pga. risiko for ustabilitet som følge af grænsestridigheder. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til områder 30 km fra grænsen til Tunesien nord for Tebessa, områder 130 km ind i landet fra de røde grænseområder til Mauretanien, Mali og Niger samt hele regionen Djanet undtagen de røde grænseområder til Libyen og Niger pga. en høj risiko for terrorangreb og anden ustabilitet som følge af sikkerhedssituationen i nabolandene. Sikkerhedsrisikoen er så høj, at du bør have helt særlige grunde til at rejse dertil.

Vi fraråder alle rejser til områder 100 km fra grænsen til Mauretanien, Mali og Niger, herunder flygtningelejrene ved Tindouf, områder 30 km fra grænsen til Libyen samt områder 30 km fra grænsen til Tunesien fra Tebessa og syd herfor pga. en meget høj risiko for terrorangreb og anden ustabilitet som følge af sikkerhedssituationen i nabolandene. Hvis du vælger at rejse til disse områder, bør du på forhånd søge professionel rådgivning.

Vær opmærksom på, at grænserne til Algeriets nabolande mange steder er umarkeret.   

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet. 

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terror i Algeriet.

oktober 2021 angreb terrorister en militærpatrulje med en vejsidebombe i Tlemcen-provinsen. En soldat blev dræbt.

I større byer i det nordlige Algeriet som Algier, Oran, Constantine og Annaba er myndighedernes sikkerhedsforanstaltninger meget høje, hvorfor risikoen for terror er lavere der end i resten af landet.

Algeriet er påvirket af den sikkerhedsmæssige ustabilitet i de fleste af dets nabolande. Al-Qaeda, Islamisk Stat (IS) og andre regionale, islamiske terrorgrupper udgør den største terrortrussel. Enkeltpersoner, der er inspireret af disse grupper, kan også stå bag terroraktioner.

De algeriske myndigheder oplyser jævnligt, at de har afværget planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af turister. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Det kan også være, hvis du færdes alene i øde områder af landet. Hvis du vælger at rejse, bør du holde dig opdateret om situationen via nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier kan ske i storbyer som fx Algier og Oran. Risikoen er højere, når det er mørkt.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som fx pas og flybilletter. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Undgå at færdes til fods, når det er mørkt.

Kvinder frarådes at rejse alene. Sexchikane og overgreb mod kvinder kan ske, også hvor der er mange mennesker, fx i offentlig transport.

Køb selv dine drikkevarer og hold dem altid under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hold altid øje med dit kreditkort. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt.

Tag ikke alene på ture i bjergområder eller ørken. Du bør kun anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den type af tur, du skal på fx trekking, kamelture osv. Overvej muligheden for at tage afsted i en større gruppe.

Grænseovergange kan lukke med kort varsel. Grænsen mellem Algeriet og Marokko er lukket.

I det meste af Algeriet har ambassaden kun begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation. Det skyldes, at transportforholdene kan være meget vanskelige og risikable. Der findes ikke danske konsulater i landet.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er stor risiko for jordskælv, især nær kysten i den nordlige del af Algeriet.

Ved voldsom regn kan der være risiko for oversvømmelser både ved kysten og i ørkenområder.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Se vejrudsigt.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker pga. høj fart og hasarderede overhalinger.

Veje og køretøjer er ofte i dårlig stand. 

Du bør undgå kørsel uden for de større byer.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Kørsel med offentlig transport, især busser, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker. Du bør også være opmærksom på risikoen for kriminalitet både i busser og tog.

Du bør undgå at rejse om natten.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. 

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Algeriet, er du underlagt algerisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Undgå at drikke alkohol på offentlige steder, medmindre det er på en restaurant, der serverer alkohol.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt og at blive udsat for chikane. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er generelt ikke accepteret i Algeriet. Par bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse.

Samvær med prostituerede er forbudt. Det kan føre til bøde- og eventuelt fængselsstraf.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

I Algeriet er der ikke formelle krav til påklædning, men du bør undgå at klæde dig på en måde, der kan opfattes som udfordrende. Kvinder bør undgå stramt og kort tøj. Du kan risikere chikane.

Ved religiøse helligdomme bør du også som turist være opmærksom på din påklædning (fx om dine arme og ben er tildækkede). Det gælder især under Ramadanen. Ellers kan den lokale befolkning opfatte det som mangel på respekt.

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, myndighedernes bygninger, militære anlæg eller politiets afspærringer. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Flyvning med droner er forbudt uden forudgående udstedt licens. Du risikerer anholdelse.  

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon er ofte ustabil. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-algerisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Algeriet, hvis Algeriet ikke går med til det.

Hvis du har dansk-algerisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Algeriet, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de algeriske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om, at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have dit pas eller en kopi af dit pas på dig.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Algeriet kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Private klinikker er ofte bedre end de offentlige.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset. 

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Algeriet. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Algeriet er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Algeriet.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Algeriet under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Algeriets Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Algeriet er senest opdateret den 10. maj 2024 med ændringer i afsnittene ”Risiko for terror”, "Naturkatastrofer", "Transport" og ”Lokale love og sædvaner”. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet. Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.