Gå til indhold

Bangladesh

Rejsevejledning opdateret: 08.05.2024 Kl. 12:43

Gyldig: 30.05.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet, undtagen områderne i den orange bjælke. 

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Chittagong Hill Tracts (distrikterne Rangamati, Khagrachari og Bandarban).

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Generel anbefaling

Når du rejser til Bangladesh, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for terror og en ustabil sikkerhedssituation. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i Bangladesh.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Chittagong Hill Tracts (distrikterne Rangamati, Khagrachari og Bandarban) pga. risikoen for voldelige sammenstød mellem lokale befolkningsgrupper og kidnapning. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge områderne.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror

Der er middel risiko for terror i Bangladesh.

Der har fundet terrorangreb sted i Dhaka. Myndighederne har derfor søgt at forbedre sikkerheden på steder, hvor mange udlændinge samles.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. vestlige turister. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, religiøse samlingssteder, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet, som lomme- og tasketyverier, røverier og voldelige overfald, sker især i storbyer som Dhaka og Chittagong. Se nedenfor under transport.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre genstande af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem sikkert, fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som fx pas og flybilletter. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Pirateri er en risiko for sejlere i området. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, strejker og blokader. De sker ofte, kan udvikle sig voldeligt og føre til sammenstød mellem demonstranter og politi.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (Daily Star, Bdnews24, The Independent) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for oversvømmelser og jordskred i sæsonen for cykloner i perioden maj - juni og oktober-november og i monsun-sæsonen fra juni - oktober.

Under monsunen kan der også være tyfoner.

Der er risiko for jordskælv og tsunamier.

Du bør holde dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger og tage varslinger om naturkatastrofer alvorligt.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Vejrudsigt findes på hjemmesiden for Bangladesh Meteorological Department.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de større byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsregler bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Veje og køretøjer er i dårlig stand, og mange trafikanter har hverken kørekort eller forsikring. 

Vi anbefaler, at du - så vidt det er muligt - kører i bil og ikke færdes til fods. Undgå at køre med trehjulede scooter-rickshaws (CNG), cykel-rickshaws og med lokale busser pga. risikoen for ulykker og kriminalitet.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder kan udvikle sig voldeligt.

Busser, tog og færger er ofte indblandet i ulykker.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Hvis det er muligt, bør du bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Læs mere om flysikkerhed og -ulykker i Bangladesh.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Bangladesh, er du underlagt bangladeshisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. Der er dødsstraf i Bangladesh for mange forbrydelser.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke eller på anden måde være i besiddelse af alkohol på offentlige steder, medmindre du har en officiel tilladelse.

Det er forbudt at ryge på offentlige steder.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt og straffet. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er forbudt. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Samvær med prostituerede er forbudt. Det kan føre til bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Bangladesh er et konservativt muslimsk land. Der er nogle vigtige forventninger til påklædning især for kvinder. Det gælder alle offentlige steder. Både mænd og kvinder bør dække skuldre og ben.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Telefon- og internetforbindelsen kan være ustabil.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-bangladeshisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Bangladesh, hvis Bangladesh ikke går med til det.

Hvis du har dansk-bangladeshisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Bangladesh, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de bangladeshiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Vær opmærksom på at hvis du vælger at rejse til de områder, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Det gælder fx ved checkpoints. Hav altid en kopi af dit pas på dig og hav dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Bangladesh er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Bangladesh. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Bangladesh er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Bangladesh på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Bangladesh under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Bangladeshs ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Bangladesh er senest opdateret den 8. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Generel anbefaling", "Andre sikkerhedsrisici" og "Naturkatastrofer". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.


Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.