Gå til indhold

Forenede Arabiske Emirater

Rejsevejledning opdateret: 05.07.2023 Kl. 14:25

Gyldig: 26.09.2023

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Generel anbefaling

Når du rejser til De Forenede Arabiske Emirater (FAE), bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for udefrakommende angreb og terror. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

FAE har i slutningen af 2021 og starten af 2022 flere gange oplevet angreb med missilier og droner fra Yemen, som den yemenitiske oprørsbevægelse Ansarallah (Houthi-bevægelsen) har stået bag. Hidtil er det lykkedes FAE og dets allierede at nedskyde missilerne, inden de nåede mål i landet, men ved et droneangreb i Abu Dhabi i januar 2022 blev tre dræbt. Missil- og droneangreb fra Yemen har indtil videre især været rettet mod emiratiske sikkerhedsinstitutioner og kritisk infrastruktur.    

Hold dig væk fra militære anlæg og anlæg, hvor der er olierelaterede aktiviteter.

Du bør løbende holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, lokale medier og dit rejsebureau.

Der er ikke længere COVID-19 rejserestriktioner. 

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i De Forenede Arabiske Emirater (FAE).

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, hvor der er mange mennesker. Du bør være forsigtig fx ved myndigheders bygninger, religiøse samlingssteder, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i De Forenede Arabiske Emirater (FAE) er lav. Gadekriminalitet som lomme- og tasketyverier sker, men er sjældne.

Seksuelle overgreb er sjældne, men kan ske. Du bør undgå at færdes alene på øde steder, når det er mørkt. 

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De er sjældne, men kan udvikle sig voldeligt. Vær opmærksom på, at begivenheder andre steder i den arabiske verden kan påvirke stemningen.

I Golfen er der grænsestridigheder med nabolande om bl.a. øerne Abu Musa, Greater Tunb og Lesser Tunb. Vesterlændinge, som sejler i dette område, kan risikere fængselsstraf.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er lav.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er meget tæt. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Ved længere bilture i ørkenen bør du kun køre på de større veje og altid flere biler sammen.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

De Forenede Arabiske Emirater (FAE) er et konservativt muslimsk land, hvor islamiske regler følges.

Når du rejser i FAE, er du underlagt landets lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika (også hash), selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Vær opmærksom på, at visse former for medicin og visse almindelige fødevareingredienser ikke må indføres i FAE. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i de lokale regler, se fx FAE's sundhedsministerium eller toldmyndigheder.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder bortset fra på hoteller, restauranter og barer med alkoholbevilling. I Emiratet Shariah er det strengt forbud at drikke alkohol alle steder, også i private hjem. Vær opmærksom på, at alle former for beruset adfærd er strafbart. Der er absolut nultolerance for alkohol i trafikken.

Det er ulovligt at ryge i offentlige bygninger. 

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet materiale af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Homoseksualitet er ulovligt og kan blive straffet hårdt. Ægteskab mellem personer af samme køn anderkendes ikke.

Det er forbudt at kysse og kramme på offentlige steder. Det gælder både for gifte og ugifte par. Gifte par må gerne holde i hånd. 

Sexchikane og forsøg på henvendelser til kvinder kan være strafbart.

Hvis du bliver udsat for et seksuelt overgreb og har eller vil anmelde overgrebet til myndighederne i FAE, kan du risikere at blive pålagt en høj bevisbyrde for at påvise, at du ikke har givet samtykke til det seksuelle forhold. Kontakt derfor altid ambassaden eller Udenrigsministeriets Borgerservice, hvis du bliver udsat for et overgreb og har eller vil anmelde det. 

Samvær med prostituerede er forbudt og straffes med bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Vær opmærksom på din påklædning på alle offentlige steder, fx restauranter, indkøbscentre og offentlige bygninger. Ved religiøse helligdomme bør du være ekstra opmærksom på at vise respekt for den lokale kultur.

Som kvinde bør du være tildækket fra skuldre til knæ, når du opholder dig på et offentligt sted uden for turistområderne.

Det er især vigtigt at klæde sig konservativt under muslimernes fastemåned, Ramadanen. Du kan risikere chikane og anholdelse, hvis din påklædning bliver opfattet som respektløs.    

Det er ulovligt at fotografere eller filme paladser, regeringsbygninger og militære anlæg. Fotografering og videooptagelse af fremmede uden deres tilladelse er forbudt. 

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon er forholdsvis stabil. Internetopkald via visse apps er begrænset.  

Vær opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgangen til internettet og kan overvåge aktivitet på sociale medier. Der gælder strenge regler for, hvad man må skrive og vise billeder af på sociale medier.

Der er risiko for, at du ikke kan veksle danske kontanter. Du bør overveje at veksle til udenlandsk valuta før afrejse og/eller medbringe et betalingskort, der virker i udlandet. Læs mere på: Omveksling af danske kontanter i udlandet (nationalbanken.dk).  

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-emiratisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for De Forenede Arabiske Emirater (FAE), hvis FAE ikke går med til det.

Hvis du har dansk-emiratisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til FAE, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de emiratiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om, at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid en kopi af dit pas på dig og opbevar dit pas et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Der er ikke længere COVID-19 rejserestriktioner. 

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen. Vær opmærksom på, at der er strenge regler i De Forenede Arabiske Emirater (FAE) for indrejse med medicin. Visse former for medicin kan anses som narkotika og være ulovlig. Du risikerer at blive nægtet indrejse, hvis du ikke følger reglerne. Du kan få flere informationer hos FAE's sundhedsministerium. 

Offentlige hospitaler og lægehjælp i FAE kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance kan være begrænset i visse områder uden for de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til De Forenede Arabiske Emirater (FAE). Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i FAE er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i De Forenede Arabiske Emirater (FAE).

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i FAE under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte De Forenede Arabiske Emiraters Ambassade i Sverige for yderligere information: Torsgatan 2, 5.sal ,111 23 Stockholm. Tlf.: +46 8 411 1244. E-mail: [email protected]

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for de Forenede Arabiske Emirater (FAE) er senest opdateret den 5. juli 2023 med ændringer i afsnittene "Kriminalitet" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.


Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.