Gå til indhold

Georgien

Rejsevejledning opdateret: 29.11.2023 Kl. 15:34

Gyldig: 09.12.2023

Vær opmærksom:

Hele landet undtagen områderne i den røde bjælke nedenfor. 

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Vi fraråder alle rejser til:

Abkhasien og Sydossetien samt i områderne nær deres administrative grænser. 

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling 

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Georgien. Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd, som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Udvis forsigtighed, hvis du rejser til Pankisi Gorge, som grænser op til Tjetjenien, grundet en skrøbelig sikkerhedssituation.

Vi fraråder alle rejser til udbryderprovinserne Abkhasien og Sydossetien samt til områderne nær deres administrative grænser. Der er høj risiko for uro og kriminalitet, herunder kidnapning, og landminer i disse provinser. De georgiske myndigheder har ikke kontrol over områderne. Russisk militær er tilstede. Der er risiko for ueksploderet ammunition og landminer i områder nær de administrative grænser. Hvis du overvejer at rejse dertil, bør du på forhånd søge professionel rådgivning. 

Pga. sikkerhedssituationen har Udenrigsministeriet ikke mulighed for at yde dig konsulær bistand i Abkhasien og Sydossetien samt i områderne nær deres administrative grænser.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror 

Georgien har ikke oplevet terrorangreb i nyere tid, bortset fra i udbryderprovinserne Abkhasien og Sydossetien.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Georgien er forholdsvis lav. I Abkhasien og Sydossetien er der høj risiko for kriminalitet, herunder for kidnapning.

Du bør dog være opmærksom pga. risiko for fx lomme- og tasketyverier, især hvor der er mange turister. 

Seksuelle overgreb er sjældne, men især kvinder, der færdes alene om natten, bør være forsigtige og kun køre med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. 

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. Der er ofte politiske motiverede demonstrationer, og de kan opstå med kort varsel især i Tbilisi og andre større byer.

Skudepisoder i det offentlige rum er sjældne men kan ske. Det gælder også i bydele, hvor udlændinge og turister typisk færdes. Hold dig på afstand og søg i dækning, hvis du hører skud.

Tag ikke alene på ture i bjergområder. Du bør anvende guider med lokalkendskab og erfaring med den tur, som du skal på. Overvej muligheden for at tage af sted i en større gruppe.

Der er risiko for landminer i Abkhasien og Sydossetien og for ueksploderet ammunition nær disses administrative grænser. Det samme gælder ved grænsen til Aserbajdsjan, især i Red Bridge området. Der er ikke altid opsat advarselsskilte, men hvor der er, bør du tage dem meget alvorligt. 

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne, fx Interpressnews og Civil.ge, og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Naturkatastrofer 

Der er risiko for jordskælv i Georgien. I bjergområder er der er risiko for oversvømmelser og jordskred om foråret og for naturbrande om sommeren.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger. 

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken. Veje og biler er ofte i dårlig stand. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der kan være dyr på vejene. Der sker mange alvorlige ulykker. Vær særligt opmærksom, når det er mørkt. 

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Georgien, er du underlagt georgisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Vær opmærksom på, at visse former for medicin og visse fødevarer kan anses som narkotika. Læs mere nedenfor under ”Sundhedsforhold”.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive udsat for chikane. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person.

Uden for de større byer bør du være opmærksom på din påklædning. Det gælder især ved religiøse helligdomme. Shorts og korte nederdele er ikke accepteret, ligesom kvinder bør tildække håret. 

Det er ulovligt at fotografere eller filme nær militære anlæg og strategiske steder, fx lufthavne. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.    

Særligt om indrejse og ophold

Det er forbudt at indrejse i Georgien fra Rusland via Abkhasien og Sydossetien. Det straffes hårdt. Stempler i pas fra de separatistiske myndigheder i disse provinser kan derfor give dig problemer i Georgien.  

Vær opmærksom på, at du ikke krydser de umarkerede administrative grænselinjer til Abkhasien og Sydossetien. Det samme gælder også ved grænsen til Aserbajdsjan. Du kan risikere anholdelse og straf.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. 

Hvis du har dansk-georgisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Georgien, hvis Georgien ikke går med til det. 

Vær opmærksom på at du som dansk-georgisk statsborger i Georgien vil blive betragtet som georgisk statsborger, selvom Georgien anerkender dobbelt statsborgerskab. Den danske ambassade har derfor begrænset mulighed for at hjælpe dig i Georgien.

Hvis du har dansk-georgisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Georgien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de georgiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i dit pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade, hvis du selv ønsker det. Bed om, at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig, og dit pas opbevaret et sikkert sted. 

Læs mere om pas- og visumregler her.

Sundhedsforhold 

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Adgangen til hospitaler og lægehjælp i Georgien kan være begrænset og af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i Tbilisi. 

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset, især uden for de store byer.

Ved aktiviteter i bjergene skal du være opmærksom på, at lokale redningstjenester ikke har samme udstyr og kapacitet som i Danmark.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Georgien. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Georgien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Georgien.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Georgien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Georgiens ambassade i Danmark for yderligere information.

For mere information, se fx nyhedsmedierne Interpressnews og civil.ge.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier. 

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Georgien er opdateret den 29. november 2023 med ændringer i afsnittene "Generel anbefaling", "Andre sikkerhedsrisici" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.  

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.