Gå til indhold

Mali

Rejsevejledning opdateret: 23.11.2023 Kl. 12:54

Gyldig: 19.04.2024

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Bamako.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet undtagen området i den orange bjælke.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Bamako pga. sikkerhedsrisici. Sikkerhedsrisikoen er så høj, at du bør have helt særlige grunde til at rejse dertil.

Vi fraråder alle rejser til Mali som følge af den forøgede ustabilitet efter statskup i 2020 og 2021 og en forværring af den generelle sikkerhedssituation i hele landet. Der sker bl.a. angreb på civil trafik, kidnapninger og sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og væbnede grupper. Hvis du alligevel vælger at rejse dertil, bør du søge professionel rådgivning.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terror i Mali. Den kan være rettet mod vesterlændinge.

Militante, ekstremistiske grupper (bl.a. al-Qaeda og Islamisk Stat relaterede terrorister) og bevæbnede kriminelle menes at have kapacitet til at udføre terrorangreb, kidnapninger og andre former for kriminalitet overalt i landet. Lokale myndigheder advarer om, at en ny bølge af terrorangreb kan starte i Bamako med kort varsel.

Terrorrisikoen er særlig stor i de nordlige regioner, inkl. byerne Timbuktu, Gao, Menaka og Kidal, og i det centrale Mali nord for byerne Ségou og Koulikoro, inkl. i Mopti-regionen. Der er en voksende terrorrisiko i områderne syd, øst og vest for Bamako, inkl. byerne Bougouni, Koutiala, Sikasso og Kayes. 

Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, festivaler, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være meget forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Tyverier, røverier, voldelige overfald og bilkapringer sker især i storbyer. I den nordlige og centrale del af landet samt langs grænserne til nabolandene er der udbredt organiseret kriminalitet. Landevejsrøverier og bilkapringer sker jævnligt.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald, bør du lade være med at gøre modstand og undgå øjenkontakt med gerningsmanden. Kriminelle kan være bevæbnede og på stoffer.

Når det er mørkt, bør du ikke færdes til fods og ikke opholde dig på øde steder.

Seksuelle overgreb er sjældne, men de kan være rettet mod turister.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Der sker kidnapninger i Mali, også af udenlandske turister. Der er en høj risiko for kidnapning af vesterlændinge i det centrale, nordlige og sydlige Mali. Der er også en risiko i Bamako. 

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. 

I landets centrale, nordlige og sydlige regioner er der ofte  kampe mellem sikkerhedsstyrker og væbnede grupper.

Der er risiko for landminer i Mali. Der er ikke altid opsat advarselsskilte, men hvor der er, bør du tage dem alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke færdes uden for de etablerede veje og stier.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Du bør holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er regntid i perioden maj - oktober. Der kan ske oversvømmelser og jordskred.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange billister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt. I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Kørsel med offentlig transport, fx busser, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker. 

Du bør ikke rejse om natten. Der er risiko for ulykker, landevejsrøverier og væbnede angreb.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Du bør så vidt muligt bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab. 

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Mali, er du underlagt malisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere, ligesom der kan være forventninger om korruption.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive udsat for chikane. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person.   

I Mali er der nogle meget vigtige krav til påklædning, særligt for kvinder. Det gælder især ved religiøse helligdomme og i forbindelse med ramadanen.

Malis befolkning er primært muslimsk og følger islamiske skikke og normer. Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, myndighedernes bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

I Mali er det officielle sprog fransk og der tales en række lokale sprog. Myndighederne og befolkningen taler og forstår meget sjældent engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-malisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Mali, hvis ikke Mali går med til det.

Hvis du har dansk-malisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Mali, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de maliske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Vær opmærksom på at hvis du vælger at rejse til de områder, hvor vi fraråder rejser, har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Mali er af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes acceptable privathospitaler i Bamako.

Akut læge- og ambulanceassistance er meget begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Mali. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Mali er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Mali på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Mali under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Malis ambassade i Berlin, der dækker Danmark, for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Mali er senest opdateret den 23. november 2023 med ændringer i afsnittene "Generel anbefaling" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.