Gå til indhold

Mexico

Rejsevejledning opdateret: 26.04.2024 Kl. 12:45

Gyldig: 29.05.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Generel anbefaling

Når du rejser til Mexico, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for kriminalitet. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

I samtlige delstater, der grænser op til USA, og i delstaterne Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarít, Estado de México, Veracruz, Morelos og Chiapas sker der ofte voldelige sammenstød mellem kriminelle narkokarteller og lokale sikkerhedsmyndigheder.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet. 

Risiko for terror

Mexico har ikke oplevet terror i nyere tid.

Terrorister vil dog kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være meget forsigtig især pga. risikoen for kriminalitet. Tyverier, røverier og voldelige overfald er udbredt i Mexico.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald, bør du lade være med at gøre modstand og undgå øjenkontakt med gerningsmanden. Kriminelle kan være bevæbnede og på stoffer.

Undgå at opholde dig på øde steder fx på strande, ved ruiner eller i skovområder. Det gælder især, når det er mørkt.

Biler med udenlandske nummerplader og lejede biler er ofte udsat for indbrud. Sørg for at din bagage ikke kan ses udefra. Opbevar aldrig vigtige dokumenter, som fx pas eller værdigenstande, i bilen.

Sexchikane og overgreb mod kvinder kan ske både på øde steder og steder, hvor der er mange mennesker. Kvinder bør være forsigtige og ikke færdes alene, når det er mørkt. Det gælder også ved brug af offentlig transport.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Der er sket kidnapninger i Mexico, også af udenlandske turister. Hold dig opdateret om situationen lokalt via nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Bilkapringer/kortvarige kidnapninger (”ekspres-kidnapninger”) kan ske, især i de større byer. Det kan ske fx i situationer, hvor offeret tager imod et lift og bliver tvunget til at hæve penge på sine kreditkort. Det kan også ske, at kidnapperne forlanger en løsesum.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Benyt ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. Brug hæveautomater i fx supermarkeder eller på hoteller, hvor det er mindre tydeligt, at du har hævet penge.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Du bør være meget forsigtig, især hvis du rejser i de delstater, der grænser op til USA, og til delstaterne Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarít, Estado de México, Veracruz, Morelos og Chiapas. Der sker ofte voldelige sammenstød mellem kriminelle narkokarteller, militæret og lokale sikkerhedsmyndigheder.

Du kan risikere at blive fanget i en krydsild, i vejspærringer eller du kan på andre måder blive ufrivilligt inddraget. Sammenstød kan også ske andre steder i landet, hvor kartellerne er aktive. Der har fx været interne opgør i turistområderne på Yucatan-halvøen, bl.a. på hoteller, restauranter, og hvor turister færdes. 

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv og vulkanudbrud i det meste af Mexico. Vulkanerne Popocatepetl og Fuego de Colima er aktive. Der er jævnligt rystelser især i delstaterne Oaxaca og Guerrero.

Fra juni til november kan tropiske storme og orkaner ramme østkysten, bl.a. Yucatán halvøen og delstaten Veracruz. Tyfoner kan ramme vestkysten. Det kan føre til store oversvømmelser og jordskred også langt fra stormens eller orkanens centrum.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

For mere information, se US National Hurricane Center

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især uden for i de store byer, hvor veje og biler kan være i dårlig stand. Nogle bilister har hverken kørekort eller forsikring, og du kan ikke regne med, at færdselsregler overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker på motorveje og i bjergområder.

Du bør helt undgå transport uden for de større byer, når det er mørkt. Risikoen for trafikuheld er større, og du kan blive udsat for røveri. På landet er risikoen større ved kørsel på de gratis landeveje end på betalingsmotorvejene.

Kør altid med låste døre og oprullede vinduer både i byerne og på landet.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Hvis du kører med offentlig transport, skal du være opmærksom på risikoen for tyveri og overfald, fx i metroen i Mexico City. Der sker også af og til væbnede røverier i busser, men dog sjældent i 1. klasses langdistancebusser. Undgå at rejse om natten.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer, bestilt enten fra officielle taxaholdepladser (sitios), et hotel eller et taxaselskab. Velkendte kørselstjenester anses også som sikre. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør heller ikke tage en taxa, hvor der er passagerer med, som du ikke kender. Du kan risikere at blive udsat for røveri og ekspreskidnapning.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Mexico, er du underlagt mexicansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske og kan variere fra delstat til delstat. Straffene kan fx være højere, ligesom der kan anvendes andre strafformer end i Danmark. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af Mexico, før sagen er afgjort. Hvis du er indblandet i et trafikuheld, kan du risikere at blive tilbageholdt af politiet, mens sagen bliver undersøgt.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder. Du kan risikere anholdelse og bøde.

Rygning er forbudt på offentlige steder. Det omfatter fx parker, strande, transportmidler, hoteller og restauranter. Du kan risikere anholdelse og bøde. 

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive udsat for chikane. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

I Mexico tales spansk. De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent eller meget lidt engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. 

Hvis du har dansk-mexicansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Mexico, hvis Mexico ikke går med til det. 

Hvis du har dansk-mexicansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Mexico, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de mexicanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten i mexicanske storbyer kan til tider være dårlig.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Mexico kan være af svingende standard, især uden for de store byer.

Der findes gode privathospitaler i de fleste større byer.

Akut læge- og ambulance assistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Mexico. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Mexico er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Mexico på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Mexico under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Mexicos ambassade i Danmark for yderligere information. 

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Mexico er senest opdateret den 26. april 2024 med ændringer i afsnittene "Generel anbefaling", "Kriminalitet", "Andre sikkerhedsrisici", "Naturkatastrofer" og "Transport". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet. 

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.