Gå til indhold

Pakistan

Rejsevejledning opdateret: 08.05.2024 Kl. 12:42

Gyldig: 17.06.2024

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Islamabad Capital Territory og provinserne Punjab, Sindh og Gilgit-Baltistan og resten af landet, undtagen områderne i den røde bjælke nedenfor.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Provinserne Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), herunder færdsel ad Karakoram landevejen fra Islamabad til Gilgit-Baltistan. Pakistansk kontrolleret Kashmir og stammeområderne mod grænsen til Afghanistan, som er en del af KPK.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Pakistan, herunder Islamabad Capital Territory og provinserne Punjab, Sindh og Gilgit-Baltistan, fordi der er risiko for terrorangreb, kidnapninger og voldelige uroligheder overalt i landet. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge landet.

På grund af den meget høje sikkerhedsrisiko fraråder vi alle rejser i provinserne Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), herunder alle rejser i pakistansk kontrolleret Kashmir og i stammeområderne mod grænsen til Afghanistan. Det samme gælder al færdsel ad Karakoram landevejen fra Islamabad til Gilgit-Baltistan.

Flytrafikken i Pakistan kan med kort varsel blive påvirket, hvis situation mellem Pakistan og Indien igen bliver mere anspændt. Skal du rejse til, fra eller i Pakistan, bør du kontakte dit flyselskab. 

Risiko for terror

Der er høj risiko for terrorangreb i Pakistan.

Der har været en række alvorlige terrorangreb i de seneste år. De har især været rettet mod ikke-vestlige mål, ikke mindst imod politi og militær, men også mod fx skoler og religiøse steder.

Terrorangrebene finder især sted i Khyber-Pakhtunkhwa (KPK) og i Baluchistan, herunder i stammeområderne mod grænsen til Afghanistan og Iran.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb. Ved turistattraktioner har myndighederne gjort en særlig indsats for at øge sikkerheden.

Angreb vil kunne ske uden varsel mod sikkerhedsmyndigheder, religiøse samlingssteder og på steder, der bliver besøgt af vesterlændinge. Vestlige mål, især med amerikanske interesser, er udsat for en øget risiko.

Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier er især udbredt i storbyer som Lahore og Karachi.

Du bør især være opmærksom, hvis du kører med offentlig transport.

Undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Opbevar dem i stedet fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Der er høj risiko for kidnapning i Pakistan, især i Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), inklusiv stammeområderne ved grænsen til Afghanistan. 

Hvis du vælger at rejse, bør du holde dig opdateret om situationen via nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Bilkapringer og kortvarige kidnapninger (”ekspres-kidnapninger”) kan ske, især i de større byer. Danskere af pakistansk oprindelse er i risikogruppen. Offeret bliver tvunget til at hæve penge på sine kreditkort. Det sker, at kidnapperne forlanger en løsesum af familien.

Brug ikke en hæveautomat hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. Kreditkortsvindel er udbredt.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt uden forudgående varsel.

Uroligheder kan finde sted i de fleste dele af landet. Du bør være forsigtig i nærheden af religiøse helligdomme, især under højtiderne.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

I det meste af Pakistan har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation. Det gælder især i Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), inklusiv stammeområderne mod grænsen til Afghanistan.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Pakistan.

Under monsunregnen fra juni til oktober er der risiko for oversvømmelser og jordskred.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Se også Pakistans National Disaster Management Authority.

Se vejrudsigt for Pakistan Meteorological Department

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de større byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. 

Bemærk, at der er venstrekørsel. 

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Du bør altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder med andre bilister hurtigt kan udvikle sig voldeligt.

Undgå kørsel med offentlig transport.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Hvis det er muligt, bør du bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. 

Det kan være risikabelt at rejse med indenrigsfly i Pakistan. Der er flyselskaber fra Pakistan, som er på EU’s liste over flyselskaber, der ikke lever op til internationale sikkerhedsstandarder.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Pakistan, er du underlagt pakistansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere, ligesom der anvendes andre strafformer end i Danmark. Der er dødsstraf i Pakistan.  

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt eller at blive udsat for chikane og overfald. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er forbudt. Det gælder også ved utroskab. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Samvær med prostituerede er forbudt. Det kan føre til bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Pakistan er et konservativt muslimsk land. Der er nogle meget vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder. Både mænd og kvinder bør dække skuldre og ben. Kvinder skal bære hovedtørklæde ved besøg på religiøse steder. Du kan risikere chikane og anholdelse, hvis du ikke respekterer det.

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, myndighedernes bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Flyvning med droner er forbudt uden forudgående udstedt licens. Du risikerer anholdelse.

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon er ofte ustabil. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

Vær opmærksom på at myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der er begrænset adgang til en række udenlandske websites og til sociale medier.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-pakistansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Pakistan, hvis Pakistan ikke går med til det.

Hvis du har dansk-pakistansk dobbelt statsborgerskab og rejser til Pakistan, skal du nøje overveje, om der er forhold i relation til de pakistanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i dit pas. Du bør gøre dig de samme overvejelser i forhold til familie og venner. Hvis du er i tvivl, så kontakt Pakistans Ambassade i Danmark før du rejser.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og hav en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Der er restriktioner for rejser til dele af landet, herunder Baluchistan og dele af Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), inklusiv Swat. Det samme gælder for grænseområderne til Afghanistan og for dele af Kashmir og Gilgit-Baltistan.

Du skal have en særlig tilladelse for at kunne opholde dig inden for 15 km fra landets internationale grænser, bortset fra ved de officielle grænseovergange. Det gælder også den såkaldte "kontrollinje", der adskiller pakistansk og indisk-kontrolleret Kashmir.

Dette gælder også for de nord-vestlige grænseområder i Gilgit-Baltistan i et bælte på ca. 45 km fra grænsen til Afghanistan. Hvis du ikke har de rette tilladelser fra de pakistanske myndigheder, kan det have store konsekvenser.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten i mange pakistanske byer er generelt meget dårlig, især i storbyerne Lahore og Karachi. Læs mere om luftkvalitetsmålinger. Læs WHO’s anbefalinger ved meget dårlig luftkvalitet.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Pakistan kan være af ringe standard, især uden for de større byer.

Der findes bedre privathospitaler i større byer som Islamabad, Karachi og Lahore. Ved alvorlige sygdomme og ulykker anbefales evakuering til behandling i et andet land.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset, især uden for de større byer.

Ved bjergbestigning/trekking opererer kommercielle redningstjenester ikke i de mere vanskeligt tilgængelige områder. Offentlige redningstjenester stiller krav om forudbetaling, før de foretager en redningsaktion.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Pakistan. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Pakistan er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Pakistan under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Pakistans Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Pakistan er senest opdateret den 8. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Risiko for terror", "Andre sikkerhedsrisici", "Naturkatastrofer", "Transport" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.