Gå til indhold

Pakistan

Rejsevejledning opdateret: 24.04.2023 Kl. 08:27

Gyldig: 29.05.2023

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Islamabad Capital Territory og provinserne Punjab, Sindh og Gilgit-Baltistan og resten af landet, undtagen områderne i den røde bjælke nedenfor.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Provinserne Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), herunder færdsel ad Karakoram landevejen fra Islamabad til Gilgit-Baltistan. Pakistansk kontrolleret Kashmir og stammeområderne mod grænsen til Afghanistan, som er en del af KPK.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Pakistan på ambassaden i Islamabads hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Pakistan, herunder Islamabad Capital Territory og provinserne Punjab, Sindh og Gilgit-Baltistan, fordi der er risiko for terrorangreb, kidnapninger og voldelige uroligheder overalt i landet. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge landet.

På grund af den meget høje sikkerhedsrisiko fraråder vi alle rejser i provinserne Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), herunder alle rejser i pakistansk kontrolleret Kashmir og i stammeområderne mod grænsen til Afghanistan. Det samme gælder al færdsel ad Karakoram landevejen fra Islamabad til Gilgit-Baltistan.

Flytrafikken i Pakistan kan blive påvirket, hvis situation mellem Pakistan og Indien igen bliver mere anspændt. Skal du rejse til, fra eller i Pakistan, bør du kontakte dit flyselskab.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav kan findes hos den danske ambassade i Islamabad under 'rejserestriktioner'.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.

Risiko for terror

Der er høj risiko for terrorangreb i Pakistan.

Der har været en række alvorlige terrorangreb i de seneste år. De har især været rettet mod ikke-vestlige mål, ikke mindst imod politi og militær, men også mod fx skoler og religiøse steder.

Terrorangrebene finder især sted i Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), herunder i stammeområderne mod grænsen til Afghanistan og i Baluchistan.

Den 26. april 2022 omkom fire personer i Karachi, herunder udenlandske statsborgere, i en bileksplosion på Karachi Universitets arealer. Der var flere tilskadekomne. Der var ingen danskere blandt de omkomne eller tilskadekomne.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb. Ved turistattraktioner har myndighederne gjort en særlig indsats for at øge sikkerheden.

Angreb vil kunne ske uden varsel mod sikkerhedsmyndigheder, religiøse samlingssteder og på steder, der bliver besøgt af vesterlændinge. Vestlige mål, især med amerikanske interesser, er udsat for en øget risiko.

Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier er især udbredt i storbyer som fx Lahore og Karachi.

Du bør især være opmærksom, hvis du kører med offentlig transport.

Undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Opbevar dem i stedet fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Der er høj risiko for kidnapning i Pakistan, især i Baluchistan og Khyber-Pakhtunkhwa (KPK) inkl. stammeområderne ved grænsen til Afghanistan. Hvis du alligevel har planer om at rejse dertil, bør du inden din rejse kontakte Pakistans Ambassade i København for mere information.

Hvis du vælger at rejse, bør du holde dig opdateret om situationen via nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Bilkapringer og kortvarige kidnapninger (”ekspres-kidnapninger”) kan ske især i de større byer. Især danskere af pakistansk oprindelse er i risikogruppen. Offeret bliver tvunget til at hæve penge på sine kreditkort. Det sker, at kidnapperne forlanger en løsesum af familien.

Brug ikke en hæveautomat hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. Kreditkortsvindel er udbredt.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt uden forudgående varsel.

Uroligheder kan finde sted i de fleste dele af landet. Du bør være forsigtig i nærheden af religiøse helligdomme, især under højtiderne.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

I det meste af Pakistan har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation. Det gælder især i Baluchistan, Khyber-Pakhtunkhwa (KPK) inkl. stammeområderne mod grænsen til Afghanistan.

Naturkatastrofer

Under monsunregnen fra juni til oktober er der risiko for oversvømmelser og jordskred.

Der er risiko for jordskælv i Pakistan.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Se også Pakistans National Disaster Management Authority.

Vejrudsigt findes på hjemmesiden for Pakistan Meteorological Department

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især uden for de store byer. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt.

Mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan hurtigt udvikle sig voldeligt.

Undgå kørsel med offentlig transport.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Pakistan, er du underlagt pakistansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder.

Undlad at fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er forbudt. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Samvær med prostituerede er forbudt. Det kan føre til bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Pakistan er et konservativt muslimsk land. Der er nogle meget vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder. Både mænd og kvinder bør dække skuldre og ben. Kvinder skal bære hovedtørklæde ved besøg på religiøse steder. Du kan risikere chikane og anholdelse, hvis du ikke respekterer det.

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon er ofte ustabil. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

Vær opmærksom på at myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der er begrænset adgang til en række udenlandske websites og til sociale medier.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Ved rejser i Pakistan skal du altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid dit pas på dig og hav en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted. Du skal desuden have de nødvendige tilladelser fra myndighederne på dig. Hvis du ikke har det, kan konsekvenserne være meget alvorlige.

Pakistan har gennemført restriktioner for rejser til dele af landet, herunder Baluchistan og dele af Khyber-Pakhtunkhwa (KPK), inkl. Swat.

Det samme gælder for grænseområderne til Afghanistan og for dele af Kashmir og Gilgit-Baltistan.

Du skal have en særlig tilladelse for at kunne opholde dig inden for 15 km fra landets internationale grænser, bortset fra ved de officielle grænseovergange. Det gælder også den såkaldte "kontrollinje", der adskiller pakistansk og indisk-kontrolleret Kashmir.

Dette gælder også for de nord-vestlige grænseområder i Gilgit-Baltistan i et bælte på ca. 45 km fra grænsen til Afghanistan.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-pakistansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Pakistan. Kun hvis Pakistan går med til det.

Hvis du har dansk-pakistansk dobbelt statsborgerskab og rejser til Pakistan, skal du nøje overveje, om du på grund af forhold i relation til de pakistanske myndigheder, ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i dit pas.

Du bør gøre dig de samme overvejelser i forhold til familie og venner. Hvis du er i tvivl, så kontakt Pakistans Ambassade i Danmark før du rejser.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Pakistan kan være af ringe standard, især uden for de store byer.

Der findes bedre privathospitaler i større byer som Islamabad, Karachi og Lahore. Ved alvorlige sygdomme og ulykker anbefaler vi evakuering til behandling i et andet land.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset, især uden for de større byer.

Ved bjergbestigning/trekking opererer kommercielle redningstjenester ikke i de mere vanskeligt tilgængelige områder. Offentlige redningstjenester stiller krav om forudbetaling, før de foretager en redningsaktion.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Pakistan. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Pakistan er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Pakistan under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Pakistans Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Pakistan er senest opdateret den 24. april 2023 med redaktionelle ændringer. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet. 

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.