Gå til indhold

Ukraine

Rejsevejledning opdateret: 05.07.2023 Kl. 15:05

Gyldig: 03.12.2023

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle rejser til Ukraine. Der er en høj sikkerhedsrisiko i hele landet som følge af de krigsmæssige forhold.

Der er kamphandlinger i de sydlige og østlige dele af Ukraine, herunder i regionerne Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson.

Der er risiko for missil- og luftangreb overalt i landet. Angrebene rammer i vidt omfang civile mål, bl.a. boligkvarterer, energiinfrastruktur, indkøbscentre, offentlige bygninger og trafikknudepunkter som fx togstationer.

Hvis du opholder dig i Ukraine, bør du vurdere din sikkerhedssituation i lyset af hvor i landet, du befinder dig. Det er din vurdering, om du er i sikkerhed, hvor du er, eller om du bør søge andre steder hen eller rejse ud af landet. Følg udviklingen i medierne og de lokale myndigheders anvisninger. Rådfør dig med lokale kontakter om sikkerhedssituationen. Den kan hurtigt ændre sig.

Du kan downloade en engelsksproget app, der varsler om luftalarmer (søg på ”air alarm Ukraine”). Orienter dig om beliggenheden af nærmeste beskyttelsesrum. Hav de vigtigste fornødenheder og varmt tøj klar til at medbringe. Hvis du ikke har adgang til beskyttelsesrum under en luftalarm, bør du som minimum søge til et rum uden vinduer og adskilt fra gaden af to vægge.

Hvis du vælger at rejse, bør du på forhånd søge professionel sikkerhedsrådgivning og sikre, at din rejseforsikring dækker under de krigsmæssige forhold. 

Der er militær undtagelsestilstand i hele landet. Læs om de særlige forhold pga. krigen, som du skal være opmærksom på, i afsnittet ”Særligt om indrejse og ophold”.

Udenrigsministeriets mulighed for at yde konsulær bistand i Ukraine er begrænset bl.a. pga. sikkerhedssituationen.

Der er ikke længere COVID-19 rejserestriktioner.

Risiko for terror

Der er risiko for terror i Ukraine som følge af de krigsmæssige forhold. Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i landet. Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, fx i og ved offentlige bygninger, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer. Myndighederne har stort fokus på at forhindre sabotagegrupper og lignende i at operere i landet.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Ukraine er forholdsvis lav. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier er særligt udbredt i storbyerne, bl.a. Kyiv. Vær især opmærksom, hvis du kører med offentlig transport samt på indkøbssteder og togstationer.

Undgå at færdes til fods på øde steder, når det er mørkt.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Der er risiko for tricktyverier. Undlad at samle penge eller punge op. Du kan blive beskyldt for tyveri eller selv blive bestjålet.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Opbevar din pc, mobiltelefon og lign. sikkert på hoteller mv. for at undgå, at de tilgås af fremmede, og din informationssikkerhed risikerer at blive kompromitteret. 

Andre sikkerhedsrisici

Der er risiko for missil- og luftangreb overalt i landet. Angrebene rammer i vidt omfang civile mål, bl.a. boligkvarterer, energiinfrastruktur, indkøbscentre, offentlige bygninger og trafikknudepunkter som fx togstationer.

Du kan downloade en engelsksproget app, der varsler om luftalarmer (søg på ”air alarm Ukraine”). Orienter dig om beliggenheden af nærmeste beskyttelsesrum. Hav de vigtigste fornødenheder og varmt tøj klar til at medbringe. Hvis du ikke har adgang til beskyttelsesrum under en luftalarm, bør du som minimum søge til et rum uden vinduer og adskilt fra gaden af to vægge.

Der er krigshandlinger omkring atomkraftværket Zaporizhzhia Nuclear Power Plant og potentielt risiko for radioaktivt udslip i og omkring området. Hold dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder og nyhedsmedierne (fx Interfax). Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer. Vejene er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Ukraine, er du underlagt ukrainsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er ikke forbudt, men er ikke altid socialt accepteret. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og overgreb.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Udenrigsministeriets mulighed for at yde konsulær bistand i Ukraine er begrænset bl.a. pga. sikkerhedssituationen

Der er militær undtagelsestilstand i hele landet. Der er udgangsforbud om aftenen og natten. Tidspunkterne kan variere fra region til region og justeres løbende. Hold dig opdateret om regler for udgangsforbud i dit område.

Der kan blive foretaget ID-kontrol ved kontrolposter, især omkring byerne. Hav altid gyldigt billed-ID på dig, helst pas. Kør langsomt frem til posten og følg vagternes anvisninger.

Al flytrafik er indstillet pga. krigshandlingerne. Ind- og udrejse kan ske med bil eller tog. Der kan være meget lang ventetid ved grænseovergange. Medbring vand og proviant.   

Bemærk, at det i følge ukrainsk lovgivning er ulovligt at rejse til Krim uden tilladelse fra de ukrainske myndigheder. Du risikerer at blive straffet med bøde, fængsling, udvisning eller indrejseforbud til Ukraine.

De ukrainske grænsevagter er i forhøjet beredskab langs grænsen til Belarus. Det betyder bl.a., at civile ikke må opholde sig i grænseområdet om natten, og at småveje ikke må benyttes.

Ukrainske mænd i alderen 18-60 år må som udgangspunkt ikke forlade landet. Det gælder også personer med dobbelt statsborgerskab med visse undtagelser.

Hvis du har dansk-ukrainsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Ukraine, hvis Ukraine ikke går med til det. Vær opmærksom på, at du som dansk-ukrainsk statsborger i Ukraine vil blive betragtet som ukrainsk statsborger, da Ukraine ikke anerkender dobbelt statsborgerskab. Den danske ambassade vil derfor normalt ikke have mulighed for at hjælpe dig i Ukraine.

Har du dansk-ukrainsk dobbelt statsborgerskab, og vil du gerne rejse til Ukraine, så bør du på forhånd overveje, om der er forhold i relation til de ukrainske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i dit pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om, at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Følg udviklingen i medierne og rådfør dig med lokale kontakter, da situationen hurtigt kan ændre sig. Overvej at søge professionel rådgivning. Download apps, som varsler om luftalarmer. 

Læs mere om rejse og ophold på Visit Ukraine.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Der er ikke længere COVID-19 rejserestriktioner.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Ukraine er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes relativt gode privathospitaler i nogle af de største byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset. 

Rejseforsikring

Hvis du vælger at rejse til Ukraine, bør du inden afrejse tegne en privat rejseforsikring, der dækker under de krigsmæssige forhold. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Ukraine er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Den danske ambassade i Kyiv er kun åben for personlig henvendelse efter forudgående aftale. Se kontaktinformation på ambassadens hjemmeside. Ambassadens muligheder for at yde konsulær bistand i den nuværende situation er begrænsede.

Hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Download vores gratis app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du modtage information direkte fra os under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ukraines Ambassade i Danmark for yderligere information.

Få mere information på hjemmesiden for det ukrainske udenrigsministerium.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Ukraine er senest opdateret den 5. juli 2023 med redaktionelle ændringer. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.