Gå til indhold

Ukraine

Rejsevejledning opdateret: 02.05.2022 Kl. 15:25

Gyldig:03.07.2022

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

COVID-19 indrejseregler

Kontakt de ukrainske myndigheder, hvis du vil vide mere om COVID-19 relaterede indrejseregler i Ukraine.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle rejser til hele Ukraine pga. kamphandlinger i store dele af landet. Det er yderst risikabelt at rejse til og at opholde sig i Ukraine. 

Hvis du opholder dig i Ukraine, bør du vurdere din egen sikkerhedssituation afhængig af, hvor i landet du befinder dig. Det er din vurdering, om du er i sikkerhed, hvor du er, eller om du bør søge andre steder hen eller rejse ud. 
 
Følg udviklingen i medierne og rådfør dig med dine lokale kontakter.

Ambassaden i Kyiv er genåbnet den 2. maj 2022 efter at have været midlertidigt lukket siden Ruslands invasion. Ambassaden er åben for personlig henvendelse efter aftale. Udenrigsministeriet har dog fortsat meget begrænsede muligheder for at rådgive om situationen i landet og at yde konsulær bistand pga. den nuværende situation.

Der har siden den 24. februar været indført militær undtagelsestilstand i hele landet. Det betyder bl.a., at ukrainske mænd i alderen 18-60 år som udgangspunkt ikke må forlade landet. Der er dog undtagelser. Der er udgangsforbud om aftenen og natten. De præcise tidspunkter varierer fra region til region. Det er vigtigt, at du altid har gyldigt billede-ID på dig. 

Ifølge ukrainsk lovgivning er det ulovligt at rejse til Krim uden tilladelse fra de ukrainske myndigheder. Du risikerer at blive straffet med bøde, fængsling, udvisning eller indrejseforbud til Ukraine.
De ukrainske grænsevagter er i forhøjet beredskab langs grænsen til Belarus. Det betyder bl.a., at civile ikke må opholde sig i grænseområdet om natten og småveje må ikke benyttes.

Følg altid de lokale myndigheders anvisning.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.  

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Ukraine.

Der har været en række mindre bombeattentater i Kharkiv, Odessa og Kyiv siden 2014, hvor adskillige mennesker har mistet livet.

Attentaterne har primært været rettet mod ukrainske regeringsinstitutioner, sikkerhedstjenesten, journalister eller organisationer, som støtter de ukrainske styrker, samt russiske institutioner og banker.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte angreb bl.a. i Kyiv.

Angreb vil kunne ske uden varsel mod de ukrainske myndigheder og på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Hold dig på lang afstand af demonstrationer, da også har været mål for angreb, hvor flere er blevet dræbt.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Få mere information på hjemmesiderne for den ukrainske sikkerhedstjeneste, Security Service of Ukraine (SSU) og den ukrainske beredskabsstyrelse, The State Emergency Service of Ukraine.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Ukraine er forholdsvis lav. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier er særligt udbredt i storbyerne, bl.a. Kyiv. Vær især opmærksom hvis du kører med offentlig transport og på indkøbssteder, togstationer og i lufthavne.

Undgå at færdes til fods på øde steder, når det er mørkt.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Der er risiko for tricktyverier. Undlad at samle penge eller punge op. Du kan blive beskyldt for tyveri eller selv blive bestjålet.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (fx Interfax) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Ukraine, er du underlagt ukrainsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er lovligt. Homoseksuelle bør dog være forsigtige og undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og overgreb.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du befinder dig i Ukraine som mand med dobbelt statsborgerskab (ukrainsk-dansk), skal du være opmærksom på, at du er omfattet af påbuddet om ikke at forlade Ukraine, såfremt du er mellem 18 og 60 år gammel.

Den ukrainske regering har på baggrund af russiske militære operationer i landet gjort det gældende ved lov, at ukrainske mænd i aldersgruppen 18-60 år ikke må forlade landet af hensyn til forsvaret for landets sikkerhed og uafhængighed.

Du skal være opmærksom på, at ambassaden har meget begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand i den nuværende situation.

Hvis du har dansk-ukrainsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Ukraine, hvis Ukraine ikke går med til det.

Da Ukraine ikke anerkender dobbelt statsborgerskab, vil ambassaden normalt ikke have mulighed for at yde bistand.

Har du har dansk-ukrainsk dobbelt statsborgerskab, og vil du gerne rejse til Ukraine, så bør du på forhånd overveje, om der er forhold i relation til de ukrainske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i dit pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Bemærk, at det iflg. ukrainsk lovgivning er ulovligt at rejse til Krim uden tilladelse fra de ukrainske myndigheder. Du risikerer at blive straffet med bøde, fængsling, udvisning eller indrejseforbud til Ukraine.

Du skal altid kunne vise gyldigt billede-ID. Derfor bør du altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Ukraine er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes relativt gode privathospitaler i nogle af de største byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset. 

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Ukraine. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Ukraine er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Ambassaden i Kyiv er genåbnet den 2. maj 2022. Der ydes begrænset konsulær bistand. Ambassaden er åben for personlig henvendelse efter aftale. Udenrigsministeriet har fortsat meget begrænsede muligheder for at rådgive om situationen i landet og at yde konsulær bistand pga. den nuværende situation. Hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Ukraine under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ukraines Ambassade i Danmark for yderligere information.

Få mere information på hjemmesiden for det ukrainske udenrigsministerium.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Ukraine er senest opdateret den 2. maj 2022 med ændringer vedrørende genåbningen af Danmarks ambassade i Kyiv i afsnittene "Generel anbefaling" og "Kontakt". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.


Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.