Gå til indhold

Overvågningsmekanismer under Europarådet

Som medlem af Europarådet er Danmark underlagt en række monitoreringsmekanismer, der har til hensigt at overvåge menneskerettighedssituationen.

Under Europarådet eksisterer en række konventioner med tilhørende organer/mekanismer til overvågning af menneskerettighedssituationen en række følgende tematiske områder:

Disse komitéer monitorerer medlemsstaternes overholdelse af de menneskeretlige forpligtigelser, men gør det – modsat FN’s komitéer – på meget forskellig vis og med meget forskelligt tidsinterval.

Nedenfor kan du læse, hvordan monitoreringen foregår i de enkelte komitéer, ligesom du kan finde de nyeste dokumenter vedr. Danmark.

EUROPARÅDETS KOMITÉ TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR ELLER NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING ELLER STRAF (CPT)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • Komitéen overvåger menneskerettigheds-situationen ved at aflægge medlemsstaten et besøg, hvorefter CPT udarbejder en rapport med spørgsmål, som medlemsstaten efterfølgende besvarer skrifteligt. Dette gøres med ca. 4 års mellemrum.

Relevante dokumenter

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION IMOD RACISME OG INTOLERANCE (ECRI)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • Komitéen overvåger menneskerettighedssituationen ved at aflægge medlemsstaten et besøg, hvorefter ECRI udarbejder en rapport for besøget. Dette gøres med ca. 5 års mellemrum. 

Relevante dokumenter

EKSPERTKOMITÉEN OM REGIONALE SPROG ELLER MINDRETALSSPROG (ECRML)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • Medlemsstaten udarbejder og afleverer en rapport med ca. 3 års mellemrum. På baggrund af medlemsstaternes biddrag fremsætter ekspertkomitéen anbefalinger til medlemsstaten.

Relevante dokumenter

DEN RÅDGIVENDE KOMITÉ TIL BESKYTTELSE AF NATIONALE MINDRETAL (FCNM)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • Medlemsstaten udarbejder og afleverer en rapport med ca. 3 års mellemrum eller på anmodning fra komiteen. Når medlemsstaten har afleveret sin rapport, modtager denne et besøg fra komitéen, som herefter udarbejder en rapport med konkrete anbefalinger.

Relevante dokumenter

EKSPERTGRUPPEN OM BEKÆMPELSE AF MENNESKEHANDEL (GRETA)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • Komitéen overvåger menneskerettighedssituationen ved, efter skriftlig dialog, at aflægge medlemsstaten et besøg, hvorefter GRETA udarbejder en rapport for besøget. Dette gøres med ca. 4 års mellemrum. 

Relevante dokumenter

KOMITÉEN OM KORRUPTIONSBEKÆMPELSE (GRECO)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • GRECO overvåger primært menneskerettighedssituationen ved skriftlig dialog med medlemsstaten om dennes retlige grundlage for korruptionsbekæmpelse. Besøg i medlemsstaten sker kun, hvis det skønnes nødvendigt.

Relevante dokumenter

KOMITÉEN OM SOCIALE RETTIGHEDER (ECSR)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • Medlemsstaten afleverer årligt en rapport om et tematisk område defineret af ECSR. I visse tilfælde aftales et efterfølgende besøg med medlemsstaten.

Relevante dokumenter

EKSPERTKOMITÉEN OM SOCIAL SIKKERHED (CS-SS)

Konvention

Eksaminerende organ (engelsk titel)

Eksaminationsform og tidsinterval

  • Medlemsstaten afleverer årligt en rapport om et tematisk område defineret af CS-SS.

Relevante dokumenter