Gå til indhold

Tyrkiet

Rejsevejledning opdateret: 08.05.2024 Kl. 14:49

Gyldig: 17.06.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet, undtagen områderne i den orange bjælke og den røde bjælke nedenfor.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
De sydøstlige provinser Hatay, Kilis, Sirnak og Hakkari.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Områder inden for 10 km fra grænsen til Syrien og Irak.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Når du rejser til Tyrkiet, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for uroligheder og terror. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de sydøstlige provinser Hatay, Kilis, Sirnak og Hakkari. Sikkerhedsrisikoen er så høj, at du bør have helt særlige grunde til at rejse dertil. Hvis du alligevel vælger at rejse til disse provinser, bør du kun benytte hovedvejene. Rejs kun uden for byerne i dagtimerne og aldrig alene.

Situationen i alle Tyrkiets sydøstlige provinser er uforudsigelig og kan være ustabil på grund af konflikten mellem tyrkiske myndigheder og PKK. Der gennemføres jævnligt anti-terror-operationer, og situationen kan udvikle sig voldeligt. 

Vi fraråder alle rejser til områder inden for en afstand af 10 km fra grænserne til Syrien og Irak. Der er meget høj risiko for terror og kamphandlinger. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning. 

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Tyrkiet.

Særligt i den sydøstlige del af landet, hvor PKK er til stede, er der hyppige terrorangreb. PKK's angreb vil typisk være rettet mod tyrkiske myndigheder, fx politistationer og retsbygninger.

I januar 2024 blev én person dræbt ved et terrorangreb i den katolske kirke i Istanbul.

I oktober 2023 fandt et terrorangreb sted i Ankaras regeringskvarter. To terrorister blev dræbt. 

I november 2022 fandt et bombeangreb sted på Istiklal-gaden i Istanbul med seks dræbte og over 80 sårede.

ISIL-netværk er tilstede i Tyrkiet. ISIL har dog ikke udført terrorangreb i Tyrkiet de seneste år.

De tyrkiske sikkerhedsmyndigheder har generelt stor kapacitet. De har afværget en række planlagte terrorangreb og skærpet sikkerheden ved turistområder og turistattraktioner. Særligt ved højtider øges sikkerheden.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. vestlige turister. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre og -gader, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Tyrkiet er forholdsvis lav. Risikoen for tyveri og røveri er dog stigende i større byer som fx Istanbul og Izmir. Det gælder også tricktyverier.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

I turistområder ved kysten har der været tilfælde af seksuelle overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking.

Andre sikkerhedsrisici

De tyrkiske myndigheder har udvidede beføjelser på en række områder, som vedrører terrorbekæmpelse og sikkerhed. Det kan fx påvirke retten til at forsamle sig og have betydning for, hvor længe mistænkte kan være anholdt.

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Især i det østlige Tyrkiet etablerer de tyrkiske myndigheder ind i mellem såkaldte ”sikkerhedszoner”. Områderne bliver afspærret med kort varsel og kan være lukkede i kortere eller længere tid.

Tag ikke alene på ture i bjergområder i det sydøstlige Tyrkiet. Du bør kun anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den tur, som du skal på (fx trekking). Overvej muligheden for at tage af sted i en større gruppe.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for alvorlige jordskælv i flere områder af Tyrkiet.

Der er risiko for skovbrande i hele Tyrkiet i sommermånederne.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Få mere information på hjemmesiden for Tyrkiets Disaster and Emergency Management Authority (AFAD).

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Veje og køretøjer kan være i dårlig stand.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Tyrkiet, er du underlagt tyrkisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. Vær opmærksom på at visse former for medicin og visse fødevarer anses som narkotika.

LGBT+ personer bør være opmærksomme på, at fysiske kærtegn på offentlige steder kan medføre negative reaktioner. Læs mere om at rejse som LGBT+ person.

Vær forsigtig med at fotografere eller filme uden for turiststeder. Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, myndigheders bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Flyvning med droner er forbudt uden forudgående udstedt licens. Du risikerer anholdelse.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

Særligt om indrejse og ophold 

Hvis du gerne vil rejse til Tyrkiet, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold, som gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være, at du har relationer til personer eller grupper, som de tyrkiske myndigheder anser som kriminelle eller terrorister.

Tyrkiet anvender universel jurisdiktion, hvilket betyder, at aktiviteter, som ikke i Danmark anses for ulovlige, kan være grundlag for retsforfølgelse i Tyrkiet, fordi de anses for ulovlige der. Det kan også gælde for danske statsborgere. Det kan fx være udtalelser i artikler og på blogs eller adfærd på sociale medier, herunder kommentarer, likes og delinger. Du kan risikere en længere fængselsstraf ifølge lovgivning indført i oktober 2022. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Tyrkiets ambassade i Danmark eller søge råd hos en advokat med kendskab til tyrkiske forhold.

Der har været tilfælde, hvor danskere er blevet nægtet indrejse i Tyrkiet uden nogen formel begrundelse. Nogle danskere med tyrkisk baggrund og tyrkere, der bor i Danmark, er også blevet nægtet udrejse af Tyrkiet. Det er sket med den begrundelse, at en retssag mod dem var ved at blive anlagt. En retssag kan risikere at trække ud i længere tid, og uden at det kan oplyses, hvad sigtelsen er.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Hvis du har dansk-tyrkisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Tyrkiet, hvis Tyrkiet ikke går med til det. Vær opmærksom på, at du som dansk-tyrkisk statsborger i Tyrkiet vil blive betragtet som tyrkisk statsborger. Den danske ambassade har derfor meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i Tyrkiet.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas eller en kopi af dit pas på dig og have en kopi af dit pas/dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Akut læge- og ambulanceassistance er oftest tilgængelig.

Medicinsk turisme er udbredt i Tyrkiet. Overvejer du at få foretaget behandlinger eller operationer i Tyrkiet, bør du undersøge forholdene grundigt på forhånd. Du kan finde nyttig information hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Tyrkiet. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Tyrkiet er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Ankara og generalkonsulatet i Istanbul og til danske konsulater i Tyrkiet.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Tyrkiet under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Tyrkiets ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Tyrkiet er senest opdateret den 8. maj 2024 med ændringer i afsnittene ”Risiko for terror", "Kriminalitet", "Naturkatastrofer", "Transport", "Lokale love og sædvaner", "Særligt om indrejse og ophold" og ”Sundhedsforhold”. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.