Gå til indhold

Afghanistan

Rejsevejledning opdateret: 15.05.2024 Kl. 10:52

Gyldig: 17.07.2024

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Alle rejser – også erhvervsrejser – frarådes til Afghanistan pga. risikoen for terror og kidnapning, men også den generelle situation i landet efter Talibans magtovertagelse. 

Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i landet.

Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel sikkerhedsrådgivning.

Udenrigsministeriet har ikke længere en ambassade i Afghanistan. Det internationale samfund er kun til stede i meget begrænset omfang. Mulighederne er derfor meget begrænsede for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation. 

Risiko for terror

Både i det centrale Kabul og i resten af Afghanistan er der meget stor risiko for terrorangreb. Angrebene kan have vestlige, lokale og tilfældige civile mål. Det kan fx være mod køretøjer, ambassader, hoteller, restauranter, butikker, lufthavne, veje, regeringsbygninger og religiøse samlingssteder. Angreb kan udføres uden varsel med fx eksplosiver, selvmordsbomber, raketter og morterer.

Hold dig på lang afstand af større forsamlinger, da også de kan udgøre mål for angreb.

Vesterlændinge kan blive mål for både kidnapning og direkte angreb.

Hvis du alligevel beslutter dig for at rejse til Afghanistan, opfordrer vi dig kraftigt til at få professionel rådgivning om sikkerhed. Det kan fx være fra din arbejdsgiver eller fra et sikkerhedsfirma. Du bør på forhånd sikre dig, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver truffet for at beskytte dig.

I hele Afghanistan har Udenrigsministeriet meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i en eventuel nødsituation.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Voldelig kriminalitet, fx røverier, kan ske over alt i Afghanistan.

Der er høj risiko for kidnapning af udlændinge i hele Afghanistan.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Religiøs-sekterisk, etnisk og politisk motiveret vold kan ske over alt i Afghanistan.

Ifølge FN har der fra november 2023 til januar 2024 været 1.508 sikkerhedshændelser, hvilket er en stigning på 38% fra det forrige kvartal. 

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Der er risiko for vilkårlige anholdelser.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via nyhedsmedierne. 

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Afghanistan.

Der er risiko for oversvømmelser. 

Du bør holde dig opdateret om situationen via nyhedsmedierne. 

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Veje og køretøjer er ofte i dårlig stand. 

Det er risikabelt at rejse med indenrigsfly. 

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Afghanistan, er du underlagt afghansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan være meget strenge, herunder fx amputation og dødsstraf. Udenrigsministeriet har aktuelt begrænset viden om, hvordan behandling af sager finder sted efter Talibans magtovertagelse, og der kan forventes regionale forskelle heri. Sagsbehandlingen kan risikere at være langtrukken, og du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt og straffet hårdt, i visse tilfælde med dødsstraf. Du kan også blive udsat for chikane og overfald. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person

I Afghanistan er der nogle vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder. Kravene kan variere alt efter, hvor i landet du befinder dig. Du opfordres derfor til at undersøge, hvilke krav, der gør sig gældende der, hvor du befinder dig. Der kan være krav om, at kvinder bærer burka og, at mænd bærer tøj, der dækker deres ben.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold 

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Afghanistan, hvis Afghanistan ikke går med til det.

Hvis du har dansk-afghansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Afghanistan, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de afghanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om, at Udenrigsministeriet bliver informeret straks. Udenrigsministeriet har meget begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand i Afghanistan pga. den manglende tilstedeværelse og den nuværende sikkerhedssituation.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold 

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker. 

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Afghanistan kan være af svingende standard, især uden for de store byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring og at sikre dig, at den gælder i Afghanistan, før du rejser til landet. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Afghanistan er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Kontakt

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Afghanistan under din rejse.

Mere information

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Afghanistan er senest opdateret den 15. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Andre sikkerhedsrisici", "Naturkatastrofer", "Transport" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.