Gå til indhold

Nepal

Rejsevejledning opdateret: 08.05.2024 Kl. 15:20

Gyldig: 30.05.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Generel anbefaling

Når du rejser til Nepal bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed, og holde dig opdateret via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau. Du bør være forsigtig, når du rejser i Nepal pga. risikoen for lomme- og tasketyveri. De fleste danskere har dog ingen problemer, når de besøger landet.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet. 

Risiko for terror

Der er middel risiko for terror i Nepal.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Nepal er forholdsvis lav.

Du bør være forsigtig pga. risikoen for gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyveri, især i storbyer som Kathmandu.

Vær ekstra opmærksom, hvis du kører med offentlig transport.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking.

For mere information, se hjemmesiden for nepalesisk politi

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Tag ikke alene på trekking-ture. Det gælder også mindre dags- og cykelture. Du bør være meget forsigtig og følge lokale myndigheders anbefalinger. Læs mere om krav vedrørende autoriserede trekking firmaer og guider. Vi anbefaler, at du underretter dine pårørende om dine detaljerede rejseplaner.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv Nepal.

Der er risiko for jordskred i hele landet i monsunperioden fra juni til september. Jordskred rammer jævnligt landsbyer, veje og stier i Nepals bjergrige terræn.

Bygninger og veje, herunder lufthavne og landingsbaner, er af ringe kvalitet, og beskadigelse ved fx jordskælv, kan gøre det svært at komme væk fra Kathmandu og/eller ud af Nepal.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anvisninger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Se også hjemmesiden for Disaster Preparedness Network Nepal.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.  Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Veje og køretøjer er ofte i dårlig stand, og mange trafikanter har hverken kørekort eller forsikring.

Kørsel med offentlig transport, fx tog og busser, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Det kan være risikabelt at rejse med indenrigsfly. Der sker mange ulykker især i bjergområderne pga. vanskelige flyveforhold og manglende overholdelse af sikkerhedsstandarder.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Nepal, er du underlagt nepalesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Samvær med prostituerede er forbudt. Det kan føre til bøde- og evt. fængselsstraf.

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon er ofte ustabil. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-nepalesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Nepal, hvis Nepal ikke går med til det.

Hvis du har dansk-nepalesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Nepal, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de nepalesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID.

Du bør altid have dit pas/en kopi af dit pas på dig og have en kopi af dit pas/dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Nepal kan være af svingende/ringe standard især uden for de store byer.

Der findes enkelte acceptable privathospitaler/klinikker i Kathmandu, som dog primært kan håndtere mindre komplicerede sygdomstilfælde. Al sygdomsbehandling, der kræver specialiseret lægeassistance, operation eller lignende, kræver medicinsk evakuering til et andet land. Det er afgørende, at rejsende har en rejseforsikring, der inkluderer sygetransport.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Nepal. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Det kan være svært, og nogen gange umuligt, at komme frem til dig, hvis du kommer ud for en ulykke, eller bliver alvorligt syg, i bjergene. Undersøg om din forsikring dækker evt. sygeevakuering med helikopter.

Hvis du planlægger at bjergbestige, skal du være opmærksom på, at der kan være meget store udgifter forbundet med redning ved ulykker og alvorlig sygdom. Det er vigtigt at undersøge, om din forsikring dækker den slags omkostninger.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Nepal er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Der er ingen dansk ambassade i Nepal. Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i New Delhi, der dækker Nepal, og til det danske konsulat i Nepal på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Nepal under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Nepals ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Nepal er senest opdateret den 8. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Naturkatastrofer", "Transport", "Lokale love og sædvaner" og "Kontakt". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.