Gå til indhold

Singapore

Rejsevejledning opdateret: 24.10.2022 Kl. 16:18

Gyldig:25.03.2023

Vær opmærksom:
Hele landet.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

COVID-19 indrejseregler

Du kan læse om indrejseregler i Singapore på ambassaden i Singapores hjemmeside under ’rejserestriktioner’.  

Generel anbefaling

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Singapore.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd, som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejserestriktioner og testkrav hos den danske ambassade i Singapore under 'rejserestriktioner'.
 
Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Risiko for terror

Singapore har ikke oplevet terrorangreb.

Myndighederne har gjort en stor indsats for at øge sikkerheden. Ifølge myndighederne har de afværget planlagte terrorangreb.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Singapore er lav. Gadekriminalitet, som fx lomme- og tasketyverier sker dog, især på steder hvor der er mange turister. Vær opmærksom fx i offentlig transport. 

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Pirateri er en risiko for sejlere i området. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Kreditkortsvindel ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.  

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan være ulovlige og kan udvikle sig voldeligt. 

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (fx Channel News Asia) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er lav.

Jordskælv i nabolande vil i visse tilfælde kunne mærkes i Singapore.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være opmærksom i trafikken på samme måde, som du ville være i Danmark. Bemærk, at der er venstrekørsel.

Offentlig transport fungerer godt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Singapore, er du underlagt singaporeansk lovgivning. Regler og procedurer afviger meget fra de danske. Straffene kan være meget højere, og du kan risikere høje bøder, stokkeslag og fængsel for en række forhold, der ikke anses for strafbare i Danmark. Der er dødsstraf i Singapore.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langvarig og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af og handel med alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt, bl.a. med dødsstraf.

Vær opmærksom på, at visse former for medicin og fødevarer anses som narkotika.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder mellem kl. 22.30 - 7.00. Det gælder dog ikke på restauranter, barer, caféer og på steder, hvor der er givet særlig tilladelse.

Det er forbudt at ryge, spytte og smide affald på mange offentlige steder. Besiddelse af tyggegummi og e-cigaretter er forbudt i Singapore.

Det er forbudt at importere, være i besiddelse af, producere og distribuere pornografi i Singapore. Handlinger, der af andre kan opfattes som krænkende (fx befamling), er forbudt og kan have alvorlige konsekvenser, herunder fængselsstraf. Der har været tilfælde af falske anklager, især på barer med mange turister.

Homoseksualitet er ikke forbudt, men heller ikke altid socialt accepteret. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane. 

Prostitution er ikke forbudt i Singapore, men handlinger relateret til prostitution kan være forbudte.

Mere information om forbuddet mod rygning

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-singaporeansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Singapore, hvis Singapore ikke går med til det.

Hvis du har dansk-singaporeansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Singapore, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de singaporeanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller visse stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted. Politiet kan dog kræve at se selve passet.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker. 

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Singapore er af høj standard.

For mere information, se Singapores sundhedsministerium.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Singapore. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Singapore er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Singapore.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Singapore under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du kontakte Singapores Generalkonsulat i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Singapore. 

Dato for seneste opdatering 

Rejsevejledningen for Singapore er senest opdateret den 24. oktober 2022 med ændringer i afsnittene ’Generel anbefaling’, ’Kriminalitet’ og ’Lokale love og sædvaner’. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.