Gå til indhold

Vietnam

Rejsevejledning opdateret: 16.07.2024 Kl. 11:00

Gyldig: 18.07.2024

Vær opmærksom:
Hele landet.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Generel anbefaling

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Vietnam.

Du bør dog være opmærksom pga. risikoen for lomme- og tasketyverier samt trafikulykker især om aftenen i de større byer.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd, som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet. 

Risiko for terror

Vietnam har ikke oplevet terrorangreb i nyere tid.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Vietnam er forholdsvis lav.

Gadekriminalitet, som fx lomme-, taske- og tricktyverier, er særligt udbredt i Ho Chi Minh City og på store turiststeder. Tasketyverier og tyverier af mobiltelefoner sker ofte fra forbikørende motorcykler.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri. 

Seksuelle overgreb er sjældne, men de kan være rettet mod turister. Undgå at færdes alene på øde steder, når det er mørkt.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Cigaretter kan også være tilsat bedøvende stoffer. I 2020 var der flere tilfælde, hvor turister blev bedøvet af cigaretter, som de havde modtaget af taxachauffører i nattelivet. Risikoen for at blive udsat for tyveri og overgreb er større, hvis du er meget påvirket af alkohol.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. 

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Der er risiko for landminer i områder, hvor der tidligere har været krig. Det gælder især i det centrale Vietnam og ved grænsen til Laos. Der er ikke altid opsat advarselskilte, men hvor der er, bør du tage dem meget alvorligt. I sådanne områder bør du være forsigtig og ikke færdes uden for etablerede veje og stier.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Vietnam har tropisk monsunklima med store klimaforskelle mellem nord og syd.

Der er risiko for storme og tyfoner især i regntiden fra maj til november. Det centrale Vietnam og de østlige kystområder er særligt hårdt ramt. Der kan ske store oversvømmelser og jordskred.

Der er risiko for jordskælv i den nordlige del af landet.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne overholdes, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker. De rammer også udenlandske rejsende, der fx. lejer motorcykler og scootere. 

Veje og køretøjer er ofte i dårlig stand, og mange trafikanter har ingen forsikring.  

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Kørsel med offentlig transport, fx natbusser uden for eller imellem de store byer kan være forbundet med risiko især om natten. Der er risiko for tyveri og ulykker. Tog er generelt sikre, men der er risiko for tyveri, især på nattog.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Benyt kun anerkendte selskaber hvis du rejser med langtursbusser, færger og passagerbåde. Sikkerheden er ikke altid i orden, og fx redningsudstyr kan mangle. Det gælder også turistbåde, der bruges til arrangerede udflugter. Spørg evt. din rejsearrangør.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Vietnam, er du underlagt vietnamesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere, ligesom der anvendes andre strafformer i Vietnam end i Danmark. Der er f.eks. dødsstraf i Vietnam. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen og evt. spørgsmål om erstatning er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Visse former for hasardspil, pokerspil og lignende er forbudt og kan medføre hårde fængselsstraffe. 

Samvær med prostituerede er forbudt og straffes med bøde og eventuelt fængselsstraf.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur og digitalt materiale af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, militære anlæg og grænseovergange. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Flyvning og fotografering med drone er forbudt og kræver særlig tilladelse fra myndighederne.

Vær opmærksom på at myndighederne kontrollerer adgangen til internettet. Der er f.eks. ikke ubegrænset adgang til alle udenlandske websites, og sociale medier kan periodevis være lukket.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-vietnamesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Vietnam, hvis Vietnam ikke går med til det.

Hvis du har dansk-vietnamesisk dobbelt statsborgerskab eller alene er dansk statsborger af vietnamesisk afstamning og gerne vil rejse til Vietnam, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de vietnamesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse.

Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas. Det kan også være, at du har haft kontakt til eller på anden måde kan sættes i forbindelse med personer eller grupper, som de vietnamesiske myndigheder anser for at være kriminelle eller terrorister. Kommentarer, likes mv. på sociale medier kan være tilstrækkeligt og kan resultere i afslag på indrejse til Vietnam. 

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten er et stor problem i de større byer i Vietnam. Det kan medføre alvorlige gener især for mindre børn og personer med luftvejssygdomme. Læs mere om luftkvaliltetsmålinger. Læs WHO’s anbefalinger ved meget dårlig luftkvalitet

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Vietnam kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance kan være begrænset uden for de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Vietnam. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Vietnam er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Du bør sikre dig, at din rejseforsikring dækker de aktiviteter, du gerne vil lave i Vietnam. Det gælder fx, hvis du vil dykke eller leje bil, motorcykel, båd eller vandscooter. De lokale udlejningsfirmaer har sjældent en skades- eller ansvarsforsikring.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til det danske handelskontor i Vietnam på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Vietnam under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Vietnams Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Vietnam er senest opdateret den 16. juli 2024 med ændringer i afsnittene "Lokale love og sædvaner" og "Særligt om indrejse og ophold".  Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.