Spring til indhold

OBS (29.03.2021 16:04)

MYANMAR: Rejsevejledningen for Myanmar er skærpet, så alle rejser frarådes som følge af sikkerhedssituationen. Danskere i Myanmar opfordres til at forlade landet snarest muligt pga. sikkerhedssituationen, mens der stadig er kommercielle fly ud af landet. Hvis du vælger at blive i Myanmar, så hold dig mest muligt på din bopæl og vær opmærksom på dine omgivelser, hvis du færdes ude. Vær sikker på, at dine nærmeste er underrettet om, hvor du er, og at de kan komme i kontakt med dig. Undgå demonstrationer og andre forsamlinger af mennesker. Overhold udgangsforbud og forsamlingsforbud. Hav altid identitetspapirer på dig (fx pas). Vær sikker på, at dit pas er gyldigt. Vær sikker på, at du har tilstrækkelige forsyninger af mad, kontanter m.m. til at kunne dække flere dages forbrug i tilfælde af flere dages lukning af fødevarebutikker og begrænsninger på brug af kreditkort. Hold dig orienteret om situationen via de lokale og de internationale medier. Har du brug for rådgivning, kan du kontakte ambassaden eller henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

Rejsevejledning - Myanmar

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 21.04.2021 Gyldig: 07.05.2021

Vi fraråder alle rejser til:

Hele landet pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Alle rejser – også erhvervsrejser – frarådes til Myanmar pga. sikkerhedssituationen.

Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i landet, som er præget af en række væbnede konflikter.

Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Danskere i Myanmar opfordres til at forlade landet snarest muligt pga. sikkerhedssituationen, og mens der stadig er kommercielle fly ud af landet. Hvis du vælger at blive i Myanmar, så hold dig mest muligt på din bopæl og vær opmærksom på dine omgivelser, hvis du færdes ude. Kontakt ambassaden hvis du har brug for vejledning ift. at komme ud af landet.

Coronavirus/COVID-19

Vi fraråder ligeledes alle ikke-nødvendige rejser til Myanmar pga. COVID-19.

Du bør læse om indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Yangon, da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten 

Du bør downloade vores app, Rejseklar, og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne.

COVID-19

Information om lokale restriktioner, karantæne- og testkrav kan findes hos den danske ambassade i Yangon.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Andre sikkerhedsrisici
Hvis du rejser til Myanmar, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed.

Vi fraråder alle rejser til den centrale og nordlige del af delstaten Rakhine pga. væbnede sammenstød mellem militæret og lokale væbnede grupper. Sammenstød kan også ske i tempelområderne i Mrauk-U. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til delstaten Kachin og det nordlige Shan pga. risiko for generelle uroligheder og væbnet konflikt. Det samme gælder Paletwa township i den sydlige del af Chin-staten.

I disse områder er der ofte voldelige sammenstød mellem væbnede grupper og mellem disse og lokale sikkerhedsmyndigheder og/eller generel uro og spændinger. Du kan risikere at blive fanget i en krydsild, i vejspærringer, eller du kan på anden måde blive ufrivilligt inddraget. Sikkerhedsrisiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge områderne.

Vi fraråder også alle ikke-nødvendige rejser til den øvrige del af delstaten Rakhine undtagen turistområdet i Ngapali beach.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Myanmar.

I november 2016 var der tre mindre eksplosioner i to indkøbscentre i Yangon, ingen kom alvorligt til skade.

I oktober 2013 blev en udenlandsk turist såret i forbindelse med en række mindre eksplosioner i Yangon, Taungoo og Sagaing.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terror angreb.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør derfor være ekstra forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Myanmar er lav. Du bør være forsigtig pga. risiko for lomme- og tasketyveri.

Du bør undgå at have dyre smykker på og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet.

Seksuelle overgreb eller seksuel chikane mod kvindelige turister er sjældne. Kvinder kan normalt færdes trygt, også i storbyer som Yangon og Mandalay.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Indrejse i visse områder kræver særlig tilladelse. For mere information se hjemmesiden for de lokale myndigheder.

Du bør være forsigtig i alle grænseområder, især langs Myanmars østlige grænser i Shan, Karen, Mon og Kachin. Der kan pludseligt opstå uroligheder og væbnede sammenstød, især i Karen og Mon. Grænseovergange kan lukkes med kort varsel.

Der er områder i Myanmar, hvor ambassaden har meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i en nødsituation.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er høj.

Der er risiko for oversvømmelser og jordskred i hele landet i regntiden fra maj/juni til november.

Cykloner og tyfoner forekommer i samme periode, især i delstaten Rakhine.

Der er desuden risiko for jordskælv især i  byerne Mandalay, Yamethin, Pyinmana, Nay Pyi Taw, Taungoo og Bago.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Find lokal vejrudsigt og information om naturkatastrofer på hjemmesiden for de lokale myndigheder.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange kører i biler beregnet til venstrekørsel, selvom der er højrekørsel i Myanmar. Dertil kommer, at mange bilister hverken har kørekort eller forsikring.

Mange steder er veje dårligt eller slet ikke oplyste, og der sker mange alvorlige trafikulykker, herunder på motorvejen mellem Yangon og Mandalay.

Brug af offentlig transport, fx tog, færger og busser, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Det kan være risikabelt at rejse med indenrigsfly.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Myanmar, er du underlagt Myanmars lovgivning. Regler og procedurer afviger meget fra de danske. Straffe er ofte meget højere, og selv små forseelser medfører høje straffe.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne er meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. Smugling af narkotika straffes med minimum 15 års fængsel og kan medføre dødsstraf.

Du må ikke fotografere eller filme politi, militærpersoner m.v. samt deres anlæg og udstyr. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Børneprostitution findes i Myanmar. Seksuel omgang med mindreårige straffes hårdt.

Respektér religiøse normer og sædvaner, når du besøger buddhistiske helligdomme. Fornærmende adfærd i relation til buddhisme er strafbart. Dette gælder fx, hvis man omtaler eller afbilleder Buddha respektløst.

Kvinder og mænd bør have skuldre og knæ dækket under besøg ved buddhistiske helligdomme.

I Myanmar er hovedsproget burmesisk. De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-myanmarsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Myanmar, hvis Myanmar ikke går med til det.

Hvis du har dansk-myanmarsk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Myanmar, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til Myanmars myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade i Yangon bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.


Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Myanmar er af ekstremt ringe standard i hele landet.

Der findes enkelte acceptable privathospitaler/klinikker i Yangon, som dog primært kan håndtere mindre komplicerede sygdomstilfælde. Al sygdomsbehandling, der kræver specialiseret lægeassistance, operation eller lignende kræver medicinsk evakuering ud af landet.

Det er afgørende, at rejsende har en rejseforsikring, der inkluderer sygetransport. Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Myanmar. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

I Myanmar er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Myanmar.

Du kan også downloade vores gratis app, Rejseklar, og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Myanmar under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Myanmars ambassade i London, der dækker Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Myanmar er senest opdateret den 21. april 2021 med ændringer i afsnittet Generel anbefaling.

Kort over Myanmar

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning