Gå til indhold

Myanmar

Rejsevejledning opdateret: 02.05.2024 Kl. 13:36

Gyldig: 17.06.2024

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle rejser til Myanmar pga. sikkerhedssituationen efter militærkuppet den 1. februar 2021. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i landet, som er præget af en række lokale, væbnede konflikter over hele landet. Det er usikkert, om det lokale politi kan hjælpe nødstedte.

Der er som følge af de interne konflikter i Myanmar en risiko for angreb fra væbnede grupper. Militsgrupper udfører jævnligt angreb på særligt sikkerhedsstyrker og militære installationer.

Hvis du vælger at rejse til Myanmar, bør du på forhånd søge professionel sikkerhedsrådgivning.

I det meste af Myanmar har ambassaden begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation.

Der er COVID-19 rejserestriktioner, se Myanmars immigrationsministeries hjemmeside

Risiko for terror

Der er en middel risiko for politisk motiveret terror i Myanmar.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, militære installationer, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Myanmar er forholdsvis lav. Antallet af røverier og tyverier er dog stigende. Du bør være forsigtig pga. risikoen for lomme- og tasketyveri.

Du bør undgå at have dyre smykker på og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Bemærk, at det er ulovligt at benytte VPN.  

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. 

Tilsyneladende vilkårlig tilbageholdelse og langvarig fængsling af udenlandske statsborgere kan ske. Hvis det sker, kan du risikere, at dine rettigheder, fx til konsulær bistand, ikke overholdes. Ambassaden kan derfor have svært ved at få adgang til at yde hjælp. Denne risiko gælder både danske statsborgere og personer med dobbelt statsborgerskab (dansk-myanmarsk).

Der kan bruges kreditkort på en række restauranter, hoteller og i visse supermarkeder, men pengeautomater fungerer ikke, og det er derfor nødvendigt at medbringe kontanter.

Rejse i landet kræver i visse områder en særlig tilladelse. 

Du bør være forsigtig i alle grænseområder. Det gælder især Myanmars nordvestlige grænseområder i Kachin, Sagain, Chin og Magway, i den sydøstlige del af landet dvs. områderne Karen, Mon, og Tanintharyin samt Myanmars østlige Shan-stat, hvor der er er uroligheder og væbnede sammenstød. Grænseovergange kan lukkes med kort varsel.

Der er flere områder i Myanmar, som er i undtagelsestilstand, ligesom der er større områder med væbnede konflikter, hvor ambassaden har meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i en nødsituation.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Du bør holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er høj.

Der er risiko for oversvømmelser og jordskred i hele landet i regntiden fra maj/juni til november.

Cykloner og tyfoner forekommer i samme periode, især i delstaten Rakhine.

Der er desuden risiko for jordskælv i hele landet og især i byerne Mandalay, Yamethin, Pyinmana, Nay Pyi Taw, Taungoo og Bago.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe.

Find lokal vejrudsigt og information om naturkatastrofer på hjemmesiden for de lokale myndigheder.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker, herunder på motorvejen mellem Yangon og Mandalay. 

Veje og køretøjer er ofte i dårlig stand. Bemærk, at mange kører i biler beregnet til venstrekørsel, selvom der er højrekørsel i Myanmar. 

Brug af offentlig transport, fx tog, færger og busser, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker. Efter militærkuppet er der endvidere risiko for angreb på offentlig transport.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Det kan være risikabelt at rejse med indenrigsfly i Myanmar.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Myanmar, er du underlagt Myanmars lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene er ofte meget højere, og selv små forseelser medfører høje straffe.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. Smugling af narkotika straffes med minimum 15 års fængsel og kan medføre dødsstraf.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt og udsat for chikane. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person.

Børneprostitution findes i Myanmar. Seksuel omgang med mindreårige straffes hårdt.

Respektér religiøse normer og sædvaner, når du besøger buddhistiske helligdomme. Fornærmende adfærd i relation til buddhisme er strafbart. Dette gælder fx, hvis man omtaler eller afbilleder Buddha respektløst.

Kvinder og mænd bør have skuldre og knæ dækket under besøg ved buddhistiske helligdomme.

Du må ikke fotografere eller filme politi, militærpersoner m.v. samt deres anlæg og udstyr. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold

Der er COVID-19 rejserestriktioner, se Myanmars immigrationsministeries hjemmeside.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-myanmarsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Myanmar, hvis Myanmar ikke går med til det.

Vær opmærksom på, at du som dansk-myanmarsk statsborger i Myanmar vil blive betragtet som myanmarsk statsborger, da Myanmar ikke anerkender dobbelt statsborgerskab. Den danske ambassade har derfor meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i Myanmar.

Hvis du har dansk-myanmarsk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Myanmar, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til Myanmars myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade i Yangon bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billede-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Der er COVID-19 rejserestriktioner, se Myanmars immigrationsministeries hjemmeside. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning. 

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Myanmar er af ekstremt ringe standard i hele landet.

Der findes enkelte acceptable privathospitaler/klinikker i Yangon, som dog primært kan håndtere mindre komplicerede sygdomstilfælde. Al sygdomsbehandling, der kræver specialiseret lægeassistance, operation eller lignende kræver medicinsk evakuering ud af landet.

Det er afgørende, at rejsende har en rejseforsikring, der inkluderer sygetransport. Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Det er obligatorisk, at du tegner en sundhedsforsikring her, inden du rejser ind i Myanmar. Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Myanmar. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

I Myanmar er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Myanmar.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app, Rejseklar, og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Myanmar under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Myanmars ambassade i London, der dækker Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Myanmar er senest opdateret den 2. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Andre sikkerhedsrisici", "Naturkatastrofer" og "Transport". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.