Gå til indhold

Kina

  • OBS (25-11-2022 12:12:35)

    KINA: Beijing, Guangzhou og flere andre byer i Kina er i øjeblikket ramt af et større smitteudbrud med COVID-19. Myndighederne har indført skrappe restriktioner, som kan blive yderligere skærpet lokalt. Du risikerer derfor ikke at kunne forlade dit hotel eller hjem i en periode. Der kan være begrænset adgang til lægehjælp, medicin og mad. Du bør løbende holde dig orienteret om situationen via troværdige medier. Tilmeld dig Danskerlisten for Kina her: https://danskerlisten.um.dk/ Ved behov for akut rådgivning kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 på [email protected] eller +45 33921112. Du kan læse mere på rejsevejledningen for Kina her: https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/kina

Rejsevejledning opdateret: 26.10.2022 Kl. 13:13

Gyldig:28.11.2022

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Hele landet.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

COVID-19 indrejseregler

Kina har indrejseforbud med få undtagelser. Du bør læse om indrejseregler i Kina på ambassaden i Beijing hjemmeside under rejserestriktioner. Da der kræves særlig tilladelse for at kunne rejse ind i Kina, bør du også kontakte den kinesiske ambassade i København. 

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Kina pga. risiko for begrænsede udrejsemuligheder, og de udfordringer der kan være forbundet med at opholde sig i Kina pga. myndighedernes vidtgående håndhævelse af COVID-19 restriktioner og lokale nedlukninger. Restriktionerne og håndhævelsen af dem er så omfattende, at du bør have helt særlige grunde til at rejse til Kina.

Hele provinser eller byer kan rammes af pludselige nedlukninger afhængig af COVID-19 situationen, hvilket kan give udfordringer i forhold til lægehjælp, medicin og basale livsfornødenheder. Du bør holde dig løbende orienteret om situationen og være opmærksom på, at I det meste af Kina har ambassaden i øjeblikket begrænsede muligheder for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation pga. de lokale nedlukninger. 

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om situationen i forhold til de igangværende COVID-19 restriktioner og lokale nedlukninger, samt om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Beijing under ’rejserestriktioner’. Der er løbende aflysninger af flyafgange, herunder internationale flyafgange. Man skal derfor løbende holde sig orienteret om flysituationen.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.  

Risiko for terror

Kina har ikke oplevet terrorangreb rettet mod turister og andre rejsende. Tidligere har uafhængighedsbevægelser i Tibet og Xinjiang dog udført terroraktioner mod kinesiske symboler.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb i Kina. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange udlændinge. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Kina er forholdsvis lav, men du bør udvise almindelig forsigtighed.

Lomme- og tasketyverier kan ske ved fx turistattraktioner og steder, hvor der er mange mennesker.

Efterlad ikke din computer eller vigtige dokumenter uden opsyn. Heller ikke på dit hotelværelse.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb.

Overfald og afpresning af udlændinge sker indimellem i nattelivet.

Du bør være opmærksom på falske pengesedler.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. De lokale myndigheder slår hårdt ned på ulovlige demonstrationer.

Du bør holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Tibet

Efter voldsomme uroligheder i marts 2008 og tibetanske selvafbrændinger siden 2011 er de kinesiske sikkerhedsstyrker blevet meget synlige i Lhasa.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen. Midlertidige indrejseforbud kan blive indført uden varsel.

Xinjiang

Ifølge myndighederne er der generelt roligt i Xinjiang. I den sydlige del af regionen var der voldsomme uroligheder i 2009 efterfuldt af en række voldelige sammenstød mellem etniske grupper og lokale myndigheder.

De seneste år har myndighederne iværksat massiv overvågning og kontrol og har tilbageholdt et stort antal muslimer - primært etniske uighurer. Hvis du er uighur af afstamning eller tidligere har været bosat i Xinjiang, bør du nøje overveje, om der er forhold i relation til de lokale myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse til Xinjiang.

Uden for Urumchi og Kashgar er oplysninger om situationen i Xinjiang meget sparsomme.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen.

Hongkong

Den 30. juni 2020 trådte en ny national sikkerhedslov i kraft i Hongkong. Personer, der er bosiddende i Hongkong, eller der rejser til Hongkong, kan blive anholdt, hvis de mistænkes for aktiviteter, herunder aktiviteter på sociale medier, i eller uden for Hongkong, der anses for at true Hongkongs nationale sikkerhed. Da aktiviteter begået af udlændinge uden for Hongkong også er omfattet af loven, kan det ikke udelukkes, at udlændinge, herunder danske statsborgere, kan blive anholdt og straffet. Straffen kan være fængsel på livstid. Der er i den forbindelse risiko for udlevering til Fastlandskina.

Hvis du gerne vil rejse til Hongkong, bør du derfor nøje overveje, om der er forhold i relation til de lokale myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse.

Du bør holde dig opdateret om sikkerhedssituationen og altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Naturkatastrofer

Kina rammes ofte af naturkatastrofer. Jordskælv sker især i de vestlige og sydvestlige provinser. Om sommeren er der store oversvømmelser i de centrale og sydlige provinser. De sydøstlige kyster hærges af tyfoner.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anvisninger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Følg med i vejrudsigten og hos de lokale beredskabsmyndigheder: Ministry of Emergency Management of PRC og China Emergency Information.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især som fodgænger. Kina har et af de højeste antal trafikdræbte pr. indbygger i verden. Trafikken er uforudsigelig, og alvorlige trafikuheld sker ofte. Det skyldes især, at færdselsreglerne ikke overholdes, og at der er mange uerfarne bilister. Få bilister holder tilbage for fodgængere, heller ikke ved grønt lys i et fodgængerfelt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Der er risiko for overfald ved kørsel i uautoriserede taxaer. Det samme gælder, hvis du kører i tuk-tuk alene, især når det er mørkt.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Kina, er du underlagt kinesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være meget højere. Der er dødsstraf i Kina. 

Håndhævelsen af lovgivningen kan variere afhængig af , hvor du befinder dig i Kina, og hvilken myndighed der tager sig af din sag.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort. Ambassadens mulighed for at hjælpe dig er meget begrænset i disse sager.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse og smugling af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt bl.a. med dødsstraf. Vær opmærksom på, at det også kan medføre straf, hvis du har taget stoffer før din indrejse, og hvis de bliver sporet af de kinesiske myndigheder. Der er især i Shanghai en skærpet indsats fra myndighedernes side mod narkotikarelaterede forseelser, tilsyneladende i flere tilfælde med særligt fokus på udlændinge, både ved indrejse og i nattelivet.

Samvær med prostituerede er forbudt i Kina. Det kan føre til anholdelse i op til 15 dage, bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Afhængig af hvor du befinder dig i Kina, kan telefon- og internetforbindelsen ofte være ustabil. Brug af satellittelefoner er ulovligt.

Myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der er begrænset adgang til en række udenlandske websites og til sociale medier.

De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent engelsk.

Få mere information på lokale myndigheders hjemmesider:

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-kinesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Kina, hvis Kina ikke går med til det.

Vær opmærksom på, at du som dansk-kinesisk statsborger i Kina vil blive betragtet som kinesisk statsborger, da Kina ikke anerkender dobbelt statsborgerskab. Den danske ambassade har derfor meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i Kina.

Hvis du gerne vil rejse til Kina, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de kinesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan være, at du har haft kontakt til eller på anden måde kan sættes i forbindelse med personer eller grupper, som de kinesiske myndigheder anser for at være kriminelle eller terrorister. I den forbindelse kan fx kommentarer, likes m.m. på sociale medier være tilstrækkeligt. Hvis du er dansk-kinesisk dobbelt statsborger, kan det også være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent. 

Hvis du har stempler eller visum i dit pas fra fx Tyrkiet, Irak eller Pakistan kan det give problemer ved indrejse og transit i Kina. Forhør dig evt. ved den kinesiske ambassade i Danmark.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal til hver en tid kunne identificere dig over for de kinesiske myndigheder og bør altid bære en kopi af dit pas med visum eller opholdstilladelse på dig.

Det er vigtigt, at du har det korrekte visum til dit ophold i Kina. Du må fx kun arbejde, hvis du har et arbejdsvisum.

Læs mere om pas- og visumregler.

Få mere information på hjemmesiden for Danmarks Ambassade i Kina.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Kina kan være af svingende standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Vær opmærksom på, at muligheden for lægehjælp og/eller adgang til medicin kan være begrænset i de områder, der nedlukkes af de kinesiske myndigheder. Det kan betyde, at man ikke får lov til at forlade sit hotel eller hjem i en periode.

Luftkvaliteten i kinesiske storbyer er generelt meget dårlig. Når det er værst, bør du holde dig inde. Læs mere om luftkvalitetsmålinger.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Kina. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Kina er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Kina kan du finde her

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Kina under din rejse.

Vi ved, at det kan være svært at tilmelde sig Danskerlisten via app'en Rejseklar i Kina, og opfordrer derfor rejsende til at tilmelde sig via vores webside.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Kinas ambassade i Danmark for yderligere information.

Relevante lokale myndigheder.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Hongkong.

Se også øvrige praktiske råd vedrørende ophold i Kina.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Kina er senest opdateret den 26. oktober 2022 med ændringer i afsnittet "Generel anbefaling". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet. 

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.