Gå til indhold

Libanon

Rejsevejledning opdateret: 06.04.2022 Kl. 14:27

Gyldig:26.06.2022

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet, undtagen områderne i den orange og den røde bjælke.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Tripoli og områderne nord for Tripoli. Beka'a-dalen øst for Baalbek-Marjayoun hovedvejen (hovedvejen undtaget) og Baalbek undtagen Baalbek-ruinerne. Områderne syd for Litani-floden undtagen områderne vest for Beirut-Saida-Tyre-Naqoura hovedvejen (hovedvejen også undtaget). Beiruts sydlige forstæder undtagen hovedvejen til/fra lufthavnen. De palæstinensiske flygtningelejre bortset fra Ain al-Helweh lejren i Saida, hvortil alle rejser frarådes.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Grænseområderne til Syrien og til den såkaldte "blå linje" til Golan-området i en afstand af fem kilometer fra grænsen. Beka'a-dalen øst for Baalbek-Qaa hovedvejen (hovedvejen omfattet) og Beka'a-dalen nord for Ras Baalbek. Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida. pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Libanon på ambassaden i Beiruts hjemmeside under rejserestriktioner.

Generel anbefaling

Hvis du rejser til Libanon, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed bl.a. pga. risikoen for terror i hele landet.

Rejsende bør desuden være opmærksomme på, at forsyningen af strøm og medicin i landet pt. er meget ustabil (læs mere under afsnittet Andre sikkerhedsrisici). Dette betyder, at du som rejsende bør sikre dig, at din forsikring ved eventuel sygdom dækker for behandling på privathospitaler, som er bedre forsynet, eller eventuel transport ud af landet, hvis det lokale sundhedsvæsen ikke har kapacitet til at gennemføre den påkrævede behandling. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til følgende områder pga. risikoen for voldelige sammenstød. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge disse områder:

  • Tripoli og områderne nord for Tripoli.
  • Beka'a-dalen øst for Baalbek-Marjayoun hovedvejen (hovedvejen undtaget) og Baalbek undtagen Baalbek-ruinerne.
  • Områderne syd for Litani-floden undtagen områderne vest for Beirut-Saida-Tyre-Naqoura hovedvejen (hovedvejen også undtaget).
  • Beiruts sydlige forstæder undtagen hovedvejen til/fra lufthavnen.
  • De palæstinensiske flygtningelejre bortset fra Ain al-Helweh lejren i Saida, hvortil alle rejser frarådes.

Vi fraråder alle rejser til følgende områder pga. risikoen for voldelige sammenstød og kidnapninger. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko forbundet med rejser til disse områder. Hvis du vælger at rejse til disse områder, bør du på forhånd søge professionel rådgivning:

  • Grænseområderne til Syrien og til den såkaldte "blå linje" til Golan-området i en afstand af fem kilometer fra grænsen.
  • Beka'a-dalen øst for Baalbek-Qaa hovedvejen (hovedvejen omfattet) og Beka'a-dalen nord for Ras Baalbek.
  • Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida.

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Beirut under ’rejserestriktioner’.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Libanon.

Den 3. juni 2019 blev fire sikkerhedstjenestefolk skudt og dræbt af en formodet militant ekstremist i Tripoli.

Den 14. januar 2018 blev en person såret af en bilbombe i Saida.

Den 28.- 29. juni 2017 var der fire selvmordsbomber i en flygtningebosættelse i Arsal i det nordlige Libanon tæt på grænsen til Syrien.

Den 31. august 2016 skete en eksplosion i Ksara rundkørslen tæt på Zahle, hvor en blev dræbt og 11 såret.

Den 27. juni 2016 førte en række selvmordsbomber i Al Qaa i det nordlige Libanon tæt på Syrien til fem døde og 21 sårede.

Den 12. april 2016 eksploderede en bil uden for Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida og dræbte en.

Den 12. november 2015 var der en eksplosion i Burj-al-Barajneh i en af Beiruts sydlige forstæder, der dræbte 43 mennesker og sårede 239.

Ingen af terrorangrebene har været rettet mod turister eller vesterlændinge.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Terrorangreb vil kunne ske uden varsel både i og uden for Beirut. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, religiøse samlingssteder, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer og i Beiruts lufthavn. 

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier, biltyverier og røverier er særligt udbredt i Beirut.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Hav altid lidt kontanter, som du kan give, hvis du skulle blive udsat for røveri.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Seksuelle overgreb er sjældne, men kan være rettet mod turister.
 
Kvinder bør være forsigtige, hvis de rejser alene, og særligt hvis de anvender offentlig transport.

Der er risiko for kidnapninger i de områder, som vi fraråder rejser til.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Siden efteråret 2019 har der været perioder med spontane demonstrationer. Libanons dybe økonomiske og politiske krise kan potentielt føre til optøjer, og situationen kan udvikle sig hurtigt. Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. 

Vær i øvrigt særligt opmærksom på steder, hvor der er mange mennesker. Det er ikke usædvanligt, at folk er bevæbnede. Hold dig på afstand, hvis der bliver skudt op i luften fx ved demonstrationer og bryllupper. Situationen kan hurtigt ændre sig.

Forsyningen af strøm og benzin er ustabil. Nogle steder er der kun elektricitet få timer i døgnet. De seneste år har flere hospitaler i perioder været helt eller delvist lukket pga. strømmangel. 

Forsyningen af nogle typer medicin er usikker. Hvis du har behov for medicin, anbefaler vi, at du medbringer det hjemmefra.

I Libanon er der risiko for landminer og u-eksploderet ammunition fra borgerkrigen især i den sydlige del af landet og i den nordlige del langs grænsen til Syrien. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke gå uden for de etablerede veje og stier.

Hændelser langs den såkaldte "blå linje" til Golan-området kan forekomme.

Du bør holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Libanon.

Du kan holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Få information på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Se også hjemmesiden for Libanons Røde Kors.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør så vidt muligt bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Brug ikke ”servicetaxaer” (deletaxa med fremmede). Der er risiko for overfald og røveri. 

Militæret opstiller jævnligt checkpoints. Følg altid myndighedernes anvisninger, når du passerer. Du kan blive bedt om at vise billed-ID.

Der er risiko for, at demonstrationer med kort varsel kan påvirke trafikken på en eller flere veje i Libanon. Særligt trafikken på Beiruts indfaldsveje kan være påvirket, herunder vejen til og fra Beirut lufthavn. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger og forsøg ikke at passere demonstranters eventuelle vejblokeringer.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Libanon, er du underlagt libanesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes med fængsel.

Libanon er et moderat og tolerant land med mange forskellige trosretninger. Alkohol må drikkes på hoteller, restauranter og barer.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og fængsel.

Hvis du besøger religiøse helligdomme, bør du klæde dig respektfuldt. Uden for Beirut, fx i Tripoli og Saida, er påklædningen mere konservativ. Følg skik og brug.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Det er ikke tilladt at medbringe satellitudstyr til Libanon (satellittelefoner, BGAN etc.). Det vil blive konfiskeret af myndighederne. Du kan risikere en stor bøde.

Se mere på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-libanesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Libanon, hvis Libanon ikke går med til det.

Hvis du er dansk statsborger af libanesisk eller palæstinensisk afstamning og gerne vil rejse til Libanon, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de libanesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du tidligere har besøgt Israel, kan det gøre rejser til eller fra Libanon vanskelige eller umulige. Du risikerer at blive tilbageholdt. Det gælder også, hvis du planlægger at rejse til Israel, eller du har noget i din bagage, der tyder på, at du har besøgt eller vil besøge Israel.

Du bør være opmærksom på, at den libanesiske sikkerhedstjeneste undertiden foretager stikprøvekontrol af bl.a. din opholdsadresse i Libanon og dit formål med rejsen. Vi anbefaler, at du medbringer dokumentation for din opholdsadresse med din værts navn og telefonnummer, hvis du skal bo privat.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hold dig orienteret om mulighederne for udrejse, hvis der opstår en krisesituation.

Læs mere om pas- og visumregler.

Ambassaden i Beiruts hjemmeside.

Det libanesiske generaldirektorat for sikkerhed (bl.a. visum).

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.


Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Vær opmærksom på, at der sælges både kopimedicin og falsk medicin i Libanon.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Find flere informationer hos Libanons Røde Kors.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Libanon. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Libanon er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Libanon.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Libanon under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Libanons ambassade i Stockholm for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Libanon er senest opdateret den 6. april 2022 med ændringer i afsnittet Andre sikkerhedsrisici. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.


Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.