Gå til indhold

Libanon

Rejsevejledning opdateret: 01.09.2023 Kl. 15:12

Gyldig: 26.09.2023

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet, undtagen områderne i den orange og den røde bjælke.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Tripoli og områderne nord for Tripoli. Beka'a-dalen øst for Baalbek-Marjayoun hovedvejen (hovedvejen undtaget) og Baalbek undtagen Baalbek-ruinerne. Områderne syd for Litani-floden undtagen områderne vest for Beirut-Saida-Tyre-Naqoura hovedvejen (hovedvejen også undtaget). Beiruts sydlige forstæder undtagen hovedvejen til/fra lufthavnen. De palæstinensiske flygtningelejre bortset fra Ain al-Helweh lejren i Saida, hvortil alle rejser frarådes.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Grænseområderne til Syrien og til den såkaldte "blå linje" til Golan-området og Israel i en afstand af fem kilometer fra grænsen. Beka'a-dalen øst for Baalbek-Qaa hovedvejen (hovedvejen omfattet) og Beka'a-dalen nord for Ras Baalbek. Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida. pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Når du rejser til Libanon, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed bl.a. pga. risikoen for voldelige sammenstød i hele landet. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i Libanon. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til følgende områder pga. en høj risiko for voldelige sammenstød. Risikoen er så alvorlig, at du bør have helt særlige grunde til at besøge disse områder:

  • Tripoli og områderne nord for Tripoli.
  • Beka'a-dalen øst for Baalbek-Marjayoun hovedvejen (hovedvejen undtaget) og Baalbek undtagen Baalbek-ruinerne.
  • Områderne syd for Litani-floden undtagen områderne vest for Beirut-Saida-Tyre-Naqoura hovedvejen (hovedvejen også undtaget).
  • Beiruts sydlige forstæder undtagen hovedvejen til/fra lufthavnen. De palæstinensiske flygtningelejre bortset fra Ain al-Helweh lejren i Saida, hvortil alle rejser frarådes.

Vi fraråder alle rejser til følgende områder pga. meget høj risiko for voldelige sammenstød. Hvis du vælger at rejse til disse områder, bør du på forhånd søge professionel rådgivning:

  • Grænseområderne til Syrien og til den såkaldte "blå linje" til Golan-området og Israel i en afstand af fem kilometer fra grænsen.
  • Beka'a-dalen øst for Baalbek-Qaa hovedvejen (hovedvejen omfattet) og Beka'a-dalen nord for Ras Baalbek.
  • Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida.

Vær opmærksom på dine omgivelser og hold dig på afstand af opløb og demonstrationer. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt. 

Der er ikke længere COVID-19 rejserestriktioner.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Libanon.

I juni 2019 blev fire sikkerhedstjenestefolk skudt og dræbt af en formodet militant ekstremist i Tripoli. I januar 2018 blev en person såret af en bilbombe i Saida.

Ingen af terrorangrebene har været rettet mod turister eller vesterlændinge. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister, både i og uden for Beirut. Det kan fx være ved myndighedernes bygninger, turistattraktioner, religiøse samlingssteder, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer og i Beiruts lufthavn. 

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier, biltyverier og røverier er særligt udbredt i Beirut.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Seksuelle overgreb er sjældne, men kan være rettet mod turister.

Kvinder bør være forsigtige, når de bruger offentlig transport. Overgreb kan finde sted, især efter det er blevet mørkt.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og/eller overgreb.

Der er risiko for kidnapning i Libanon, også af udlændinge.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Siden efteråret 2019 har der været perioder med spontane demonstrationer pga. Libanons dybe økonomiske og politiske krise. Vær opmærksom på dine omgivelser og hold dig på afstand af opløb og demonstrationer. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt.

Vær opmærksom på steder, hvor der er mange mennesker samlet. Der er især risiko for uroligheder, når der bliver afholdt valg, bryllupper og begravelser.

Det er ikke usædvanligt, at folk er bevæbnede. Hold dig på afstand og søg indenfor, hvis du hører skud.

I Libanon er der risiko for landminer og u-eksploderet ammunition fra borgerkrigen især i den sydlige del af landet og i den nordlige del langs grænsen til Syrien. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke gå uden for de etablerede veje og stier.

Sammenstød mellem Hizbollah-militzen og den israelske hær og andre hændelser kan ske langs den såkaldte "blå linje" til Golan-området.

Vær forsigtig ved kørsel forbi Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida pga. risiko for vildfarne kugler fra skyderi i lejren.

Forsyningen af strøm og benzin er ustabil. Nogle steder er der kun elektricitet få timer i døgnet.

Nedlukning af internettet og/eller sammenbrud af telefonnettet kan ske uden varsel. 

Bankerne kan lukke med kort varsel. Medbring tilstrækkelig med kontanter (USD), da mulighederne for at bruge kreditkort er begrænsede. 

Den offentlige sektor er ofte ramt af længerevarende strejker. Myndighederne kan have meget lange sagsbehandlingstider, f.eks. hvis du bliver fængslet eller har behov for serviceydelser.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Du bør holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv og skovbrande i Libanon.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Få information på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Se også hjemmesiden for Libanons Røde Kors.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør så vidt muligt bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab. Benyt ikke ”servicetaxaer” (deletaxa med fremmede). Der er risiko for overfald og røveri. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Militæret opstiller jævnligt checkpoints. Følg altid myndighedernes anvisninger, når du passerer. Du kan blive bedt om at vise billed-ID.

Der er risiko for, at demonstrationer med kort varsel kan påvirke trafikken. Særligt kan Beiruts indfaldsveje være berørt, fx vejen til og fra Beirut lufthavn. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger og forsøg ikke at køre igennem demonstranters vejblokeringer.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Libanon, er du underlagt libanesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes med fængsel.

Homoseksualitet er forbudt. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. LGBT+ personer kan risikere at blive anholdt og straffet eller udsat for chikane. LGBT+ personer bør derfor bl.a. udvise forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person

I Libanon er der visse krav til påklædning. Hvis du besøger religiøse helligdomme, bør du altid klæde dig respektfuldt. Vær opmærksom på, at uden for Beirut, fx i Tripoli og Saida, er påklædningen generelt mere konservativ.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, myndigheders bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Flyvning med droner er forbudt uden forudgående udstedt licens. Du kan risikere anholdelse. 

Det er ikke tilladt at medbringe satellitudstyr til Libanon (satellittelefoner, BGAN etc.). Du kan risikere konfiskation og bøde. Se mere på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Der er risiko for, at du ikke kan veksle danske kontanter. Du bør overveje at veksle til udenlandsk valuta før afrejse og/eller medbringe et betalingskort, der virker i udlandet. Læs mere på: Omveksling af danske kontanter i udlandet (nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-libanesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Libanon, hvis Libanon ikke går med til det.

Hvis du er dansk statsborger af libanesisk eller palæstinensisk afstamning og gerne vil rejse til Libanon, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de libanesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du tidligere har besøgt Israel, kan det gøre rejser til eller fra Libanon vanskelige eller umulige. Du risikerer at blive tilbageholdt. Det gælder også, hvis du planlægger at rejse til Israel, eller du har noget i din bagage, der tyder på, at du har besøgt eller vil besøge Israel.

Du bør være opmærksom på, at den libanesiske sikkerhedstjeneste undertiden foretager stikprøvekontrol af bl.a. din opholdsadresse i Libanon og dit formål med rejsen. Vi anbefaler, at du medbringer dokumentation for din opholdsadresse med din værts navn og telefonnummer, hvis du skal bo privat.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hold dig orienteret om mulighederne for udrejse, hvis der opstår en krisesituation.

Læs mere om pas- og visumregler.

Ambassaden i Beiruts hjemmeside.

Det libanesiske generaldirektorat for sikkerhed (bl.a. visum).

Sundhedsforhold 

Der er ikke længere COVID-19 rejserestriktioner.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker. 

Forsyningen af nogle typer medicin er usikker. Hvis du har behov for medicin, bør du medbringe det hjemmefra. Der sælges både kopimedicin og falsk medicin i Libanon.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Find flere informationer hos Libanons Røde Kors.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Libanon kan være af svingende/ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer. I de senere år har nogle hospitaler i perioder været helt eller delvist lukket pga. mangel på strøm. Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Libanon. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Libanon er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Libanon.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Libanon under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Libanons ambassade i Stockholm for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Libanon er senest opdateret den 1. september 2023 med ændringer i afsnittene "Generel anbefaling", "Andre sikkerhedsrisici" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.  

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.