Gå til indhold

 Rusland


Rejsevejledning opdateret: 14.05.2024 Kl. 10:15

Gyldig: 18.07.2024

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle rejser til hele Rusland. Det er ikke muligt at rejse mellem EU og Rusland med direkte fly.

Ruslands invasion af Ukraine har øget sikkerhedsrisiciene ved rejser til Rusland. 

Rusland har udstedt lovgivning, der gør det muligt at straffe med bøde eller fængsel, hvis man kritiserer Ruslands væbnede styrker gennem deltagelse i demonstrationer, verbalt eller på sociale medier. I den forbindelse kan fx opslag og kommentarer på sociale medier få strafferetlige konsekvenser. Du kan risikere at blive stoppet af politiet og få gennemsøgt din mobiltelefon. Ved ind- og udrejse kan udlændinge risikere at blive udtaget til afhøring og få gennemsøgt elektroniske kommunikationsmidler.

Udenlandske journalisters arbejdsbetingelser er væsentligt begrænset. Der er tilfælde af tilbageholdelse og fængsling med anklager om spionage. 

Der har været droneangreb i Moskva og attentater i bl.a. Moskva og Sankt Petersborg. Der er høj risiko for krigshandlinger i grænseregionerne mod Ukraine, herunder særligt i Bryansk-, Kursk- og Belgorod-regionerne.  

Hvis du opholder dig i Rusland, opfordrer vi dig til at overveje, om din tilstedeværelse fortsat er nødvendig. Du bør afhængig af din situation overveje at søge professionel rådgivning.

Udenrigsministeriets mulighed for at yde konsulær assistance er yderst begrænset og i flere tilfælde reelt umulig som følge af bemandingssituationen på ambassaden og den aktuelle politiske situation.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab, bør du være opmærksom på, at du i Rusland af de russiske myndigheder vil blive betragtet som russisk statsborger. Den danske ambassades muligheder for at yde konsulær bistand vil i den situation være stærkt begrænset.

Den 21. september 2022 blev det gjort strafbart for mænd at afvise en eventuel indkaldelse til at aftjene russisk militærtjeneste. Dette vil også kunne gælde personer med dansk-russisk dobbelt statsborgerskab. 

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Internationalt udstedte kreditkort som fx Visa- og Mastercard kan ikke bruges i Rusland. Sørg derfor for at have kontanter til brug for betaling. Der er risiko for, at du ikke kan veksle danske kontanter. Du bør overveje at veksle til udenlandsk valuta før afrejse. Læs mere på: Omveksling af danske kontanter i udlandet (nationalbanken.dk) 

Vær opmærksom på, at din rejseforsikring kan have problemer med at udstede betalingsgarantier og gennemføre betalinger til hospitaler og læger i Rusland. Kontakt din rejseforsikring, hvis du har spørgsmål.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.

Risiko for terror

Der er middel risiko for terrorangreb i Rusland.

I marts 2024 blev næsten 150 personer dræbt ved et terrorangreb mod en koncert i Moskva. Islamisk Stat har taget ansvar for angrebet. 

I Nordkaukasus er risikoen for terrorangreb fortsat høj.

Terrorberedskabet er højt i hele Rusland, og de russiske myndigheder gennemfører ofte anti-terror operationer. Politiet er synligt mange steder. Ifølge myndighederne er flere angreb blevet afværget.

Større angreb har forud for Ruslands invasion af Ukraine været rettet mod lufthavne og offentlige transportmidler. Siden Ruslands invasion af Ukraine har der både i Moskva og Sankt Petersborg været attentater på offentlige steder rettet mod personer, der støtter krigen i Ukraine. 

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Gadekriminalitet, som lomme- og tasketyverier, forekommer især i de større byer, fx Moskva og Sankt Petersborg.

Vær især opmærksom på steder, hvor der er mange mennesker, som i offentlige transportmidler, i lufthavne og på togstationer.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Køb selv dine drikkevarer på barer og natklubber. Hold dem altid under opsyn for at undgå, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Der er risiko for terrorangreb, væbnede sammenstød og bortførelser i flere nordkaukasiske regioner, herunder Dagestan, Tjetjenien, Ingusjetien og Nordossetien. Det gælder også ved grænsen til Ukraine, især i Bryansk-, Kursk- og Belgorod-regionerne. 

Der er risiko for droneangreb mod større byer, industriområder samt områder med militærbaser.

Du bør overalt i Rusland holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt, og du kan risikere at blive anholdt og retsforfulgt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

I dele af Rusland er der risiko for oversvømmelser og naturbrande. Det gælder især i Sibirien og i de sydlige regioner.

Mindre jordskælvsrystelser og vulkansk aktivitet findes især i Nordkaukasus og på Kamtjatka og Kurilerne.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker. 

Veje og køretøjer er ofte i dårlig stand. 

Om vinteren kan kørsel være vanskelig pga. vejret.

Hvis muligt, bør du undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Rusland, er du underlagt russisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort. Perioder med varetægtsfængsling kan være lange. Der er ikke garanti for en retfærdig rettergang, hvis du bliver anholdt og stillet for en domstol.  

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt og straffet eller blive udsat for chikane og overfald. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person. LGBT+ bevægelsen betegnes af russiske myndigheder som en ekstremistisk bevægelse på linje med internationale terrororganisationer. Fremme af LGBT+ synspunkter kan få strafferetlige konsekvenser.

Du må ikke fotografere eller filme militære anlæg og andre strategisk vigtige steder, herunder lufthavne. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Der har de senere år været flere tilfælde af etnisk motiverede overfald og drab. Danskere med anden etnisk baggrund bør være særlig opmærksomme.

Der er religionsfrihed i Rusland. Vær forsigtig med at opføre eller udtale dig på en måde, der kan opfattes som kritik af den russisk-ortodokse kirke eller som støtte til trosretninger, som de russiske myndigheder anser for at være ”ekstremister”, fx Jehovas Vidner. Det er forbudt at missionere eller udføre religiøse ritualer uden for anerkendte religiøse samlingssteder.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Rusland, hvis Rusland ikke går med til det.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Rusland, bør du derfor på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de russiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Den 21. september 2022 blev det gjort strafbart for mænd at afvise en eventuel indkaldelse til at aftjene russisk militærtjeneste. Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab, bør du være opmærksom på, at du i Rusland af de russiske myndigheder vil blive betragtet som russisk statsborger. Den danske ambassade vil af denne grund og pga. den aktuelle situation i landet have yderst begrænsede muligheder for at hjælpe dig i Rusland.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid have dit pas på dig, da du ellers risikerer at få en bøde. Hav en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hvis du opholder dig i Rusland i mere end syv hverdage, skal du sørge for, at dit hotel eller din vært registrerer dig hos de russiske immigrationsmyndigheder. Der sker rutinemæssig politikontrol, og manglende dokumentation for registrering kan medføre bøde. Du skal også kunne vise dokumentation for registrering i paskontrollen ved udrejse af Rusland.

Læs mere om pas- og visumregler

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Rusland kan være af svingende standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Rusland. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. Vær opmærksom på, at din rejseforsikring kan have problemer med at udstede betalingsgarantier og gennemføre betalinger til hospitaler og læger i Rusland. Kontakt din rejseforsikring, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Rusland er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort. 

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Rusland på ambassadens hjemmeside

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Rusland under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ruslands ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Rusland er senest opdateret den 14. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Risiko for terror", "Naturkatastrofer" og "Transport".  Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet. 

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.