Gå til indhold

 Rusland


Rejsevejledning opdateret: 29.09.2022 Kl. 22:13

Gyldig:25.03.2023

Vi fraråder alle rejser til:
Hele landet.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Rusland på ambassaden i Moskvas hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 er det blevet vanskeligere at rejse til og opholde sig i Rusland. Vi fraråder alle rejser til hele Rusland. Det er ikke muligt at rejse mellem EU og Rusland med direkte fly.

Hvis du opholder dig i Rusland, opfordrer vi dig til at overveje, om din tilstedeværelse fortsat er nødvendig. Du bør afhængig af din situation overveje at søge professionel rådgivning.

Udenrigsministeriets mulighed for at yde konsulær assistance er yderst begrænset og i flere tilfælde reelt umulig som følge af bemandingssituationen på ambassaden og den aktuelle politiske situation.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab, bør du være opmærksom på, at du i Rusland af de russiske myndigheder vil blive betragtet som russisk statsborger. Den danske ambassades muligheder for at yde konsulær bistand kan i den situation være yderligere begrænset.

Den 21. september 2022 blev det gjort strafbart for mænd at afvise en eventuel indkaldelse til at aftjene russisk militærtjeneste. Dette vi også kunne gælde personer med dobbelt statsborgerskab.

Rusland har udstedt lovgivning, der gør det muligt at straffe med bøde eller fængsel, hvis man kritiserer Ruslands væbnede styrker. I den forbindelse kan fx opslag og kommentarer på sociale medier få personlige konsekvenser. Du kan risikere at blive stoppet af politiet og få gennemsøgt din mobiltelefon.

Ved ind- og udrejse kan udlændinge risikere at blive udtaget til afhøring og få gennemsøgt elektroniske kommunikationsmidler.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Internationalt udstedte kreditkort som fx Visa- og Mastercard kan ikke bruges i Rusland. Sørg derfor for at have kontanter til brug for betaling.

Vær opmærksom på, at ved akut sygdom/lægebehov kan din rejseforsikring have problemer med at udstede betalingsgarantier og gennemføre betalinger til hospitaler og læger i Rusland. Kontakt din rejseforsikring, hvis du har spørgsmål.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

 
Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Risiko for terror

Der er middel risiko for terrorangreb i Rusland. I Nordkaukasus er risikoen høj.

Terrorberedskabet er højt i hele Rusland, og de russiske myndigheder gennemfører ofte anti-terror operationer. Politiet er synligt mange steder. Ifølge myndighederne er flere angreb blevet afværget.

Større angreb har hidtil været rettet mod lufthavne og offentlige transportmidler. Den 3. april 2017 sprængte en bombe i Skt. Petersborgs metro, hvor 15 mistede livet.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, lufthavne og andre trafikknudepunkter og i offentlige transportmidler.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Gadekriminalitet, som lomme- og tasketyverier, forekommer især i de større byer, fx Moskva og Skt. Petersborg.

Vær især opmærksom på steder, hvor der er mange mennesker, som i offentlige transportmidler, i lufthavne og på togstationer.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Køb selv dine drikkevarer på barer og natklubber. Hold dem altid under opsyn for at undgå, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Der er risiko for terrorangreb, væbnede sammenstød og bortførelser i Dagestan, Tjetjenien, Ingusjetien og Nordossetien.

Du bør overalt i Rusland holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt, og du kan risikere at blive anholdt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

I dele af Rusland er der risiko for oversvømmelser og skovbrande. Det gælder især i Sibirien og i de sydlige regioner.

Mindre jordskælvsrystelser og vulkansk aktivitet findes især i Nordkaukasus og på Kamtjatka og Kurilerne.

Du bør holde dig opdateret via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken. Der sker mange alvorlige trafikulykker. Vejene kan være i dårlig stand, og færdselsreglerne bliver ikke altid overholdt. Om vinteren kan kørsel være vanskelig pga. vejret.

Hvis muligt, bør du undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Rusland, er du underlagt russisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort. Perioder med varetægtsfængsling kan være lange.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at fotografere eller filme militære anlæg og andre strategisk vigtige steder. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Homoseksualitet er lovligt i Rusland, men du kan risikere chikane. Undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Der har de senere år været flere tilfælde af etnisk motiverede overfald og drab. Danskere med anden etnisk baggrund bør være særlig opmærksomme.

Der er religionsfrihed i Rusland. Vær forsigtig med at opføre eller udtale dig på en måde, der kan opfattes som kritik af den russisk-ortodokse kirke eller som støtte til trosretninger, som de russiske myndigheder anser for at være ”ekstremister”, fx Jehovas Vidner. Det er forbudt at missionere eller udføre religiøse ritualer uden for anerkendte religiøse samlingssteder.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Rusland, hvis Rusland ikke går med til det.

Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Rusland, bør du derfor på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de russiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Den 21. september 2022 blev det gjort strafbart for mænd at afvise en eventuel indkaldelse til at aftjene russisk militærtjeneste. Hvis du har dansk-russisk dobbelt statsborgerskab, bør du være opmærksom på, at du i Rusland af de russiske myndigheder vil blive betragtet som russisk statsborger. Den danske ambassade vil af denne grund og pga. den aktuelle situation i landet have yderst begrænsede muligheder for at hjælpe dig i Rusland.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid have dit pas på dig, da du ellers risikerer at få en bøde. Hav en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hvis du opholder dig i Rusland i mere end syv hverdage, skal du sørge for, at dit hotel eller din vært registrerer dig hos de russiske immigrationsmyndigheder.

Læs mere om pas- og visumregler

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Rusland kan være af svingende standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Rusland. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Rusland er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort. 

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Rusland på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Rusland under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ruslands ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Rusland er senest opdateret den 29. august 2022 med redaktionelle ændringer i afsnittet ”Generel anbefaling” og ”Særligt om indrejse og ophold” vedr. evt. indkaldelse til russisk militærtjeneste for mænd med dansk-russisk dobbelt statsborgerskab. Desuden generel faktuel opdatering vedr. udrejse. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.