Gå til indhold

Saudi Arabien

Rejsevejledning opdateret: 12.07.2022 Kl. 15:26

Gyldig:02.10.2022

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet undtagen området i den røde bjælke nedenfor.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle rejser til:
Området inden for 50 km fra grænsen til Yemen pga. en sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Saudi Arabien på ambassaden i Riyadhs hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Når du rejser til Saudi Arabien, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for udefrakommende angreb og terror. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Vi fraråder alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen pga. militære operationer. Grænseområdet er flere gange blevet ramt af missil- og droneangreb fra Yemen. Militante yemenitiske grupper forsøger at trænge ind i området. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i området. Hvis du vælger at rejse dertil, bør du søge professionel rådgivning.

Der er risiko for missil- og droneangreb fra Yemen i den sydvestlige del af Saudi Arabien og omkring Abha og Jizan, som er blevet ramt flere gange i årene 2018 og 2019. Missil- og droneangreb har hovedsageligt været rettet mod saudiarabiske sikkerhedsinstallationer og kritisk infrastruktur.

Der er også en vis risiko for missil- og droneangreb rettet imod større byer som fx Riyadh og Jeddah. De fleste missiler og droner rettet imod mål i Saudi-Arabien er hidtil blevet opfanget og ødelagt af saudiarabisk antiluftskyts.

Du bør holde dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (fx Arab News og Saudi Gazette) og dit rejsebureau. Du bør holde dig fra alle militære anlæg. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav kan findes hos den danske ambassade i Riyadh under 'rejserestriktioner'.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terror i Saudi Arabien.  

Der har de seneste år været en række terrorangreb rettet imod saudiske sikkerhedsstyrker og økonomisk infrastruktur.

I 2020 var der et knivoverfald på en vagt ved det franske generalkonsulat i Jeddah. Samme år blev der udløst en sprængladning ved en mindeceremoni på en gravplads i Jeddah. Flere personer blev såret. I 2019 blev to store olieraffinaderier i det østlige Saudi Arabien ramt af terror. 

Ifølge myndighederne er et antal planlagte terrorangreb blevet afværget.

Angreb vil kunne være rettet mod vesterlændinge/turister. Angreb vil også kunne ske mod sikkerhedsmyndigheder, religiøse samlingssteder og i forbindelse med fx større koncerter, festivaller eller anden underholdning.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Saudi Arabien er lav. Vær dog opmærksom uden for byerne.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt med kort varsel.

Vær forsigtig i nærheden af shiitiske moskéer og andre shiitiske helligdomme. Der kan opstå uroligheder med kort varsel.

Vær opmærksom på, at begivenheder andre steder i verden kan påvirke stemningen i Saudi-Arabien og føre til negativ adfærd over for vesterlændinge.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (fx Arab News og Saudi Gazette) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for oversvømmelser i regntiden mellem november og februar i Jeddah og i april i Riyadh.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne, fx Arab News og Saudi Gazette, og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt, hurtig og kaotisk. Veje og biler kan være i dårlig stand, og nogle bilister har hverken kørekort eller forsikring. Der sker mange ulykker.

Ved længere bilture i landområderne bør man kun køre på de større veje og altid flere biler sammen. 

Vi anbefaler, at du kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Saudi Arabien er et muslimsk land, hvor islamiske regler følges.

Når du rejser i Saudi Arabien, er du underlagt saudiarabisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. Vær opmærksom på, at visse former for medicin og visse fødevarer anses som narkotika. Få aldrig sendt hverken medicin eller fødevarer 
med posten.

Indførelse, besiddelse og indtagelse af alkohol er strengt forbudt og kan straffes hårdt. Du kan risikere at blive udvist og nægtet indrejse for altid.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet materiale af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Det er ulovligt at praktisere andre religioner end islam på offentlige steder. Indførsel af mere end én bibel per person er strafbart.

Flere offentlige steder er fortsat opdelt i en sektion for kvinder og evt. deres mandlige familiemedlemmer og en sektion kun for mænd. Området med kønsopdeling er under forandring, men særligt uden for de store byer opleves stort set ingen ændringer.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er ulovlige og kan blive straffet hårdt. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse.

Homoseksualitet er ulovligt og kan blive straffet hårdt.

Undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

I Saudi-Arabien er der nogle meget vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder. Ved religiøse helligdomme bør du være ekstra opmærksom på din påklædning. Det gælder især under Ramadanen.

Kvinder skal være dækkede fra halsen til lægge og til albuerne. Mange bærer den arabiske klædedragt (abaya) og hovedtørklæde, men det er ikke påkrævet. Vestlige kvinder behøver ikke at bære abaya. Nogle steder kan det dog af kulturelle årsager være nødvendigt at bære abaya og slør (hijab). Mænd bør undgå shorts og bare skuldre.

Det er ulovligt at fotografere eller filme paladser, regeringsbygninger og militære anlæg.

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon kan være ustabil uden for de større byer. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

Vær opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgangen til internettet og kan overvåge aktivitet på sociale medier. Visse hjemmesider er censurerede.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-saudiarabisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Saudi-Arabien, hvis Saudi Arabien ikke går med til det.

Hvis du har dansk-saudiarabisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Saudi Arabien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de saudiarabiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Hav altid en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Saudi Arabien kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance kan være begrænset i visse områder uden for de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Saudi Arabien. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Saudi-Arabien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den Danske Ambassade i Riyadh.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Saudi-Arabien under din rejse.

Mere information

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Saudi Arabien er senest opdateret den 12. juli 2022. Der er bl.a. foretaget ændringer i afsnittet ’Andre sikkerhedsrisici’ med information om, at man skal holde sig på afstand af demonstrationer over alt i landet. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.