Gå til indhold

Saudi-Arabien

Rejsevejledning opdateret: 22.05.2024 Kl. 16:09

Gyldig: 29.05.2024

Vær ekstra forsigtig:
Hele landet undtagen området i den røde bjælke nedenfor.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle rejser til:
Området inden for 50 km fra grænsen til Yemen.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Når du rejser til Saudi-Arabien, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for terror, missil og droneangreb. Angreb har især været rettet mod saudiarabiske sikkerhedsinstallationer og infrastruktur. De fleste er blevet opfanget af saudiarabisk antiluftskyts.

De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Vi fraråder alle rejser til områder inden for en afstand af 50 km fra grænsen til Yemen pga. militære operationer og missil- og droneangreb fra Yemen.  Der er en høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse dertil, bør du søge professionel rådgivning.

Du bør holde dig på afstand af alle militære anlæg. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Hold dig opdateret om situationen i landet før og under rejsen, fx i medierne. Download også Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis der opstår en alvorlig krise i landet.  

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Saudi-Arabien.  

I juni 2023 var der et angreb på det amerikanske generalkonsulat i Jeddah. I november 2020 blev flere såret ved en eksplosion under en mindeceremoni for 1. Verdenskrig i Jeddah. Terrorgruppen ISIL tog ansvaret. I oktober 2020 var der et knivoverfald på en vagt ved Frankrigs Generalkonsulat i Jeddah. I november 2019 blev flere såret ved et knivangreb under en festival i Riyadh.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne være rettet mod vesterlændinge, fx turister. Angreb vil også kunne ske mod sikkerhedsmyndigheder, religiøse samlingssteder og i forbindelse med fx større koncerter, festivaller eller anden underholdning.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Saudi-Arabien er lav. Vær dog opmærksom uden for byerne.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Det er ulovligt at demonstrere i Saudi-Arabien. Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da deltagelse straffes hårdt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne, fx Arab News og Saudi Gazette, og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for oversvømmelser i perioden november - februar, især i Jeddah.

Der er risiko for sandstorme.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne, fx Arab News og Saudi Gazette, og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker. 

Veje og køretøjer kan være i dårlig stand, og nogle trafikanter har hverken kørekort eller forsikring. 

Ved kørsel i landområder bør du holde dig til de større veje og køre i dagslys.

Vi anbefaler, at du kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Saudi-Arabien er et muslimsk land, hvor islamiske regler følges strengt.

Når du rejser i Saudi-Arabien er du underlagt saudiarabisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. Der er dødsstraf i Saudi-Arabien for visse lovovertrædelser.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. Smugling af narkotika kan medføre dødsstraf. Vær opmærksom på, at visse former for medicin og visse fødevarer anses som narkotika. 

Indførelse, besiddelse og indtagelse af alkohol er strengt forbudt og kan straffes hårdt.

LGBT+ personer bør af hensyn til deres sikkerhed undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere at blive anholdt og straffet hårdt. Du kan også blive udsat for chikane og overfald. Udvis forsigtighed ved brug af dating apps. Læs mere om at rejse som LGBT+ person

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er ulovlige og kan blive straffet hårdt.

Undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet materiale af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

I Saudi-Arabien er der nogle meget vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder og især under ramadanen. Det betyder bl.a., at både mænd og kvinder skal tildække skuldre og knæ. Ved religiøse helligdomme bør du altid være ekstra opmærksom på din påklædning.

Det er ulovligt at praktisere andre religioner end islam på offentlige steder. Det er også ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme. Religiøse ikke-islamiske tekster må kun medbringes til eget brug.

Det er ulovligt at fotografere eller filme paladser, regeringsbygninger og militære anlæg.

Telefonforbindelsen både via fastnet- og mobiltelefon kan være ustabil uden for de større byer. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

Vær opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgangen til internettet og kan overvåge aktivitet på sociale medier. Visse hjemmesider er censurerede.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk.

For mere information om love, sædvaner og kultur i Saudi-Arabien, se Visit Saudis hjemmeside

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-saudiarabisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Saudi-Arabien, hvis Saudi-Arabien ikke går med til det.

Hvis du har dansk-saudiarabisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Saudi-Arabien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de saudiarabiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om, at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas-og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Saudi-Arabien er generelt af god standard i de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Saudi-Arabien. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Saudi-Arabien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Riyadh og til det danske konsulat i Jeddah.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Saudi-Arabien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Saudi-Arabiens ambassade i Danmark for yderligere information.

For mere information om rejsesikkerhed i Saudi-Arabien, se Visit Saudis hjemmeside

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Saudi-Arabien er senest opdateret den 22. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Naturkatastrofer", "Transport" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.