Gå til indhold

Hvis uheldet er ude

Udenrigsministeriet har ikke egne kompetencer på det sundhedsfaglige område, og vi kan derfor ikke give råd og kompetent vejledning om sygdom og sundhed i udlandet. Til gengæld har vi samlet eksempler på, hvem der kan hjælpe dig.

Hvis du kommer i alvorlige problemer på din rejse, er danske ambassader eller konsulater parate til at rådgive dig.

Hvis du kommer i vanskeligheder i et land, hvor Danmark ikke har en repræsentation, kan du gå til et hvilket som helst andet EU-lands ambassade. Som EU-borger har du ret til hjælp (konsulær beskyttelse) på samme vilkår som EU-landets egne borgere. Læs mere om EU-reglerne for konsulær bistand til EU-borgere.


Tab og tyveri

Hvis du mister dine penge eller dine dokumenter på rejsen, er det vigtigt, at melde det til politiet og få en kopi af politirapporten eller kvittering for anmeldelsen.


Sygdom

Ved alvorlig sygdom eller dødsfald i udlandet vil en dansk ambassade eller et dansk konsulat kunne sørge for, at dansk politi hurtigt underretter nærmeste pårørende i Danmark.


Dødsfald på rejsen

Ambassaden eller konsulatet kan vejlede og bistå med kremering og /eller hjemtransport af urne eller kiste – eller med lokal begravelse. Men de kan ikke betale.


Fængsling i udlandet

Ambassaden kan hjælpe dig med at få kontakt til en advokat, pårørende i Danmark eller andre. Ambassaden kan ikke få dig ud af fængsel, hvis du overtræder opholdslandets love.

Kontakt

Ambassaden eller konsulatet i dit opholdsland: Find os i verden - er der lukket, kan du i nødstilfælde blive omstillet til Udenrigsministeriets vagthavende i København. Omstilling er gratis.

 

Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter. 

Telefon: +45 33 92 11 12

E-mail: [email protected]