Gå til indhold

Tvangsægteskab, efterladte ægtefæller og børn

Er du bange for, at din familie vil tvinge dig til ægteskab? Er du bange for, at din familie vil sende dig på genopdragelse i udlandet? Er du bange for, at din ægtefælle vil efterlade dig i udlandet? Kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, hvis du har brug for et råd. Vi svarer hele døgnet på telefon 33921112.

Udenrigsministeriet og de danske ambassader hjælper danske statsborgere og personer med fast bopæl i Danmark i sager:

 • om tvangsægteskab.
 • om genopdragelse i udlandet.
 • når en ægtefælle efterlader en anden ægtefælle, evt. med børn, i udlandet og forhindrer denne i at rejse tilbage til Danmark. Den første ægtefælle har f.eks. taget passet fra den anden ægtefælle.

For at Udenrigsministeriet eller ambassaden kan hjælpe, skal:

 • du selv, din familie eller venner eller en dansk myndighed informere Udenrigsministeriet.
 • ambassaden kunne komme i kontakt med dig og sammen med dig planlægge det videre forløb.

Vi vurderer i hver sag mulighederne for en løsning. Løsningen skal følge loven i det land, du opholder dig i.

Før du rejser til udlandet:

 • Fortæl en person du stoler på:
  • hvor du skal bo i udlandet (præcis adresse eller beskrivelse).
  • hvornår du regner med at komme hjem.
  • hvem der skal kontaktes, hvis du ikke kommer hjem.
 • Få råd hos Udenrigsministeriets Borgerservice, tlf. 33 92 11 12, eller hos Red Center mod æresrelaterede konflikter, tlf. 70 27 76 66. I Udenrigsministeriet kan vi f.eks. forklare dig, hvordan en dansk ambassade kan hjælpe dig i en nødsituation.

Tag følgende med, når du rejser:

 • adresse, telefonnummer og mailadresse på den danske ambassade i landet.
 • dine egne penge.
 • en ekstra hemmelig mobiltelefon med fungerende taletidskort.
 • kopi af dit pas og hjemrejsebillet.

Støtte til børn og unge der vender hjem fra genopdragelse
Red Rådgivning tilbyder psykologsamtaler til børn og unge, der er vendt hjem efter et længere ufrivilligt ophold i udlandet. Formålet er at hjælpe barnet eller den unge til at begå sig i det danske samfund igen og til at klare sociale, psykologiske og faglige vanskeligheder efter opholdet i udlandet. Kontakt RED Rådgivning på telefon 70 27 76 66.

 

Hotline om genopdragelsesrejser
Red Rådgivning tilbyder telefonisk rådgivning til børn, unge og fagfolk om genopdragelsesrejser. Hotlinen svarer hele døgnet og er for børn og unge, som frygter, at deres familie vil sende dem til udlandet i længere tid, eller som netop er kommet tilbage til Danmark efter et sådant ophold. Hotlinen er også for fagfolk eller andre, der kender til et barn eller en ung, som står overfor eller er på genopdragelsesrejse. Hotlinen er også for dem, som gerne vil hjælpe et barn eller ung, der netop er vendt hjem.

Kontakt Red Rådgivning på telefon 70 27 76 66 døgnet rundt. Se mere på Red Rådgivnings hjemmeside.