Gå til indhold

Israel

Rejsevejledning opdateret: 15.05.2024 Kl. 13:44

Gyldig: 24.06.2024

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Hele landet, undtagen områderne i den røde bjælke. 

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:
Grænseområderne til Gaza, Libanon og Syrien. Der er en meget høj sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele landet, bortset fra områderne nedenfor. Den voldsomme udvikling siden Hamas' terrorangreb den 7. oktober 2023 har kraftigt forøget flere risici og skabt betydelig usikkerhed omkring situationen. Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge disse dele af landet.

Vi fraråder alle rejser til følgende områder pga. en meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse til disse områder, bør du på forhånd søge professionel rådgivning:

  • Grænseområdet til Gaza 
  • Grænseområdet til Libanon
  • Grænseområdet til Syrien.

Sikkerhedssituationen i regionen er ustabil og uforudsigelig. Den kan hurtigt ændre sig. 

Hvis du opholder dig i Israel, bør du vurdere din situation i lyset af, hvor i landet du befinder dig. Det er din vurdering, om du er i sikkerhed, hvor du er, eller om du bør søge andre steder hen eller rejse ud af landet. Følg udviklingen i medierne og de lokale myndigheders anvisninger. Rådfør dig med lokale kontakter om sikkerhedssituationen.

Download Udenrigsministeriets app Rejseklar og tilmeld dig Danskerlisten. Så kan du få besked og nemt komme i kontakt med os, hvis situationen forværres.

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terrorangreb i Israel.

Udenlandske turister har ikke hidtil været direkte mål for terror.

Der har fundet flere angreb sted med anvendelse af bl.a. skydevåben og såkaldt "car ramming", herunder også i Tel Aviv og andre steder, hvor der normalt færdes mange turister. Se rejsevejledningen for Palæstina for information om terrorrisiko i Palæstina, herunder Østjerusalem. 

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, fx i busser og tog, ved stoppesteder, togstationer, på markeder, caféer, barer og restauranter. Det gælder bl.a. i Jerusalem, Tel Aviv og andre større byer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Information fra det israelske politi.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Israel er forholdsvis lav, men tyverier sker.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Andre sikkerhedsrisici

Demonstrationer, uroligheder og væbnede sammenstød mellem palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker kan opstå med kort varsel. Det gælder især under de jødiske og muslimske højtider og efter fredagsbønnen.

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Vær opmærksom på steder, hvor der er mange mennesker. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt. Forlad stedet, hvis der er optakt til uro. 

Der er risiko for raketangreb især fra Gazastriben, Libanon og Syrien. Angrebene er oftest rettet mod hhv. områderne nær Gazastriben og det nordlige Israel. Det israelske forsvar er i stand til at nedskyde langt størstedelen af de raketter, der har retning mod beboelsesområder. Angrebene kommer typisk i bølger og har i nogle tilfælde forårsaget døde og sårede. Vær altid opmærksom på, hvor nærmeste beskyttelsesrum er placeret. 

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder (fx den israelske beredskabsstyrelse), nyhedsmedierne (fx Times of Israel) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger, fx i tilfælde af luftalarm.

Naturkatastrofer

I vinterperioden november – marts kan der ske oversvømmelser og jordskred især i Judean Hills og Negev ørkenen. Stormflod kan opstå med kort varsel. Efter kraftige regnskyl bør du være forsigtig med at færdes i Negev ørkenen og ved Det Døde Hav.

Der kan opstå naturbrande og sandstorme i de varme måneder.

Der er risiko for jordskælv i Israel.

Du bør holde dig opdateret via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anvisninger.

Hvis du kommer ud for en naturkatastrofe, så kontakt dine nærmeste pårørende og fortæl dem, hvor du er, og hvordan du har det. Hvis de har hørt om naturkatastrofen i medierne, kan de være bekymrede for din sikkerhed. Kontakt også dit forsikringsselskab. De fleste kan kontaktes døgnet rundt på et nødnummer eller online.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du kommer ud for en naturkatastrofe

Se vejrudsigt Israels Meteorologiske Institut.

Find evt. mere information på hjemmesiden for det israelske politi.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er meget tæt. Hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Undgå kørsel i ultraortodokse jødiske områder under sabbatten (fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag). Der er risiko for stenkast.

Checkpoints kan opstå eller lukke uden varsel over alt i Israel. Følg altid myndighedernes anbefalinger.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Israel, er du underlagt israelsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere, og du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort, og straffen er afsonet.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Du bør undgå at fotografere eller filme sikkerhedsinstallationer og militær- og politifolk. Vær forsigtig, hvis du vil tage billeder af mennesker i muslimske og jødisk ortodokse områder.

Du bør klæde dig konservativt og i overensstemmelse med lokale normer, når du besøger religiøse helligdomme eller religiøse områder, fx ultraortodokse bydele.

Du kan ikke være sikker på, at det er muligt at veksle danske kontanter. Læs mere på nationalbanken.dk

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-israelsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Israel, hvis Israel ikke går med til det. 

Hvis du vil rejse til Israel, skal du på forhånd nøje overveje, om du på grund af forhold i relation til de israelske myndigheder ikke bør rejse. Det kan være, at du har eller har haft kontakt til eller på anden måde kan sættes i forbindelse med personer eller grupper, som de israelske myndigheder anser for at være kriminelle eller terrorister. Hvis du er dansk-israelsk dobbelt statsborger eller dansk statsborger med palæstinensisk oprindelse, kan det også være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent.

Hvis du i dit pas har stempler fra lande, som ikke har diplomatisk forbindelse med Israel, kan det også være vanskeligt at rejse ind og ud af Israel.

Du kan også blive nægtet indrejse i Israel, hvis du fx støtter eller tidligere har støttet en boykot af Israel offentligt, eller hvis du støtter organisationer, der ønsker en boykot.

Hvis du har dansk-israelsk dobbelt statsborgerskab eller dansk-palæstinensisk dobbelt statsborgerskab vil du blive betragtet som israelsk eller palæstinensisk statsborger af de israelske myndigheder. Det betyder, at du skal kunne fremvise et gyldigt israelsk eller palæstinensisk pas eller andet rejsedokument, både når du rejser ind og ud af Israel.

Danske statsborgere af palæstinensisk oprindelse, som er registreret hos de palæstinensiske myndigheder og derfor har et palæstinensisk rejsedokument eller et palæstinensisk ID-nummer, får normalt ikke lov til at rejse ind og ud via Ben Gurion-lufthavnen. Dette gælder også, hvis du forsøger at rejse ind i Israel på et dansk pas eller rejsedokument. Du bør i stedet rejse over Allenby-overgangen fra Jordan. Vedr. indrejse til Palæstina kan du læse mere her

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med den danske ambassade, hvis du selv ønsker det. Bed om, at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du bør altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid dit pas eller en kopi af dit pas på dig og hav en kopi opbevaret et sikkert sted.

Ved indrejse til Israel får du et indrejsekort med gyldighed for visum. Indrejsekortet erstatter et indrejsestempel i passet og skal vises ved udrejse fra Israel. Indrejsekortet skal også vises sammen med dit pas eller en kopi af dit pas ved checkpoints. Du bør altid følge anbefalinger fra myndighederne, især når du passerer israelske checkpoints.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om, hvordan du får din medicin med på rejsen.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Israel. Du bør sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Israel er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort. 

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Israel.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Israel under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Israels ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Ved rejser til Vestbredden og Gaza: Læs Udenrigsministeriets rejsevejledning for Palæstina.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Israel.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Israel er senest opdateret den 15. maj 2024 med ændringer i afsnittene "Andre sikkerhedsrisici", "Naturkatastrofer", "Transport" og "Lokale love og sædvaner". Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.   Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.