Spring til indhold

Handelspolitik

Læs her om Danmarks handelspolitik, som i høj grad reguleres via samarbejdet i EU.

Dansk handelspolitisk strategi

Danmark er dybt afhængig af international samhandel.  Danmarks handelspolitik skal både bidrage til at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark og fremme udviklingen i verdens fattige lande.

EU's handelspolitik

Handelspolitik er EU-kompetence. EU’s handelspolitik sigter på at skabe de bedst mulige globale rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for Danmark og vores virksomheder.

WTO

Verdenshandelsorganisationen (World Trade Organisation, WTO) er en mellemstatslig organisation, som er rygraden i det globale handelssystem.  Fra dansk side arbejder vi målrettet for åben og fair handel, som er til gavn for alle lande.

Bilaterale frihandelsaftaler

EU har en ambitiøs frihandelsdagsorden, som også omfatter indgåelsen af bilaterale frihandelsaftaler med tredjelande. Formålet er at udbygge de politiske og økonomiske relationer og styrke vores virksomheders muligheder på vigtige markeder.

Handel og udvikling

Danmark prioriterer et tæt samspil mellem udviklings- og handelspolitik i forbindelse med fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.

Handel, bæredygtighed og ansvarlig forretning

Bæredygtighed indgår i dag som en central del af EU’s handelspræferencearrangementer til gavn for skrøbelige økonomier og frihandelsaftaler som EU indgår med tredjelande.

Grøn handelsliberalisering

Menneskeskabte klima- og miljøproblemer er en af de største udfordringer, vi står overfor i dag. Liberalisering af handlen med grønne produkter kan øge eksporten til gavn for klima og miljø.

Investeringsbeskyttelse

Danmark har indtil 2009 indgået over 40 bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler med tredjelande. Kommissionen er i øjeblikket i gang med at forhandle med en række lande, bl.a. USA, Canada, Japan og Singapore.

Kontakt

Kontoret for handelspolitik & udenrigsøkonomisk analyse (HPA)
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
 

E-mail: [email protected]
Tlf: (+45) 33 92 08 21

 

 

FOR HENVENDELSER OM EKSPORTBISTAND, MARKEDSINFORMATION M.V. KONTAKT:
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

 

Hotline: (+45) 33 92 05 00
[email protected]